Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 22 sep 2018 18:35 

Advies pelsdieren en foie gras d.m.v. dwangvoedering


Ontwerp van decreet houdende een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering (VR 20/07/2018)

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (222.3 Kb)

Het is goed dat de Vlaamse Regering de pelsdierhouderij en de productie van foie gras door middel van dwangvoeding verbiedt om het dierenwelzijn in de sector te verbeteren. Tegelijk moet de overheid de verplichte bedrijfsstopzetting of reconversie volledig vergoeden. Dat stelt de SALV in zijn advies over het Pelsdierendecreet. Het is niet opportuun om de omvang van de schadeloosstelling te doen dalen in tijd. Het verbod gaat al in op 1 december 2023. De stopzetting of reconversie van de houderijen kan beter op andere manieren versneld worden. Bijvoorbeeld door de bedrijven advies en begeleiding op maat te verschaffen.
 
De overheid dient op een correcte manier uitvoering te geven aan het decreet. Het is raadzaam de uitvoeringsbepalingen van het decreet te stroomlijnen met de bestaande procedures uit het decreet Landinrichting. Daarnaast is een goede onderbouwing noodzakelijk. Overleg met de sector en de getroffen houders mag niet ontbreken. Tegelijk kan het nog lopende onderzoek naar dierenwelzijn in de foie grasproductie interessante inzichten geven in diervriendelijke productievormen zonder dwangvoeding. De raad verwacht dat de overheid de uitkomst van het onderzoek voorlegt aan de sector en vervolgens meeneemt in de uitwerking van de reconversievergoeding.  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer