Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 mrt 2019 15:46 

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit


Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het gaat enerzijds om een aantal kleine aanpassingen, om de bestaande regelgeving te verduidelijken, en anderzijds om een aanpassing in de regelgeving rond gft-afval. In uitvoering van actie 32 van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval wordt de definitie van gft-afval in het VLAREMA uitgebreid met keukenafval, om zoveel mogelijk organisch materiaal te kunnen valoriseren tot meststoffen of bodemverbeterende middelen. Keukenafval is echter een dierlijk bijproduct, zodat de ophaling en verwerking ervan moet gebeuren conform de wetgeving dierlijke bijproducten. De Europese wetgeving ter zake geeft de lidstaat echter de mogelijkheid om binnen het eigen grondgebied af te wijken van een aantal Europese voorschriften voor dierlijke bijproducten (in casu keukenafval).

Het wijzigingsbesluit legt de modaliteiten vast voor deze afwijkingen.  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer