Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 jan 2019 17:35 

Vlaamse landbouw en visserij in cijfers


Cijfergegevens Departement Landbouw en Visserij (Regio Vlaanderen)

Op zoek naar andere cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw? Formulier aanvraag cijfers

Op deze pagina:

Sectoroverzichten

De sectoroverzichten geven een handig overzicht in cijfers van de huidige situatie en de recentste evoluties van de Vlaamse primaire sector. Naast een algemeen overzicht van de gehele land- en tuinbouw en visserij presenteren we ook overzichten voor de voornaamste deelsectoren: varkens, rundvee, pluimvee, akkerbouw en tuinbouw. De informatie die u kunt terugvinden in de sectoroverzichten is afkomstig uit verschillende studies en rapporten, die op onze studiepagina vermeld staan. Het Landbouw- en Visserijrapport is een tweejaarlijks rapport dat een algemene beschrijving biedt van de land- en tuinbouw en visserij.

De cijfers worden onderverdeeld in vier pijlers:

  • Structurele kenmerken: aantal bedrijven/visserijvaartuigen, veestapel, bodemgebruik, bedrijfsgrootte, specialisatie
  • Economische kenmerken: productie/aanvoerhoeveelheid, productiewaarde/aanvoerwaarde, visserijquota, visprijzen, handel, bedrijfsresultaat, consumptie, landbouw in de keten
  • Sociale kenmerken: tewerkstelling, leeftijd, opleiding en opvolging
  • Milieukenmerken: gebruik van energie, water, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest

Overzichten:

Nuttige links:

Bedrijfseconomische resultaten

De tabellen geven een overzicht van opbrengsten, kosten en marges in een groot aantal sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw (varkens, rundvee, pluimvee, fruit en groenten in openlucht, akkerbouw- en voederdergewassen) voor de periode 2009-2016. De resultaten zijn afkomstig van circa 600 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Lees ook het methodologisch rapport: PDFBedrijfseconomische resultaten en technische kengetallen Vlaamse land en tuinbouw.

Landbouwbeleid in Vlaanderen
  • Rechtstreekse steun aan landbouwers per type steun
    XLS2007-2016  Nieuwsflash
 
Kans op derde hittegolf vanaf eind deze week Lees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
Neonicotino´denLees meer