Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 12 feb 2019 14:46 

Blauwtong vaccinatie 2019


De BTV8 vaccins, die door het sanitair Fonds werden gefinancierd, zijn niet meer beschikbaar.

Er kunnen dus geen gratis vaccins meer verkregen worden via de groothandelaar-verdelers. Het Fonds heeft niet voorzien om een nieuwe voorraad aan te kopen om verder gratis vaccins ter beschikking te stellen aan de dierenartsen. Wel blijft het sterk aangeraden om te vaccineren tegen Blauwtong. 

Het virus circuleerde in 2018 zowel in Frankrijk (BTV4 en BVTV8) als in verschillende delen van Duitsland (BTV8). De dieren die uit deze gebieden worden geïmporteerd moeten verplicht gevaccineerd zijn. Ook bij grensbeweiding naar Frankrijk is bij terugkomst in België de vaccinatie verplicht. 

Dierenartsen die BTV4- of BTV8-vaccin wensen te bestellen, kunnen dit doen via het cascadesysteem gezien momenteel geen enkele firma het vaccin in de handel brengt op de Belgische markt. De registratie van de vaccinaties in Sanitel blijft verplicht. 
 
 
   Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer