Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 20 jan 2019 17:35 

Vlaamse landbouw en visserij in cijfers


Cijfergegevens Departement Landbouw en Visserij (Regio Vlaanderen)

Op zoek naar andere cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw? Formulier aanvraag cijfers

Op deze pagina:

Sectoroverzichten

De sectoroverzichten geven een handig overzicht in cijfers van de huidige situatie en de recentste evoluties van de Vlaamse primaire sector. Naast een algemeen overzicht van de gehele land- en tuinbouw en visserij presenteren we ook overzichten voor de voornaamste deelsectoren: varkens, rundvee, pluimvee, akkerbouw en tuinbouw. De informatie die u kunt terugvinden in de sectoroverzichten is afkomstig uit verschillende studies en rapporten, die op onze studiepagina vermeld staan. Het Landbouw- en Visserijrapport is een tweejaarlijks rapport dat een algemene beschrijving biedt van de land- en tuinbouw en visserij.

De cijfers worden onderverdeeld in vier pijlers:

  • Structurele kenmerken: aantal bedrijven/visserijvaartuigen, veestapel, bodemgebruik, bedrijfsgrootte, specialisatie
  • Economische kenmerken: productie/aanvoerhoeveelheid, productiewaarde/aanvoerwaarde, visserijquota, visprijzen, handel, bedrijfsresultaat, consumptie, landbouw in de keten
  • Sociale kenmerken: tewerkstelling, leeftijd, opleiding en opvolging
  • Milieukenmerken: gebruik van energie, water, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest

Overzichten:

Nuttige links:

Bedrijfseconomische resultaten

De tabellen geven een overzicht van opbrengsten, kosten en marges in een groot aantal sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw (varkens, rundvee, pluimvee, fruit en groenten in openlucht, akkerbouw- en voederdergewassen) voor de periode 2009-2016. De resultaten zijn afkomstig van circa 600 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Lees ook het methodologisch rapport: PDFBedrijfseconomische resultaten en technische kengetallen Vlaamse land en tuinbouw.

Landbouwbeleid in Vlaanderen
  • Rechtstreekse steun aan landbouwers per type steun
    XLS2007-2016  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer