Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2019 10:34 

Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijst


Dit jaar is één nieuw ras voedererwt toegelaten tot de Belgische rassenlijst: LG AGNETA.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële proeven van dit nieuwe ras. De officiële proeven worden uitgevoerd door ILVO Plant (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Merelbeke) en CRA-W (Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technische Interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na twee jaar onderzoek

De veldproeven werden aangelegd op vier locaties: Merelbeke, Poperinge, Bassevelde en Gembloux.

Het nieuwe ras LG AGNETA is uitsluitend geschikt voor de vegetatieve oogst van de volledige plant.

Tabel 1 geeft de resultaten van de veldproeven weer van het nieuw toegelaten ras t.o.v. de standaard. Bij gebruik van een cijferschaal (1-9) wijst 9 op de meest gunstige beoordeling van de betrokken eigenschap.

Daarna volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Tabel 1: Resultaten van het voedererwtras tot de rassenlijst toegelaten in 2019 op basis van de proeven in 2017 en 2018

Rassen

Eiwitgehalte van de gehele plant              (% op DS)

Totale opbrengsten aan droge stof in % t.o.v. het gemiddelde van de standaardrassen = 100

Resistentie tegen legering (1-9)

Ziekte resistentie  (1-9)

2017

2018

Gem.

2017

2018

Gem.

% rel.

% rel.

% rel.

% rel.

% rel.

% rel.

# centra

2

2

4

2

2

4

8

3

LG AGNETA

18

15

16

146

117

128

5

6

Standaard (1)

21

17

19

100

100

100

4

5

PICAR (S)

21

17

19

100

100

100

4

5

Gem. Std.

-

-

-

3459

6442

4917

-

-

(1) de standaard is het gemiddelde van Picar

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras

LG AGNETA

 

Aanvrager:

LIMAGRAIN NEDERLAND

Kweker:

LIMAGRAIN NEDERLAND

Het ras heeft aan de proeven 2017 en 2018 deelgenomen onder de referentie: CM073

VG/A/038/00066

 


  Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
Bacteriën spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer