Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 sep 2018 18:35 

Advies pelsdieren en foie gras d.m.v. dwangvoedering


Ontwerp van decreet houdende een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering (VR 20/07/2018)

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (222.3 Kb)

Het is goed dat de Vlaamse Regering de pelsdierhouderij en de productie van foie gras door middel van dwangvoeding verbiedt om het dierenwelzijn in de sector te verbeteren. Tegelijk moet de overheid de verplichte bedrijfsstopzetting of reconversie volledig vergoeden. Dat stelt de SALV in zijn advies over het Pelsdierendecreet. Het is niet opportuun om de omvang van de schadeloosstelling te doen dalen in tijd. Het verbod gaat al in op 1 december 2023. De stopzetting of reconversie van de houderijen kan beter op andere manieren versneld worden. Bijvoorbeeld door de bedrijven advies en begeleiding op maat te verschaffen.
 
De overheid dient op een correcte manier uitvoering te geven aan het decreet. Het is raadzaam de uitvoeringsbepalingen van het decreet te stroomlijnen met de bestaande procedures uit het decreet Landinrichting. Daarnaast is een goede onderbouwing noodzakelijk. Overleg met de sector en de getroffen houders mag niet ontbreken. Tegelijk kan het nog lopende onderzoek naar dierenwelzijn in de foie grasproductie interessante inzichten geven in diervriendelijke productievormen zonder dwangvoeding. De raad verwacht dat de overheid de uitkomst van het onderzoek voorlegt aan de sector en vervolgens meeneemt in de uitwerking van de reconversievergoeding.  Nieuwsflash
 
Commissie verhoogt nationale steun aan landbouwers tot maximaal 25 000 € Lees meer
 
 
Meldingsplicht en besmettelijke aangifteplichtige ziekten: enkele herinneringen Lees meer
 
 
Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vanden Avenne Vrieshuis’ in Buggenhout Lees meer
 
 
Overgang naar een brede weersverzekeringLees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
De biodiversiteitsvisie van de Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Vlaamse strategie ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
Niet-erkende types van proefstallenLees meer
 
 
Francesco: boeren, laat van jezelf geen zondebok maken, maar een trekpaard in strijd om het klimaat!Lees meer
 
 
Herhaalde inbeslagname van dieren bij landbouwersLees meer
 
 
Perforerende neusring verboden Lees meer
 
 
Vragen over de verplichte beschutting voor weidedierenLees meer
 
 
Het beschermen van onze insectenpopulaties Lees meer
 
 
Wijziging van het Jachtadministratiebesluit Lees meer
 
 
Welkom op editie 20 van Het Salon voor landbouw, tuinbouw en park Lees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2019 beschikbaar op e-loket Lees meer
 
 
Studie naar de status van eiwittransitie en het potentieel voor Vlaanderen Lees meer
 
 
De brexit wordt op 29 maart 2019 een feit Lees meer
 
 
Natuurverkenning 2050 Lees meer
 
 
Hoe bemesten in 2019? Lees meer