Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 jul 2018 14:28 

Toevoeging van eendenkroos aan een constructed wetland


Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: van de vloeibare fractie van mest of digestaat tot spuiwaters van tomaat of sierteelten.

 De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Toch bevatten die stromen nog nutriënten die benut kunnen worden. Eendenkroos kan een efficiënte mogelijkheid zijn om die voedingsstoffen te recupereren.
Voornamelijk in de varkenshouderij liggen er veel mogelijkheden. Volgens cijfers van VCM kost mestverwerking van varkensdrijfmest via biologie 17 tot 18 euro per ton. Het restproduct na biologische verwerking wordt het ‘effluent’ genoemd, dat in de meeste gevallen als K-rijke meststof in de akkerbouw wordt toegepast.

Op enkele mestverwerkingsbedrijven gebeurt er al een naverwerking van dit effluent via "constructed wetlands”, zoals op IVACO bvba. Dat zijn sedimentatielagunes gekoppeld aan rietvelden die ervoor zorgen dat het nutriëntengehalte en het aantal opgeloste deeltjes dalen tot loosbare normen. Maar door een gebrek aan plaats of opbrengst is er vanuit de landbouw weinig interesse in die techniek.
Om de "constructed wetlands" te optimaliseren werd er dit jaar eendenkroos aan toegevoegd. Eendenkroos bevat ongeveer 30% eiwit van hoge kwaliteit en kan toegevoegd worden aan het veevoeder. Als aangetoond kan worden dat dit veilig is, dan zou het een ideale eiwitbron zijn voor veevoeder.

Om de toepasbaarheid van het systeem aan te tonen werd water uit de mestverwerking op IVACO samengebracht in één lagune (150 m²) tot een ideale cocktail. De groei in de eerste maand was goed en er werd 80 kg vers eendenkroos geoogst. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het groeipotentieel is. 

Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact opnemen met Reindert Devlamynck via reindert.devlamynck@ugent.be of Carl Coudron via carl.coudron@inagro.be.
   Nieuwsflash
 
Totale aardappeloogst 18% lager dan in 2017Lees meer
 
 
Eendenkroos richting veevoerLees meer
 
 
De MICHELIN gids Nederland 2019 krijgt er twee nieuwe tweesterrenrestaurants bijLees meer
 
 
Winnaar Idee van t Jaar 2018 Lees meer
 
 
Blauwtong serotype 8 werd aangetroffen in Duitsland uitbreiding van het risicogebiedLees meer
 
 
Van slager tot schilder: 79 maal buitengewoon duaal Lees meer
 
 
Ons eten moet 3X duurder worden"Lees meer
 
 
Europees Parlement bevraagt Commissie over Afrikaanse Varkenspest Lees meer
 
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer