Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 nov 2018 11:45 

ABS vraagt: oordeel eerst in plaats van te veroordelen!


Het is meer dan een beetje raar. Via verschillende media worden diverse meningen geventileerd over het mestrapport 2018 terwijl het nog niet eens bekendgemaakt is. De manier waarop er deze morgen reeds diverse “feiten” verkondigd werden doet heel populistisch aan. De “landbouwexperts” uit niet-landbouworganisaties verdringen elkaar om als eerste hun interpretatie en unieke oplossing te kunnen geven. Enkel de boer ontbreekt en wordt niet gehoord. De reeds genomen maatregelen worden botweg ontkend en op een boutade min of meer wordt niet gekeken.

Het Algemeen Boerensyndicaat kent de cijfers intussen ook, maar toch wachten wij liever het definitieve milieurapport af vooraleer er uitgebreid over te communiceren. Het zal ongetwijfeld een stevige brok lectuur zijn die enig studiewerk zal vereisen vooraleer je er gegrond over mee kan praten.

De feiten zijn gekend. Het klimaat heeft de laatste jaren niet meegewerkt om doelstellingen uit het huidige mestdecreet te halen. Droge zomers waardoor teelten mislukken en vanggewassen niet groeien doen de toch wel grote inspanningen van de landbouwer teniet.
In de Nederlandse pers duiken met de regelmaat van de klok verhalen op over grootschalige mestfraude. Achteraf, na onderzoek, blijkt tot nu toe steeds dat de uiteindelijke fraude toch niet zo spectaculair is als in de verhalen. Zelfs de Nederlandse minister van Landbouw heeft dit al moeten toegeven voor de voltallige Nederlandse Eerste Kamer. Ook bij ons hoor je regelmatig verwijzingen naar Nederland. Reeds meerdere malen is aangetoond, ook door onze eigen overheid dat de vergelijking niet opgaat. De Vlaamse controlemechanismen zijn anders opgebouwd en zeer sterk gericht op tracering en juist gebruik. Personen vertrouwd met de cel handhaving en doorlichting van de mestbank hebben dit verhaal reeds meerdere malen verteld.

Mestactieplan 6 is in volle ontwikkeling. De gesprekken verlopen niet altijd even gemakkelijk maar toch constructief. De huidige berichtgeving mag niet aangegrepen worden om veel zaken waar er een consensus over is terug in vraag te stellen. Die precaire consensus is er gekomen door over de feiten te oordelen. De minister zal in het parlement er waarschijnlijk een korte toelichting over geven. De manier waarop nu allerlei meningen gespuid worden heeft enkel tot doel om politici en beleidsmakers op te jagen en te verleiden tot grote uitspraken waarmee ze hopen te scoren in mei. Dit neigt naar steekvlampolitiek en dat kunnen we in de land- en tuinbouwsector missen als kiespijn.

Zoals reeds gesteld, het ABS kent de cijfers intussen ook. Maar studie en correcte interpretatie zullen nodig zijn om gegrond te kunnen praten over de huidige Vlaamse bemestingspraktijken.
Daarom doen we een warme oproep om te stoppen met te veroordelen, zonder objectief en wetenschappelijk te oordelen. Cijfers zijn wat ze zijn, daar kan weinig aan veranderd worden. Maar bij deze cijfers hoort er ook duiding op basis van droge feiten, letterlijk maar ook figuurlijk droog. En die duiding is afwezig in de berichtgeving van deze morgen.  Nieuwsflash
 
Commissie verhoogt nationale steun aan landbouwers tot maximaal 25 000 € Lees meer
 
 
Meldingsplicht en besmettelijke aangifteplichtige ziekten: enkele herinneringen Lees meer
 
 
Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vanden Avenne Vrieshuis’ in Buggenhout Lees meer
 
 
Overgang naar een brede weersverzekeringLees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
De biodiversiteitsvisie van de Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Vlaamse strategie ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
Niet-erkende types van proefstallenLees meer
 
 
Francesco: boeren, laat van jezelf geen zondebok maken, maar een trekpaard in strijd om het klimaat!Lees meer
 
 
Herhaalde inbeslagname van dieren bij landbouwersLees meer
 
 
Perforerende neusring verboden Lees meer
 
 
Vragen over de verplichte beschutting voor weidedierenLees meer
 
 
Het beschermen van onze insectenpopulaties Lees meer
 
 
Wijziging van het Jachtadministratiebesluit Lees meer
 
 
Welkom op editie 20 van Het Salon voor landbouw, tuinbouw en park Lees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2019 beschikbaar op e-loket Lees meer
 
 
Studie naar de status van eiwittransitie en het potentieel voor Vlaanderen Lees meer
 
 
De brexit wordt op 29 maart 2019 een feit Lees meer
 
 
Natuurverkenning 2050 Lees meer
 
 
Hoe bemesten in 2019? Lees meer