Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 jul 2018 14:28 

Toevoeging van eendenkroos aan een constructed wetland


Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: van de vloeibare fractie van mest of digestaat tot spuiwaters van tomaat of sierteelten.

 De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Toch bevatten die stromen nog nutriënten die benut kunnen worden. Eendenkroos kan een efficiënte mogelijkheid zijn om die voedingsstoffen te recupereren.
Voornamelijk in de varkenshouderij liggen er veel mogelijkheden. Volgens cijfers van VCM kost mestverwerking van varkensdrijfmest via biologie 17 tot 18 euro per ton. Het restproduct na biologische verwerking wordt het ‘effluent’ genoemd, dat in de meeste gevallen als K-rijke meststof in de akkerbouw wordt toegepast.

Op enkele mestverwerkingsbedrijven gebeurt er al een naverwerking van dit effluent via "constructed wetlands”, zoals op IVACO bvba. Dat zijn sedimentatielagunes gekoppeld aan rietvelden die ervoor zorgen dat het nutriëntengehalte en het aantal opgeloste deeltjes dalen tot loosbare normen. Maar door een gebrek aan plaats of opbrengst is er vanuit de landbouw weinig interesse in die techniek.
Om de "constructed wetlands" te optimaliseren werd er dit jaar eendenkroos aan toegevoegd. Eendenkroos bevat ongeveer 30% eiwit van hoge kwaliteit en kan toegevoegd worden aan het veevoeder. Als aangetoond kan worden dat dit veilig is, dan zou het een ideale eiwitbron zijn voor veevoeder.

Om de toepasbaarheid van het systeem aan te tonen werd water uit de mestverwerking op IVACO samengebracht in één lagune (150 m²) tot een ideale cocktail. De groei in de eerste maand was goed en er werd 80 kg vers eendenkroos geoogst. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het groeipotentieel is. 

Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact opnemen met Reindert Devlamynck via reindert.devlamynck@ugent.be of Carl Coudron via carl.coudron@inagro.be.
   Nieuwsflash
 
Vrijwillige ruilverkaveling boekt eerste successenLees meer
 
 
Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting vd seizoensarbeidersrichtlijnLees meer
 
 
15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkelingLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
FAR MEMO 2019 Lees meer
 
 
Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis Lees meer
 
 
Prijzen stijgen sneller dan in buurlanden: eten en brandstof maken ons leven 2,3% duurder Lees meer
 
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer