Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 mrt 2019 07:53 

Grasgroei meten of voorspellen?


In de projecten ‘Amazing Grazing’ en ‘Precisie landbouw 2.0’ wordt gekeken naar het modelmatig schatten van de actuele grasopbrengst en het voorspellen van de groei in de komende dagen. In een V-Focus lichten de onderzoekers toe hoe de nieuwe modelmatige alternatieven zich verhouden tot remote sensing met drones of satellietbeelden en de grashoogtemeter.

Bestanden beschikbaar voor download:
ARTIKEL (234.8 Kb)

Het voorspellen van grasgroei is een van de zes bouwstenen die binnen het project Amazing Grazing ontwikkeld worden. Grasgroeivoorspelling kan melkveehouders helpen bij het plannen van beweiding en maaien. Om de actuele opbrengst te kunnen schatten én de groei te kunnen voorspellen is de webapplicatie GrasSignaal ontwikkeld. Daarnaast is gebruik gemaakt van remote sensing om de opbrengst in de wei te meten. Om te toetsen in welke mate deze alternatieven correct of bruikbaar zijn, zijn ook metingen in veldproeven gedaan. De resultaten hiervan zijn te lezen in het artikel ‘Grasgroei meten of grasgroei voorspellen’ in V-Focus, februari 2019.
Werken aan praktijkimplementatie in 2019
 
De combinatie van methoden is perspectiefvol om meer grip te krijgen op de te verwachten grasopbrengst en het ruw eiwitgehalte. In 2019 wordt de webapplicatie GrasSignaal in Amazing Grazing en N-sensing, deelproject in de pps Data Intensieve Smart Agrifood Chains, ingezet en getest op vijf melkveebedrijven. Daarbij wordt ook gekeken in hoeverre remote-sensing beelden te combineren zijn met groeivoorspelling. Deze praktijktest is een volgende stap naar praktijkimplementatie.  Nieuwsflash
 
Label voor diervriendelijkheid op komst Lees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Antwerpse haven breidt uit, Doel blijft bestaan Lees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van SCALA Lees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
ForFarmers Ladies Day 2019Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer