Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 okt 2018 15:15 

Interpom Primeurs 2018 - Onze aardappelketen is sterk, in goede en minder goede tijden


NTERPOM | PRIMEURS, dé indoor vakbeurs voor de hele aardappel-& groentebranche in Europa, vindt plaats van zondag 25 tot en met dinsdag 27 november 2018 in Kortrijk Xpo (België).
De vakbeurs staat bekend als de grootste indoor aardappelvakbeurs ter wereld waar de volledige keten aanwezig is: van teelt tot verwerking en vermarkting.

 INTERPOM PRIMEURS 2018 is al maanden voor de start van het event volledig uitverhuurd en deze 19de editie kondigt zich aan als een van de meest bijzondere ooit. Het seizoen 2018-2019 staat nu al in de annalen van de aardappelketen omwille van extreme klimaatcondities (uitzonderlijke droogte) die een cruciale rol spelen in de land- en tuinbouw in het algemeen en de aardappelteelt in het bijzonder. INTERPOM PRIMEURS 2018 verwacht niet minder dan 20.000 bezoekers uit 50 landen wereldwijd. Het is de plaats bij uitstek om de laatste marktevoluties te volgen en antwoorden te zoeken op de uitdagingen van vandaag en morgen. 
 
‘Full house’  De laatste edities van INTERPOM PRIMEURS zijn gekenmerkt door forse groeicijfers en sterke internationalisering. Ook dit jaar wordt iedere m² van het beurzencomplex van Kortrijk Xpo benut en is de beurs al maanden voor datum volledig uitverhuurd met nog eens 500m² extra t.o.v. vorige editie. INTERPOM PRIMEURS telt 320 exposanten en zal een bijzonder compleet en gespecialiseerd aanbod aan producten, machines en diensten presenteren voor de volledige keten: zowel telers, loonwerkers, verwerkers, verpakkers aankopers en handelaars van verse en verwerkte aardappelen en groenten uit heel Europa en ook steeds meer uit andere continenten. De vorige editie klokte af met 19.938 bezoekers (+2%) uit 49 landen wereldwijd en kreeg een aanbevelingsscore van maar liefst 8,5/10. Ook dit jaar verwacht de organisatie om die aantallen opnieuw te overtreffen.
 
Onze aardappelketen is sterk, in goede en minder goede tijden ! Meer dan ooit wordt duidelijk dat de klimaatcondities een cruciale rol spelen in de land- en tuinbouwsector in het algemeen en de aardappelteelt in het bijzonder. De uitzonderlijke droogte en – nog meer – de dubbele hittegolf die de zomermaanden van 2018 hebben gekenmerkt, hebben een enorme invloed gehad op de aardappelopbrengsten in het belangrijkste Europese aardappelteeltgebied. De problemen uitten zich reeds bij de rooi van de vroege aardappelen, en de hoop dat – net als in 2017 – een natte augustus en septembermaand nog soelaas zou brengen voor de bewaaroogst bleek snel te verdampen. De gevolgen zijn bijzonder groot: veel - niet-beregende - percelen vertonen vaak een absoluut lage opbrengst en de knollen vallen dit jaar algemeen veel kleiner uit dan normaal. De media maakten gewag van ‘kortere frieten’ en zowel de telers, de handel als de verwerking werden in een totaal onverwachte en nooit geziene situatie geduwd. Vaak werd verwezen naar de zomer van 1976, maar toen was de aardappelsector in West-Europa niet wat hij nu is.  België ligt in het midden van dit belangrijke teeltgebied en lijkt het sterkst getroffen, ook al zijn er grondige verschillen tussen de verschillende regio’s en variëteiten. Maar de opbrengsten liggen ook lager in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de nazomer van september en oktober kan nog een invloed hebben op de oogst en bewaring. Kortom, dit is ‘du jamais vu’! Als we nu ook zien dat de Canadese aardappeloogst belemmerd wordt door uitzonderlijk vroege sneeuwval, dan zullen stilaan de laatste twijfelaars de realiteit van een ‘klimaatsverandering’ moeten aanvaarden.
 
In deze tijden zijn communicatie en dialoog uiterst belangrijk. INTERPOM PRIMEURS is een unieke plaats om tussen de verschillende schakels in de keten van gedachten te wisselen en antwoorden te zoeken op de uitdagingen van vandaag en morgen. De veranderende omstandigheden in de landbouw stimuleren ook de standhouders om talrijke (technologische) innovaties op de markt te brengen met oog op risicospreiding en het vinden van oplossingen. 
 
Daarnaast worden de plannen om binnen de Belgische keten samen aan een duurzame toekomst voor de sector te werken in de praktijk omgezet met de oprichting van de Belgische brancheorganisatie voor aardappelen. Dit overlegorgaan voor de aardappelketen wordt tijdens de beurs officieel voorgesteld in aanwezigheid van de Vlaamse en Waalse ministers van landbouw Joke Schauvliege en René Collin (dinsdag 27 november om 11u30 in hal 6). De brancheorganisatie zal zowel onderzoek en ontwikkeling als de contractuele relaties in de keten onder de loep houden.
 
Stel je een wereld voor zonder aardappelen? Met de toekomstige uitdagingen zoals klimaatsveranderingen, voedselveiligheid en ontwikkeling moeten we toch even stilstaan bij de vraag : ‘kan je je een wereld voorstellen zonder aardappelen’? Dit vormt meteen het centrale thema van deze editie van INTERPOM PRIMEURS. Deze wereldwijde campagne van het CIP in Lima Peru (International Potato Center) kent zijn kick-off op dinsdag 27 september om 13 uur in hal 6 op INTERPOM PRIMEURS en heeft als doel de globale bewustwording van het belang van de aardappel voor de mensheid te versterken. Bezoekers en deelnemers krijgen de kans als operator in de aardappelketen deel te nemen aan deze campagne.
 
Walk in seminars : samenwerken aan een innovatieve en duurzame toekomst Binnen- en buitenlandse sprekers delen via korte ‘walk in’ presentaties van 20 minuten hun kennis, ervaringen en visie over thema’s rond innovatie in de aardappelketen. Beursbezoekers kunnen gratis aansluiten zonder voorinschrijving vooraf.  Een ideale plek om een blik op de toekomst te krijgen via experten uit de branche. Volgende thema’s komen aan bod:
 
▪    Alternatieve kiemremmers voor CIPC (in het Nederlands en Frans)     Kürt Demeulemeester, PCA / INAGRO
 ▪     Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria Spp. in aardappelteelt (in het Nederlands en Frans)  Pieter Vanhaverbeke & Kurt Cornelissen, PCA  
 ▪ Pootgoed kwaliteit (in het Nederlands en Frans)  Johan Van Vaerenbergh, ILVO  
 ▪ Aanpak van droogte (in het Nederlands) Bart Debussche, sectoradviseur - Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij 
 ▪ De invloed van het type olie / vet op de vetzuursamenstelling van geconsumeerde frieten (in het Nederlands en Engels)  Prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer - Department of Food Technology, Safety and Health Faculty of Bioscience Engineering – Universiteit Gent  
 ▪ Brexit en de impact op de aardappelhandel (in het Engels)  Cedric Porter - Editor World Potato Markets & Brexit food & Farming  
 ▪ WatchitGrow, digitalisatie ten voordele van de gehele aardappelsector (in het Nederlands en Engels)  Jürgen Decloedt, Business Development Manager – VITO  
 ▪ Smart Farming in de aardappelteelt: hyperspectrale beeldverwerking vanop een drone (in het Nederlands) Ruben Van De Vijver, onderzoeker - ILVO
 ▪ Import & export van Belgische aardappelproducten wereldwijd (in het Engels)  Cedric Porter - Editor World Potato Markets & Brexit food & Farming  
 ▪ De CRIPR techniek (in het Nederlands) René Custers, VIB  
 ▪ Lancering van de Belgische Brancheorganisatie Aardappelen (in het Nederlands en Frans) Aan het woord: vertegenwoordigers van Af, Belgapom en de Vlaamse en Waalse ministers van landbouw Joke Schauvliege en René Collin
▪ Kick-off wereldwijde campagne ‘Can you imagine a world without potatoes’? (in het Engels) Vertegenwoordigers van het CIP (International Potato Center) Lima Peru & het World Potato Congres
▪ Van aardappel tot chuño, een gesmaakt verhaal op grote hoogte, samen met Trias & Partners (in het Nederlands)         TRIAS & PARTNERS
 
Meer inhoudelijke info en uurregeling van de diverse presentaties vindt u terug op de website onder de rubriek ‘programma’.
 
Uitkijken naar verloop van huidig seizoen & startschot voor nieuw seizoen Vanuit haar uitvalbasis in Kortrijk (Xpo), vindt de vakbeurs plaats in een dynamische en groeiende aardappelen- & groentemarkt. Ook al zal het in en rond de standen zeker gaan over de huidige markt en het verloop van dit seizoen, traditioneel is INTERPOM PRIMEURS vooral het moment waarop het nieuwe seizoen in gang wordt geschoten, waar contacten worden gelegd of versterkt met collega’s en leveranciers van binnen- en buitenland en waar waardevolle informatie wordt uitgewisseld. En daar wordt zeker naar uitgekeken!
 
INTERPOM PRIMEURS is een initiatief van Belgapom, de erkende beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en –verwerking. De praktische organisatie is in de handen van Kortrijk Xpo.
 
   Nieuwsflash
 
De delegatiebevoegdheid van de Vlaamse Regering in ruimtelijke dossiers Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Limburgse waterlopen gebruikt door Nederlandse landbouwers om te irrigerenLees meer
 
 
Geslaagde prospectiereis naar BulgarijeLees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
Rundveesector erkend als sector in crisisLees meer
 
 
Historisch watertekortLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer
 
 
Gerechtsexperten voortaan sneller uitbetaald Lees meer