Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2018 07:53 

Innovatie en samenwerking centraal op viering tien jaar SALV


De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bestaat tien jaar. In deze adviesraad laten negentien ledenorganisaties uit het brede middenveld in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het land- en tuinbouwbeleid in Vlaanderen. Met Aqua4C en Tomato Masters (Deinze) als locatie voor het jaarlijkse netwerkevent illustreerde de SALV de kracht van innovatie en samenwerking voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Vlaams minister Joke Schauvliege woonde het event bij en dankte de SALV voor zijn waardevolle bijdrage aan 10 jaar beleid.

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de adviesraad ontvingen Johan Vlaemynck (Tomato Masters) en Stijn Van Hoestenberghe (Aqua4C) een honderdtal sleutelfiguren uit de land- en tuinbouw en visserij . Beide bedrijfsleiders heetten de genodigden uit 46 organisaties welkom: “De aandacht van de SALV voor dialoog en vernieuwing sluiten aan bij onze bedrijfsvoeringen en het brede netwerk van deze raad vormt een opportuniteit om dit in de kijker te zetten.”

Tien jaar SALV
Sinds 2008 heeft de SALV bijna tweehonderd adviezen afgeleverd. De meeste adviezen kwamen op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. Regelmatig wordt ook advies op eigen initiatief verstrekt, zoals het advies over de uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen of recent nog het advies over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De adviezen bestrijken alle facetten van het beleid waardoor de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij gevat worden. Die brede inhoudelijke focus maakt goede samenwerking noodzakelijk, zowel binnen de SALV als met andere adviesraden (Minaraad, SARO …) en overheidsinstellingen (ILVO, departement Landbouw). De SALV is dan ook in essentie een verhaal van mensen samenbrengen die willen bijdragen aan een gedragen beleid voor de primaire sector en de omgeving waarin die opereert.
De werking van de SALV wordt continu verbeterd en stelselmatig geprofessionaliseerd, vanaf de opmaak tot de communicatie van de adviezen. Zo ontwikkelde het SALV-secretariaat bijvoorbeeld een eigen kwaliteitsmeetsysteem om de advieswerking en impact ervan te meten.

Tomato Masters en Aqua4C
De locatie van het SALV-event illustreert de kracht van innovatie en samenwerking in de sector. Het tomatenbedrijf Tomato Masters en de ecologische visboerderij Aqua4C gaan samen de uitdagingen van de toekomst aan. Aqua4C vond in buurbedrijf Tomato Masters een innovatieve partner om een geïntegreerde teelt van groenten en vis op te zetten. Dat levert beide bedrijven niet alleen een duurzame symbiose van viskweek en plantengroei, maar ook economische voordelen. De specifieke voeding van de omegabaars maakt intense samenwerking met Tomato Masters mogelijk. Het plantaardige dieet van de vissen zorgt er immers voor dat het  zoutgehalte van het water laag blijft. Dit is cruciaal om het nutriëntrijke water te kunnen hergebruiken voor de beregening van tomatenplanten.
De wisselwerking tussen de visboerderij en de tomatenkwekerij beperkt zich niet tot de uitwisseling van water (binnenkort operationeel). Ook de energievoorziening van beide bedrijven is onderling verbonden door middel van de warmtekrachtkoppeling (wkk) op het tomatenbedrijf dat naast productie van warmte voor eigen gebruik ook het visbedrijf van stroom voorziet. Aquacultuur en glastuinbouw vullen elkaar naadloos aan en zijn een mooi voorbeeld van circulaire economie in de primaire sector.
Hendrik Vandamme, voorzitter SALV: “De duurzame symbiose die Tomato Masters en Aqua4C vormen, illustreert de veerkracht waarmee de eigentijdse land- en tuinbouwsector de maatschappelijke uitdagingen tegemoet treedt. De SALV zal zich in de toekomst blijven inzetten om het belang van deze en andere vormen van innovatie op beleidsniveau te onderstrepen.”  Nieuwsflash
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Biodiversiteit - Onderzoeksrapport IPBES Lees meer
 
 
Overstromingsgevoelig gebied - Impact remediërende lokale infrastructuurmaatregelen Lees meer
 
 
Belgapom: geen noteringLees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
CAO vlassectorLees meer
 
 
Synagra maïs notering onveranderdLees meer
 
 
185 vierkante kilometer minder jachtterrein in een jaar tijd Lees meer
 
 
Vlaming gebuisd op kennis over voeding Lees meer
 
 
FrisLees meer
 
 
CBOT: tarwe en maïs stijgenLees meer
 
 
Systeem waarmee plant omgaat met stress na een overstroming Lees meer
 
 
EU en Nieuw-Zeeland openen handelsbesprekingen Lees meer
 
 
Belgische vleessector keurt bindend charter ‘vlees voor de toekomst’ goed Lees meer
 
 
Milcobel betaalde fors hogere melkprijs in 2017 maar boekte lager bedrijfsresultaat Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
Nederlandse boer wil omwenteling op platteland Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik juli Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer