Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 jul 2018 07:48 

Droogteschade nu al 15% groter dan vorig jaar


De weersvoorspellingen liegen er ook niet om: het zal minstens nog tot half juli (sommigen spreken tot einde juli) droog blijven.
De droogteschade in land- en tuinbouw neemt dag na dag exponentieel toe.

Bestanden beschikbaar voor download:
Aardappelen (3746.5 Kb) Ajuinen (415.8 Kb) Aardappelen (563.9 Kb)

http://www.agripress.be/start/artikel/606827/nl

De zanderige gronden lijden meer onder de droogteschade dan de zware kleigronden, maar in de zware poldergronden neemt de schade ook meer en meer toe.

Vooral bij groenten doet de droogte en hittestress de gewassen afzien.

Omwille van de droge ondergrond geraken de plantjes maar niet aan de groei en kwijnen stilaan weg. Niet alle groentetelers beschikken over de mogelijkheid om te beregenen.

Bv: prei zal later aan zijn; courgettes ontwikkelen minder bloemetjes, dus minder vruchten, …

Aardappelen

In de zandgronden is er meer droogteschade dan in zware kleigronden.

Een aantal streken kreeg einde mei veel water, zodat de wortels minder sterk ontwikkeld zijn en dus in de groeiperiode ‘(lees: de periode van de langste dagen van het jaar (=nu)) minder kracht hebben om tot een volwaardige plant te komen, wat een veel kleinere knolontwikkeling betekent.

Voor de vroege aardappelen is het een catastrofe; De landbouwers zullen hun contractteelt niet kunnen invullen met alle gevolgen vandien. Dit jaar, in tegenstelling tot 2017, blijkt dit momenteel nog bij de fabrieken in dovemansoren te vallen, tot grote (financiële) zorg voor de aardappeltelers.

Ook bij het pootgoed, waar voor een goede knolzetting veel water nodig is, vreest men voor ernstige verliezen.

Maïs

De laat gezaaide maïs op grasland ziet enorm af van de droogte.

Korte planten en kleine kolven zullen het gevolg zijn. Zowel totale massa als korrelopbrengst zullen bij de oogst een stevige deuk krijgen.

Graangewassen

De gerstoogst is voor 90% voltooid.

De tarwe is vervroegd aan het afrijpen.

Naar schatting gemiddeld 20% verlies.

Volgens Copa en Cogeca worden ook onder meer Estland, Litouwen, Denemarken, Polen, Zweden en Finland al weken getroffen door extreme droogte en dreigen er catastrofale gevolgen voor de oogst. De landbouwkoepel verwacht dat de graanoogst in Europa 6% lager zal liggen dan in 2017.

Ajuinen

Complete groeistilstand door de hittestress.

Vlas

Opbrengstdrukkingen zeer plaatsgebonden: minder gewichtsopbrengst, slecht vezelgehalte, zaadopbrengst minimaal, te snelle rijping.

Sierteelt

Complete groeistilstand van bepaalde jonge planten, veelal zullen de beoogde maten niet gehaald worden.

Fruit

Bladeren krullen op. Vroegere pluk met als gevolg kleiner en zwakker fruit.

Grasland/graszaad

Veehouders stellen vast dat de hergroei van het gras na de eerste snede zeer zwak verloopt. Men vreest voor tekorten bij de ruwvoedervoorziening en de noodzaak om ruwvoeder bij te kopen.

Eén en ander zal natuurlijk afhangen van wat het weer in de komende dagen/weken zal doen.

Vanuit deze bezorgdheid willen we de Vlaamse Minister Joke Schauvliege dan ook snel aanspreken om zeker de mogelijkheid tot een erkenning van een natuurramp (landbouwramp) te onderzoeken en de gemeentebesturen op te roepen om hun schattingscommissie aan het werk te zetten en de procedure in gang te zetten.

Alle respect voor de structurele maatregelen die het laatste jaar vanuit het kabinet getroffen werden, die uiteraard de lange termijn zullen dienen.

http://www.agripress.be/start/artikel/606874/nl

http://www.agripress.be/start/artikel/606891/nl

En men weet wat de oude weerspreuken zeggen:

06 juli (Sint-Godelieve): Als het op Sint Godelieve niet pist (regent) zal het zes weken droog blijven.

20 juli (Sint-Margriet): Is het droog op Pisgriet dan regent het 30 (of 40) dagen niet.

   Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer