Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 dec 2018 13:53 

Uitsteek van lading: afmetingen


Op voorstel van minister Ben Weyts

Overeenkomstig artikel 46 van de Wegcode mag de lading van de voertuigen maximaal één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken. Voor voertuigen die (afzet)containers of wissellaadbakken vervoeren geldt echter dat de horizontale afstand tussen het achterste gedeelte van het voertuig en de inrichting niet meer bedraagt dan 40 cm. Voor de zogenaamde meeneemheftrucks blijkt in de praktijk dat zij, omwille van hun constructie, meer dan één meter achter het voertuig uitsteken. Daarom wordt voor het vervoer van meeneemheftrucks een uitzondering voorzien dat zij 1,2 meter voorbij het achtereinde van het voertuig mogen uitsteken voor zover de afstand tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer bedraagt dan 65 cm. De Vlaamse Regering keurt principieel het gewijzigde koninklijk besluit goed dat deze uitzonderingen regelt. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies gevraagd aan de Vlaamse commissie administratie-nijverheid en daarna aan de Raad van State.  Nieuwsflash
 
Commissie verhoogt nationale steun aan landbouwers tot maximaal 25 000 € Lees meer
 
 
Meldingsplicht en besmettelijke aangifteplichtige ziekten: enkele herinneringen Lees meer
 
 
Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vanden Avenne Vrieshuis’ in Buggenhout Lees meer
 
 
Overgang naar een brede weersverzekeringLees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
De biodiversiteitsvisie van de Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Vlaamse strategie ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
Niet-erkende types van proefstallenLees meer
 
 
Francesco: boeren, laat van jezelf geen zondebok maken, maar een trekpaard in strijd om het klimaat!Lees meer
 
 
Herhaalde inbeslagname van dieren bij landbouwersLees meer
 
 
Perforerende neusring verboden Lees meer
 
 
Vragen over de verplichte beschutting voor weidedierenLees meer
 
 
Het beschermen van onze insectenpopulaties Lees meer
 
 
Wijziging van het Jachtadministratiebesluit Lees meer
 
 
Welkom op editie 20 van Het Salon voor landbouw, tuinbouw en park Lees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2019 beschikbaar op e-loket Lees meer
 
 
Studie naar de status van eiwittransitie en het potentieel voor Vlaanderen Lees meer
 
 
De brexit wordt op 29 maart 2019 een feit Lees meer
 
 
Natuurverkenning 2050 Lees meer
 
 
Hoe bemesten in 2019? Lees meer