Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 16 jul 2018 14:28 

Toevoeging van eendenkroos aan een constructed wetland


Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: van de vloeibare fractie van mest of digestaat tot spuiwaters van tomaat of sierteelten.

 De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Toch bevatten die stromen nog nutriënten die benut kunnen worden. Eendenkroos kan een efficiënte mogelijkheid zijn om die voedingsstoffen te recupereren.
Voornamelijk in de varkenshouderij liggen er veel mogelijkheden. Volgens cijfers van VCM kost mestverwerking van varkensdrijfmest via biologie 17 tot 18 euro per ton. Het restproduct na biologische verwerking wordt het ‘effluent’ genoemd, dat in de meeste gevallen als K-rijke meststof in de akkerbouw wordt toegepast.

Op enkele mestverwerkingsbedrijven gebeurt er al een naverwerking van dit effluent via "constructed wetlands”, zoals op IVACO bvba. Dat zijn sedimentatielagunes gekoppeld aan rietvelden die ervoor zorgen dat het nutriëntengehalte en het aantal opgeloste deeltjes dalen tot loosbare normen. Maar door een gebrek aan plaats of opbrengst is er vanuit de landbouw weinig interesse in die techniek.
Om de "constructed wetlands" te optimaliseren werd er dit jaar eendenkroos aan toegevoegd. Eendenkroos bevat ongeveer 30% eiwit van hoge kwaliteit en kan toegevoegd worden aan het veevoeder. Als aangetoond kan worden dat dit veilig is, dan zou het een ideale eiwitbron zijn voor veevoeder.

Om de toepasbaarheid van het systeem aan te tonen werd water uit de mestverwerking op IVACO samengebracht in één lagune (150 m²) tot een ideale cocktail. De groei in de eerste maand was goed en er werd 80 kg vers eendenkroos geoogst. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het groeipotentieel is. 

Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact opnemen met Reindert Devlamynck via reindert.devlamynck@ugent.be of Carl Coudron via carl.coudron@inagro.be.
   Nieuwsflash
 
PCA/Fiwap noteringLees meer
 
 
Aardappeldemodag Westmaas 22/8/18: Dewulf lanceert efficiŽnte overlaadcombi met de Field Loader 240 Lees meer
 
 
Donderdag eerste plukdag Conference peer Lees meer
 
 
Sectorprocedures en bemonsteringsplans exportLees meer
 
 
Stand van zaken in verband met de ziekte van Newcastle Lees meer
 
 
Nieuwe kruisingsmogelijkheden bij CrossFit-rassen Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex Ė juli 2018 Lees meer
 
 
Droogtemaatregelen: groenbedekkers voor vergroening inzetten voor ruwvoederwinning Lees meer
 
 
Uitstel van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Crispr is geen hocus pocus Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Droogte 2018: NEPG luidt de noodklokLees meer
 
 
Droogte 01/05-31/07/2018 in WalloniŽ door IRM erkend als exceptioneelLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer