Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 14 mrt 2019 08:54 

Vanaf 2020 over naar een brede weersverzekering


Na een lastig parcours is de brede weersverzekering woensdag dan toch goedgekeurd in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement.

Oppositiepartij Groen heeft zich bij de stemming onthouden. De heer Caron nam in dit dossier de laatste weken het voortouw voor de boeren; In de Standaard maakte hij zijn argumenten duidelijk, én terecht!

De tekst gaat nu naar de plenaire vergadering. Deze brede weersverzekering moet landbouwers vanaf 2020 verzekeren tegen teeltschade nu zij niet langer een beroep kunnen doen op het Landbouwrampenfonds. In de eerste jaren krijgen landbouwers tot 65 procent tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de polis.

Daarnaast blijven niet-verzekerbare risico’s gedekt door het Vlaams Rampenfonds, de opvolger van het Landbouwrampenfonds en het Algemene Rampenfonds. De boeren krijgen een overgangsperiode van vijf jaar om zich te verzekeren. In afwachting blijft hun schade (deels) gedekt door het rampenfonds. Hier wordt een afbouwsysteem ingelast.

Binnen een tweetal weken zal het decreet worden besproken in het Vlaams Parlement, maar algemeen wordt aangenomen dat het een formaliteit betreft. Na de stemming in het Vlaams Parlement zal de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit moeten nemen. Hierin staan bijvoorbeeld de uitbetalingspercentages en de voorwaarden tot erkenning van bevoegde verzekeraars. Uiteindelijk kan de weersverzekering in de zomer een feit zijn.

STEMMING 13 maart 2019 (2e lezing)

Decreet, verslagen, amendementen

Indien er zich dit jaar rampen voordoen, zoals we gekend hebben het afgelopen weekend, zullen die - zoals voorheen - moeten erkend worden volgens de lopende procedure en uitbetaald worden door het Vlaams Rampenfonds.  Nieuwsflash
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Prijzen stijgen sneller dan in buurlanden: eten en brandstof maken ons leven 2,3% duurder Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer