Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 sep 2018 18:35 

Bekrachtiging waterwetboek


Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering recent definitief het besluit goed dat het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet over de onteigening van algemeen nut wijzigde. Bedoeling was de waterregelgeving die tot het beleidsdomein Omgeving behoort te coördineren en samen te voegen. In dat besluit gaat het over de regelgeving uit het decreet integraal waterbeleid, het Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren en de artikelen over de heffingsregeling uit het Grondwaterdecreet. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat die coördinatie en codificatie van de waterregelgeving bekrachtigt en de gecoördineerde regelgeving opheft. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer