Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 jul 2018 18:04 

Al 3760 landbouwers vroegen nieuwe fosfaatklasse aan via SNapp


Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij SNapp. Dat is een online toepassing op het Mestbankloket, waarmee de landbouwers kunnen vragen om hun percelen in te delen in een andere fosfaatklasse. Al 3760 landbouwers gebruikten SNapp, om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen voor 15600 percelen. SNapp had amper te kampen met kinderziektes. De VLM is dan ook tevreden dat nagenoeg 100% van alle aanvragen in 2018 via SNapp is ingediend.

SNapp staat voor StaalName applicatie en is een track-and-tracetoepassing op het Mestbankloket. De landbouwer vraagt een bemonstering aan en duidt daarbij aan op welke percelen hij een fosfaatanalyse wil laten uitvoeren om de fosfaatklasse te bepalen. Hij kiest ook een erkend laboratorium. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het gekozen laboratorium. De analyseresultaten worden nadien door het laboratorium opgeladen in SNapp.
De toepassing beperkt zich momenteel tot het aanvragen van een fosfaatklasse. De grote pluspunten van SNapp, zijn de gebruiksvriendelijkheid en de automatische afhandeling van de aanvragen. De landbouwer kan op elk moment zijn aanvragen voor bodembemonsteringen indienen en opvolgen. De gegevens worden automatisch uitgewisseld met het laboratorium van zijn keuze en op basis van de analysegegevens, wordt de fosfaatklasse bepaald.

Welke fosfaatanalyses zijn verwerkt?
De Mestbank heeft de aanvragen van een nieuwe fosfaatklasse via SNapp verwerkt en de juiste klasse toegewezen. Alle fosfaatanalyses waarvan de Mestbank uiterlijk op 15 juni 2018 van de erkende labo’s een resultaat heeft ontvangen, zijn verwerkt. In totaal zijn de resultaten van 3760 landbouwers verwerkt. Dat komt overeen met 15600 percelen. Landbouwers die recht hebben op een tegemoetkoming, hebben die inmiddels ontvangen. In totaal werd al 121.600 euro uitbetaald in 2018.

De landbouwers werden per e-mail op de hoogte gebracht dat de verwerkte gegevens beschikbaar zijn op het Mestbankloket. Landbouwers die geen e-mailadres hebben, kregen de communicatie per brief.

War vinden landbouwers de toegekende fosfaatklasse?
De landbouwers vinden alles terug op het Mestbankloket, onder de rubriek SNapp. Dit zijn de stappen die ze moeten zetten:

-        Kies voor het tabblad ‘overzicht resultaten’.

-        Klik op de knop ‘Zoek’. Dan krijgt u een overzicht van alle aangevraagde bemonsteringen.

-        In het overzicht kunt u per bemonstering een detailscherm van de resultaten openen door in de kolom ‘Resultaat’ op ‘ja’ te klikken.

-        In het overzichtsscherm vindt u de knop ‘Print rapport’. Hiermee kunt u een rapport (PDF) openen. De informatieknop bevat de toelichting bij het rapport.

-        De bezwaarprocedure staat beschreven in het rapport.
 

Met welke twee aandachtspunten moeten de landbouwers rekening houden?

Ten eerste is het belangrijk dat de aangevraagde bemonstering via SNapp gebeurt, overeenkomstig de intekening in de verzamelaanvraag van het jaar van de aanvraag. Als dat niet gebeurt, kan de Mestbank de bemonstering niet altijd koppelen aan een aangegeven perceel. Daarnaast moeten de landbouwers ook hun rekeningnummer invullen, als ze menen recht te hebben op een tegemoetkoming. Ze kunnen dat rekeningnummer opslaan in SNapp voor een volgende bestelling. Het rekeningnummer wordt alleen gebruikt voor de tegemoetkoming van de fosfaatanalyses.
Zijn die twee zaken niet in orde? Via de bezwaarprocedure, kan de landbouwer alsnog vragen om de bemonstering te koppelen aan een aangegeven perceel van de verzamelaanvraag 2018 en een rekeningnummer doorgeven als dat ontbreekt.

Wat met bodemstalen die op papier zijn ingediend bij de Mestbank?
De fosfaatklassewijzigingen en de eventuele financiële tegemoetkomingen voor fosfaatanalyses die ingediend zijn via de papieren aanvraagformulieren, verwerkt de Mestbank pas op het einde van het jaar.

De Mestbank wil er nog eens de aandacht op vestigen dat vanaf 2019 bemonsteringen voor fosfaatklassenbepaling alleen nog via SNapp kunnen aangevraagd worden. Papieren aanvragen worden niet meer aanvaard.

U bent nog niet helemaal wegwijs in de werkwijze en het gebruik van de toepassing SNapp?
Meer informatie over het gebruik van Snapp, vindt u terug in de fiche Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Gronden > Fosfaat).

Op het Mestbankloket, onder de rubriek SNapp (www.mestbankloket.be > SNapp), is een handleiding beschikbaar over het gebruik van SNapp



  Nieuwsflash
 
Luchtbeleidsplan 2030: landbouw kan voortbouwen op goede ammoniakreductieprognoseLees meer
 
 
Het planologisch attest voor historisch gegroeide tuincentraLees meer
 
 
BewolktLees meer
 
 
Roundup zo te krijgenLees meer
 
 
Meer hittegolven door klimaatveranderingLees meer
 
 
Colruyt Group pioniert samen met partners met biologische sojateelt in BelgiŽ Lees meer
 
 
Tot een miljoen euro schadevergoeding voor varkenshouders door Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
ĎWe zitten onder de grens van de uitzonderlijke droogteí Lees meer
 
 
Droogte 2018: tuinaannemers hebben nog altijd financiŽle problemen Lees meer
 
 
Ardo is Onderneming van het Jaar 2018Lees meer
 
 
Interpom Primeurs 2018: exposantenlijst en cataloogLees meer
 
 
Walk in seminars Interpom Primeurs 2018Lees meer
 
 
Interpom Primeurs 2018 - Onze aardappelketen is sterk, in goede en minder goede tijdenLees meer
 
 
Begin 2019: aanvragen opstartsteun nieuwe erkende producenten-organisaties Lees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle disciplineLees meer
 
 
Boeren op een helling Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van boviene virale diarreeLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer