Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2019 10:35 

Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is in 2019 één nieuw ras van Engels raaigras opgenomen: MATENGA. Het ILVO voerde vanaf 2015 de officiële proeven hiervoor uit in opdracht van het Vlaams Comité voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Engels raaigras – Vroeg type – Tetraploïd

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras opgenomen van Engels raaigras: MATENGA.

MATENGA wordt in 2019 toegelaten tot de Nationale rassenlijst op basis van de proeven die gelopen hebben van 2015 tot en met 2018. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en kempen.

De twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder drie jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. Daarna volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.
Het ras wordt in deze tabel vergeleken met de standaarden Dexter 1 en Merlinda waarvan de gemiddelde opbrengst werd gelijkgesteld aan 100. De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9, waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het vroege tetraploïde ras van Engels raaigras Matenga tot de rassencatalogus toegelaten in 2019

Kenmerken

Dexter 1

Merlinda

Matenga

Opbrengst groene massa (%) Jaar 1

102,5

97,5

101,3

Opbrengst groene massa (%) Jaar 2

102,9

97,1

99,4

Opbrengst groene massa (%) Jaar 3

102,0

98,0

98,4

Opbrengst droge stof (%) Jaar 1

102,9

97,1

100,9

Opbrengst droge stof (%) Jaar 2

103,0

97,0

100,0

Opbrengst droge stof (%) Jaar 3

102,9

97,1

98,5

Vroegheid eerste snede

24,6

25,2

25,0

(grashoogte in cm op 15 – 20 april)

Roestresistentie (1-9)

6,3

5,1

7,4

Persistentie begrazing (%)

80,7

78,3

84,1

Begin datum aarvorming

7/mei

7/mei

11/mei

Gemiddelde datum aarvorming

15/mei

15/mei

19/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Dexter 1 en Merlinda is gelijkgesteld aan 100.

 

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras

MATENGA

 

Aanvrager:

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

Kweker:

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

Het ras heeft de proevencyclus doorlopen onder de referentie: SLM 24233/04

VG/A/018/00200

 

   Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
Bacteriën spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer