Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 22 jan 2019 04:02 

Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel


De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen heeft in samenwerking met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en DGOARNE-DSD (Département du Sol et des Déchets - Waals gewest) onderzocht of plagsel afkomstig van bos- en heidegrond kan gebruikt worden als bodemverbeterend middel of voor de productie van bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.

Bij het afgraven van bos-en heidegrond worden twee stromen onderscheiden, plagsel en chopper. Het verschil tussen deze stromen is dat er bij plagsel een dikkere laag wordt afgegraven dan bij chopper. Dit heeft tot gevolg dat plagsel ook grond bevat, terwijl chopper voornamelijk uit resten van plantaardig materiaal bestaat.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft beide stromen laten onderzoeken door het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek). Uit dit onderzoek bleek dat beide stromen stabiel genoeg zijn om gebruikt te worden als bodemverbeterend middel of als grondstof voor teeltsubstraten, maar ze moeten eerst afgezeefd worden.

Op gewestelijk niveau is er een grondstofverklaring afgeleverd door OVAM (of een gebruikscertificaat afgeleverd door DSD) nodig voor zowel chopper als plagsel omdat het hier gaat over een afvalstroom bij werken in bos- en heidegebied.

Op federaal niveau valt chopper onder ‘plantenvezel’ aangezien het voornamelijk bestaat uit resten van plantaardig materiaal. Plantenvezel is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28/01/2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten als toegelaten inputstroom voor organische bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.

Plagsel daarentegen bevat ook grond en valt bijgevolg niet onder de inputstroom ‘plantenvezel’. Daarom moet er voor de verhandeling van het product op basis van plagsel een aanvraag tot ontheffing ingediend worden bij onze dienst. Een geldige grondstofverklaring is een vereiste voor het bekomen van een ontheffing.  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriëntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer