Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 07 dec 2018 13:53 

Uitsteek van lading: afmetingen


Op voorstel van minister Ben Weyts

Overeenkomstig artikel 46 van de Wegcode mag de lading van de voertuigen maximaal één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken. Voor voertuigen die (afzet)containers of wissellaadbakken vervoeren geldt echter dat de horizontale afstand tussen het achterste gedeelte van het voertuig en de inrichting niet meer bedraagt dan 40 cm. Voor de zogenaamde meeneemheftrucks blijkt in de praktijk dat zij, omwille van hun constructie, meer dan één meter achter het voertuig uitsteken. Daarom wordt voor het vervoer van meeneemheftrucks een uitzondering voorzien dat zij 1,2 meter voorbij het achtereinde van het voertuig mogen uitsteken voor zover de afstand tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer bedraagt dan 65 cm. De Vlaamse Regering keurt principieel het gewijzigde koninklijk besluit goed dat deze uitzonderingen regelt. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies gevraagd aan de Vlaamse commissie administratie-nijverheid en daarna aan de Raad van State.  Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer