Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 sep 2018 18:35 

Advies pelsdieren en foie gras d.m.v. dwangvoedering


Ontwerp van decreet houdende een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering (VR 20/07/2018)

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (222.3 Kb)

Het is goed dat de Vlaamse Regering de pelsdierhouderij en de productie van foie gras door middel van dwangvoeding verbiedt om het dierenwelzijn in de sector te verbeteren. Tegelijk moet de overheid de verplichte bedrijfsstopzetting of reconversie volledig vergoeden. Dat stelt de SALV in zijn advies over het Pelsdierendecreet. Het is niet opportuun om de omvang van de schadeloosstelling te doen dalen in tijd. Het verbod gaat al in op 1 december 2023. De stopzetting of reconversie van de houderijen kan beter op andere manieren versneld worden. Bijvoorbeeld door de bedrijven advies en begeleiding op maat te verschaffen.
 
De overheid dient op een correcte manier uitvoering te geven aan het decreet. Het is raadzaam de uitvoeringsbepalingen van het decreet te stroomlijnen met de bestaande procedures uit het decreet Landinrichting. Daarnaast is een goede onderbouwing noodzakelijk. Overleg met de sector en de getroffen houders mag niet ontbreken. Tegelijk kan het nog lopende onderzoek naar dierenwelzijn in de foie grasproductie interessante inzichten geven in diervriendelijke productievormen zonder dwangvoeding. De raad verwacht dat de overheid de uitkomst van het onderzoek voorlegt aan de sector en vervolgens meeneemt in de uitwerking van de reconversievergoeding.  Nieuwsflash
 
Ons eten moet 3X duurder worden"Lees meer
 
 
Regels Jachtfonds Lees meer
 
 
Wijziging Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen Lees meer
 
 
Wijziging VLAREMA e.a. Lees meer
 
 
Europees Parlement bevraagt Commissie over Afrikaanse Varkenspest Lees meer
 
 
Geert Vermeersch is de nieuwe voorzitter van Fevia VlaanderenLees meer
 
 
Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer