Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 dec 2018 05:29 

Indexcijfer consumptieprijzen november 2018


De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2018, 108.48 punten bedraagt, tegenover 108.31 punten in oktober 2018, hetgeen een stijding van 0.17 punt of 0.16 % betekent.

De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 108.48 punten voor de maand november 2018.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 105.79 punten voor de maand november 2018.

Product of dienst Oktober
Octobre
November -
Novembre
Produit ou service
01.Voeding en niet-alcoholische dranken 107.05 106.71 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
01.1. Voeding 106.41 106.13 01.1. Produits alimentaires
01.1.1. Brood en granen 104.83 105.18 01.1.1. Pain et céréales
01.1.2. Vlees 105.00 104.87 01.1.2. Viandes
01.1.3. Vis en zeevruchten 117.12 116.76 01.1.3. Poissons et fruits de mer
01.1.4. Melk, kaas en eieren 106.04 105.97 01.1.4. Lait, fromage et oeufs
01.1.5. Oliën en vetten 125.27 124.98 01.1.5. Huiles et graisses
01.1.6. Fruit 107.74 103.84 01.1.6 Fruits
01.1.7. Groenten 101.52 101.93 01.1.7. Légumes
01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed 104.37 104.89 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie
01.1.9. Voeding n.e.g. 104.95 104.49 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a.
01.2. Alcoholvrije dranken 112.88 111.95 01.2. Boissons non alcoolisées
01.2.1. Koffie, thee en cacao 110.95 110.06 01.2.1. Café, thé et cacao
01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap 113.35 112.40 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes
02. Alcoholische draken en tabak 122.99 124.47 02. Boissons alcoolisées et tabac
02.1. Alcoholische dranken 117.14 119.35 02.1. Boissons alcoolisées
02.1.1. Gedistilleerde draken 122.41 125.00 02.1.1. Spiritueux
02.1.2. Wijn 116.03 119.22 02.1.2. Vin
02.1.3. Bier 117.29 117.29 02.2. Bière
02.2. Tabak 134.16 134.22 02.2. Tabac
02.2.0. Tabak 134.16 134.22 02.2.0. Tabac
03. Kleding en schoeisel 103.59 103.75 03. Articles d'habillement et chaussures
03.1. Kleding 102.93 103.09 03.1. Articles d'habillement
03.1.1. Kledingstoffen 102.77 102.95 03.1.1. Tissus pour habillement
03.1.2. Kleding 102.66 102.81 03.1.2. Vêtements
03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren 105.12 105.22 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement
03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding 113.51 113.74 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement
03.2. Schoeisel 106.22 106.43 03.2. Chaussures
03.2.1. Schoenen en ander schoeisel 106.05 106.26 03.2.1. Chaussures diverses
03.2.2. Herstelling en huur van schoenen 114.95 115.09 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures
04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 111.20 112.16 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles
04.1. Werkelijke woninghuur 106.49 106.53 04.1. Loyers effectifs
04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders 106.38 106.42 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires
04.1.2. Andere werkelijke huur 111.11 111.22 04.1.2. Autres loyers effectifs
04.3. Onderhoud en reparatie van de woning 108.67 108.75 04.3. Entretien et réparations des logements
04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning 107.82 107.93 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements
04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning 110.19 110.20 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement
04.4. Water en overige diensten in verband met de woning 123.15 123.27 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement
04.4.1. Leidingwater 113.85 113.85 04.4.1. Alimentation en eau
04.4.2. Afvalophaling 139.14 139.14 04.4.2. Collecte des ordures ménagères
04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering 128.88 128.88 04.4.3. Collecte des eaux usées
04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. 111.67 111.95 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a.
04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen 114.83 117.24 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles
04.5.1. Elektriciteit 152.20 156.73 04.5.1. Electricité
04.5.2. Gas 97.08 97.60 04.5.2. Gaz
04.5.3. Vloeibare brandstoffen 75.48 77.09 04.5.3. Combustibles liquides
04.5.4. Vaste brandstoffen 100.68 100.92 04.5.4. Combustibles solides
05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning 104.43 104.59 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement
05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding 105.26 105.32 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol
05.1.1. Meubelen 105.13 105.18 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement
05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding 108.29 108.57 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers
05.2. Huishoudtextiel 105.17 105.27 05.2. Articles de ménage en textiles
05.2.0. Huishoudtextiel 105.17 105.27 05.2.0. Articles de ménage en textiles
05.3. Huishoudapparaten 97.49 97.61 05.3. Appareils ménagers
05.3.1. Grote huishoudapparaten 96.32 96.44 05.3.1. Gros appareils ménagers
05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten 99.03 99.12 05.3.2. Petits appareils électroménagers
05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei 106.75 107.11 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei 106.75 107.11 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
05.5. Gereedschap voor huis en tuin 101.07 101.30 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin
05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen 103.07 103.21 05.5.1. Gros outillage et matériel
05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren 100.21 100.47 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers
05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning 107.70 107.95 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement
05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen 102.15 102.64 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables
05.6.2. Huishoudelijke diensten 112.93 112.95 05.6.2. Services domestiques et services ménagers
06. Gezondheid 102.72 102.72 06. Santé
06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen 99.52 99.53 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux
06.1.1. Farmaceutische producten 97.97 97.97 06.1.1. Produits pharmaceutiques
06.1.2. Andere medische producten 102.89 102.97 06.1.2. Produits médicaux divers
06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen 101.74 101.77 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques
06.2. Ambulante zorg 109.13 109.13 06.2. Services ambulatoires
06.2.1. Geneeskundige diensten 112.70 112.70 06.2.1. Services médicaux
06.2.2. Tandheelkundige verzorging 117.78 117.78 06.2.2. Services dentaires
06.2.3. Paramedische diensten 100.80 100.80 06.2.3. Services paramédicaux
06.3. Verpleging in ziekenhuis 105.69 105.69 06.3. Services hospitaliers
06.3.0. Verpleging in ziekenhuis 105.69 105.69 06.3.0. Services hospitaliers
07. Vervoer 107.25 106.91 07. Transport
07.1. Aankoop van voertuigen 110.51 110.79 07.1. Achats de véhicules
07.1.1. Personenwagens 110.54 110.83 07.1.1. Voitures automobiles
07.1.2. Motorfietsen 108.92 109.06 07.1.2. Motocycles
07.1.3. Fietsen 109.66 109.66 07.1.3. Bicyclettes
07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen 102.47 101.75 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules
07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen 101.18 101.19 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers
07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen 102.29 100.33 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules
07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen 112.22 112.67 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers
07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen 109.92 109.66 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers
07.3. Vervoersdiensten 109.53 108.21 07.3. Services de transport
07.3.1. Personenvervoer per spoor 108.45 109.20 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers
07.3.2. Personenvervoer over de weg 117.31 117.31 07.3.2. Transport routier de passagers
07.3.3. Personenvervoer door de lucht 105.99 102.94 07.3.3. Transport aérien de passagers
07.3.6. Andere vervoerdiensten 110.77 110.77 07.3.6. Services de transport divers
08. Communicatie 104.70 104.60 08. Communications
08.1. Postdiensten 125.37 125.37 08.1. Services postaux
08.1.0. Postdiensten 125.37 125.37 08.1.0. Services postaux
08.2. Telefoon- en faxtoestellen 80.81 81.09 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie
08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen 80.81 81.09 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie
08.3. Telefoon- en faxdiensten 105.85 105.71 08.3. Services de téléphone et de télécopie
08.3.0. Telefoon- en faxdiensten 105.85 105.71 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie
09. Recreatie en cultuur 106.04 106.61 09. Loisirs et culture
09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur 86.21 86.12 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information
09.1.1. Audio- en videoapparatuur 82.91 83.01 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image
09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen 86.43 85.83 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques
09.1.3. Informatica-apparatuur 83.25 83.14 09.1.3. Matériel de traitement de l'information
09.1.4. Opslagmedia 93.46 92.47 09.1.4. Supports d'enregistrement
09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC 114.22 115.02 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information
09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur 107.70 108.06 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle
09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten 107.70 108.06 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur
09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren 103.49 104.58 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie
09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen 102.05 101.46 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps
09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie 100.62 100.78 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air
09.3.3. Tuinbouw 106.99 108.77 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs
09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen 98.61 101.20 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes
09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren 110.26 110.26 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie
09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur 114.77 114.79 09.4. Services récréatifs et culturels
09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten 112.68 112.69 09.4.1. Services récréatifs et sportifs
09.4.2. Culturele diensten 116.81 116.85 09.4.2. Services culturels
09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren 115.85 115.78 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie
09.5.1. Boeken 108.46 108.01 09.5.1. Livres
09.5.2. Kranten en tijdschriften 129.19 129.38 09.5.2. Journaux et publications périodiques
09.5.3. Drukwerk 109.89 110.13 09.5.3. Imprimés divers
09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen 107.16 107.43 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin
09.6. Pakketreizen 106.69 108.13 09.6. Vacances organisées
09.6.0. Pakketreizen 106.69 108.13 09.6.0. Vacances organisées
10. Onderwijs 136.12 136.12 10. Enseignement
10.4. Hoger onderwijs 136.18 136.18 10.4. Enseignement supérieur
10.4.0. Hoger onderwijs 136.18 136.18 10.4.0. Enseignement supérieur
10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau 134.28 134.28 10.5. Enseignement non défini par niveau
10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau 134.28 134.28 10.5.0. Enseignement non défini par niveau
11. Hotels, restaurants en cafés 114.73 114.84 11. Hôtels, restaurants et cafés
11.1. Catering 114.28 114.74 11.1. Services de restauration
11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten 114.40 114.89 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires
11.1.2. Kantines 109.38 109.38 11.1.2. Cantines
11.2. Accommodatie 116.61 115.20 11.2. Services d'hébergement
11.2.0. Accommodatie 116.61 115.20 11.2.0. Services d'hébergement
12. Diverse goederen en diensten 107.60 107.70 12. Biens et services divers
12.1. Lichaamsverzorging 103.81 104.17 12.1. Soins corporels
12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging 112.00 112.27 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté
12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging 104.07 104.22 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels
12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 98.82 99.26 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels
12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 106.44 106.86 12.3. Effets personnels n.c.a.
12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken 106.71 107.24 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie
12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 106.43 106.79 12.3.2. Autres effets personnels
12.4. Sociale bescherming 112.12 112.14 12.4. Protection sociale
12.4.0. Sociale bescherming 112.12 112.14 12.4.0. Protection sociale
12.5. Verzekeringen 111.02 110.88 12.5. Assurances
12.5.2. Verzekering in verband met de woning 116.31 116.31 12.5.2. Assurance habitation
12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid 118.11 118.11 12.5.3. Assurance maladie
12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer 99.52 99.10 12.5.4. Assurance transports
12.5.5. Andere verzekeringen 117.51 117.51 12.5.5. Autres assurances
12.6. Financiële diensten, n.e.g. 114.99 114.99 12.6. Services financiers n.c.a.
12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. 114.99 114.99 12.6.2. Autres services financiers n.c.a.
12.7. Andere diensten, n.e.g. 104.15 104.30 12.7. Autres services n.c.a.
12.7.0. Andere diensten n.e.g. 104.15 104.30 12.7.0. Autres services n.c.a.
1. Voedingsmiddelen en dranken 107.89 107.74 1. Produits alimentaires et boissons
2. Niet-voedingsmiddelen 106.56 106.97 2. Produits non-alimentaires
3. Diensten 111.79 111.88 3. Services
4. Huur 106.38 106.42 4. Loyers
       
Index 108.31 108.48 Indice
  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer