Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 dec 2018 17:18 

Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp


Sinds 1 januari 2018 kunnen landbouwers makkelijker een nieuwe fosfaatklasse aanvragen voor hun gronden. Het volstaat om de juiste percelen aan te duiden en een bodemanalyse aan te vragen via SNapp, de StaalName-applicatie van het Mestbankloket. “De landbouwer heeft zo minder werk en de Mestbank verzamelt meteen de juiste informatie."

Het onlineplatform SNapp heeft als doel om bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet makkelijker te beheren. De applicatie werd ontworpen door de Mestbank. “Sinds de komst van het vijfde Mestactieplan (MAP5) mogen landbouwers minder bemesten op gronden die al veel fosfaat bevatten. Standaard wordt aan elk perceel de hoogste fosfaatklasse toegekend”, vertelt Greet Verlinden, medewerker bij de Mestbank. “Aan de hand van een bodemanalyse kunnen landbouwers aantonen dat bepaalde percelen tot een lagere fosfaatklasse behoren en dus intensiever bemest mogen worden. Vroeger had zo’n wijziging veel voeten in de aarde. Via SNapp kunnen landbouwers makkelijker een bodemanalyse aanvragen en de resultaten inkijken.”

Hoe werkt het?

SNapp bestaat uit verschillende onderdelen. Landbouwers kunnen op een percelenkaart een stuk grond aanduiden en daarvoor een bodemanalyse aanvragen. Tegelijk kunnen ze aangeven welk erkend labo de bodem-analyse mag uitvoeren. De aanvraag wordt automatisch naar het gekozen laboratorium doorgestuurd.
“Weigert het labo de aanvraag, bijvoorbeeld uit tijdsgebrek, dan krijgt de landbouwer daar bericht van. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan gaat het labo op de aangeduide percelen een bodemstaal nemen. De resultaten van de analyse worden opgeladen in SNapp”, zegt Greet Verlinden. “De landbouwer kan op elk moment volgen in welke fase zijn aanvraag zit en kan ook de resultaten inkijken. Meermaals per jaar verwerkt de Mestbank alle resultaten. Op basis daarvan worden er nieuwe fosfaatklassen toegekend aan de betrokken percelen. De nieuwe klasse geldt vanaf het daaropvolgende jaar. Als de fosfaatanalyses aan bepaalde voorwaarden voldoen, kan de landbouwer ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor de gemaakte kosten.”

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van SNapp is de administratieve vereenvoudiging. Tot 2017 was de aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse een ingewikkeld proces. De landbouwer moest een aanvraagformulier invullen bij de Mestbank, een bodemanalyse aanvragen bij een labo, de resultaten naar de Mestbank sturen, luchtfoto’s van de juiste percelen meesturen … Nu gebeurt alles automatisch.
“Dat is niet alleen makkelijker, het zorgt er ook voor dat er geen misverstanden optreden of gegevens verloren gaan”, weet Greet Verlinden. “In de toekomst zullen landbouwers via SNapp ook kunnen opvolgen of ze al aan hun wettelijke verplichtingen voor bodemstalen – volgens het Mestdecreet – voldaan hebben. Ook voor de Mestbank is de vereenvoudiging een troef. Vroeger moesten veel gegevens manueel verwerkt worden, nu gebeurt dat grotendeels automatisch. Zo worden de resultaten van bodemanalyses meteen aan de juiste percelen gekoppeld.”

Positieve reacties

Elke vernieuwing vraagt een aanpassing. Daarom werd de komst van SNapp zorgvuldig voorbereid, aldus Greet Verlinden. “In de aanloop naar de lancering hebben we enkele infosessies gedaan voor landbouwadviseurs. Daarnaast maakten we een uitgebreide handleiding en een instructiefilmpje. Tot slot hebben we alle landbouwers individueel verwittigd. Na één jaar zijn de reacties overwegend positief: wie de app al heeft gebruikt, is opgetogen over het gebruiksgemak.” Op termijn zullen ook andere bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet, zoals bodemanalyses voor nitraatresidu, via SNapp beheerd worden. Alle e-loketten en ap-plicaties van de Mestbank zijn beschikbaar via het digitale Mestbankloket.  Nieuwsflash
 
Overhandiging suggesties Burgerplatform Leefbaar E403Lees meer
 
 
Pluimveeslachterij Lammens in Torhout failliet Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
In de ban van droogte Lees meer
 
 
Erosie aanpakkenLees meer
 
 
Het Vegaplan jaarverslag Lees meer
 
 
Strijd tegen antibioticaresistentie in de dierengeneeskunde in BelgiëLees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer
 
 
Amerikaanse sojaboeren kunnen bonen niet uitvoeren door handelsoorlog met China Lees meer
 
 
Geen notering meer voor BintjeLees meer
 
 
West-Vlaamse burgemeesters verzetten zich tegen nieuwe hoogspanningslijn VentilusLees meer
 
 
Let op voor rundveeziekte BesnoitioseLees meer
 
 
Gemeente voor de toekomstLees meer
 
 
Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
Over het al of niet verbod van chloorpyrifos en chloorpyrifos-methylLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van chloorthalonil Lees meer
 
 
HandelsbelemmeringenLees meer
 
 
“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verderLees meer
 
 
Officiële zaaizaadcertificaten voor hoofdteelt hennep indienen ten laatste op 30 juniLees meer
 
 
Grote bedrijven beloven plastic en ander verpakkingsafval terug te dringen Lees meer