Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 dec 2018 17:18 

Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp


Sinds 1 januari 2018 kunnen landbouwers makkelijker een nieuwe fosfaatklasse aanvragen voor hun gronden. Het volstaat om de juiste percelen aan te duiden en een bodemanalyse aan te vragen via SNapp, de StaalName-applicatie van het Mestbankloket. “De landbouwer heeft zo minder werk en de Mestbank verzamelt meteen de juiste informatie."

Het onlineplatform SNapp heeft als doel om bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet makkelijker te beheren. De applicatie werd ontworpen door de Mestbank. “Sinds de komst van het vijfde Mestactieplan (MAP5) mogen landbouwers minder bemesten op gronden die al veel fosfaat bevatten. Standaard wordt aan elk perceel de hoogste fosfaatklasse toegekend”, vertelt Greet Verlinden, medewerker bij de Mestbank. “Aan de hand van een bodemanalyse kunnen landbouwers aantonen dat bepaalde percelen tot een lagere fosfaatklasse behoren en dus intensiever bemest mogen worden. Vroeger had zo’n wijziging veel voeten in de aarde. Via SNapp kunnen landbouwers makkelijker een bodemanalyse aanvragen en de resultaten inkijken.”

Hoe werkt het?

SNapp bestaat uit verschillende onderdelen. Landbouwers kunnen op een percelenkaart een stuk grond aanduiden en daarvoor een bodemanalyse aanvragen. Tegelijk kunnen ze aangeven welk erkend labo de bodem-analyse mag uitvoeren. De aanvraag wordt automatisch naar het gekozen laboratorium doorgestuurd.
“Weigert het labo de aanvraag, bijvoorbeeld uit tijdsgebrek, dan krijgt de landbouwer daar bericht van. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan gaat het labo op de aangeduide percelen een bodemstaal nemen. De resultaten van de analyse worden opgeladen in SNapp”, zegt Greet Verlinden. “De landbouwer kan op elk moment volgen in welke fase zijn aanvraag zit en kan ook de resultaten inkijken. Meermaals per jaar verwerkt de Mestbank alle resultaten. Op basis daarvan worden er nieuwe fosfaatklassen toegekend aan de betrokken percelen. De nieuwe klasse geldt vanaf het daaropvolgende jaar. Als de fosfaatanalyses aan bepaalde voorwaarden voldoen, kan de landbouwer ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor de gemaakte kosten.”

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van SNapp is de administratieve vereenvoudiging. Tot 2017 was de aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse een ingewikkeld proces. De landbouwer moest een aanvraagformulier invullen bij de Mestbank, een bodemanalyse aanvragen bij een labo, de resultaten naar de Mestbank sturen, luchtfoto’s van de juiste percelen meesturen … Nu gebeurt alles automatisch.
“Dat is niet alleen makkelijker, het zorgt er ook voor dat er geen misverstanden optreden of gegevens verloren gaan”, weet Greet Verlinden. “In de toekomst zullen landbouwers via SNapp ook kunnen opvolgen of ze al aan hun wettelijke verplichtingen voor bodemstalen – volgens het Mestdecreet – voldaan hebben. Ook voor de Mestbank is de vereenvoudiging een troef. Vroeger moesten veel gegevens manueel verwerkt worden, nu gebeurt dat grotendeels automatisch. Zo worden de resultaten van bodemanalyses meteen aan de juiste percelen gekoppeld.”

Positieve reacties

Elke vernieuwing vraagt een aanpassing. Daarom werd de komst van SNapp zorgvuldig voorbereid, aldus Greet Verlinden. “In de aanloop naar de lancering hebben we enkele infosessies gedaan voor landbouwadviseurs. Daarnaast maakten we een uitgebreide handleiding en een instructiefilmpje. Tot slot hebben we alle landbouwers individueel verwittigd. Na één jaar zijn de reacties overwegend positief: wie de app al heeft gebruikt, is opgetogen over het gebruiksgemak.” Op termijn zullen ook andere bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet, zoals bodemanalyses voor nitraatresidu, via SNapp beheerd worden. Alle e-loketten en ap-plicaties van de Mestbank zijn beschikbaar via het digitale Mestbankloket.  Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer