Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 dec 2018 13:53 

Uitsteek van lading: afmetingen


Op voorstel van minister Ben Weyts

Overeenkomstig artikel 46 van de Wegcode mag de lading van de voertuigen maximaal één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken. Voor voertuigen die (afzet)containers of wissellaadbakken vervoeren geldt echter dat de horizontale afstand tussen het achterste gedeelte van het voertuig en de inrichting niet meer bedraagt dan 40 cm. Voor de zogenaamde meeneemheftrucks blijkt in de praktijk dat zij, omwille van hun constructie, meer dan één meter achter het voertuig uitsteken. Daarom wordt voor het vervoer van meeneemheftrucks een uitzondering voorzien dat zij 1,2 meter voorbij het achtereinde van het voertuig mogen uitsteken voor zover de afstand tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer bedraagt dan 65 cm. De Vlaamse Regering keurt principieel het gewijzigde koninklijk besluit goed dat deze uitzonderingen regelt. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies gevraagd aan de Vlaamse commissie administratie-nijverheid en daarna aan de Raad van State.  Nieuwsflash
 
Label voor diervriendelijkheid op komst Lees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Antwerpse haven breidt uit, Doel blijft bestaan Lees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van SCALA Lees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
ForFarmers Ladies Day 2019Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer