Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 mrt 2019 15:46 

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit


Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het gaat enerzijds om een aantal kleine aanpassingen, om de bestaande regelgeving te verduidelijken, en anderzijds om een aanpassing in de regelgeving rond gft-afval. In uitvoering van actie 32 van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval wordt de definitie van gft-afval in het VLAREMA uitgebreid met keukenafval, om zoveel mogelijk organisch materiaal te kunnen valoriseren tot meststoffen of bodemverbeterende middelen. Keukenafval is echter een dierlijk bijproduct, zodat de ophaling en verwerking ervan moet gebeuren conform de wetgeving dierlijke bijproducten. De Europese wetgeving ter zake geeft de lidstaat echter de mogelijkheid om binnen het eigen grondgebied af te wijken van een aantal Europese voorschriften voor dierlijke bijproducten (in casu keukenafval).

Het wijzigingsbesluit legt de modaliteiten vast voor deze afwijkingen.  Nieuwsflash
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Prijzen stijgen sneller dan in buurlanden: eten en brandstof maken ons leven 2,3% duurder Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer