Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 08 jun 2018 10:24 

Demovelden granen Jorion Phlip-Seeds


Naar jaarlijkse gewoonte brengen wij de publicatie ter gelegenheid van de rondgang gisteren met de landbouwpers en andere proefveldhouders (technici).
Joris Vanmeirhaeghe, Managing & Sales Director, gaf de openingsspeech die U hieronder kunt lezen.
In bijlage vindt U de brochure wintergranen 2018-2019: bij de nieuwe is BENNINGTON de vedette!

Bestanden beschikbaar voor download:
Foto (1963.8 Kb) Foto (5948 Kb) Foto (3979.8 Kb)

Beste genodigden, collega’s,

Het is me een waar genoegen U voor de 3e keer te mogen verwelkomen op onze proefboerderij nl. de Ferme Liessart.

Vooraleer naar het veld te gaan om een aantal nieuwe rassen voor te stellen wil ik traditiegetrouw een kort overzicht geven van het voorbije graanseizoen. De uitzaaiperiode in Vlaanderen in het najaar 2017 was goed. Niettegenstaande dit, is de wintertarwe-oppervlakte terug gedaald met 2.000 ha tot 61.000 ha. Wintergerst in Vlaanderen daalt met 300 ha om te eindigen op ± 14.300 ha. Ook triticale daalt terug met 10% om op net géén 2.000 ha te komen.

Spelt is stabiel (1.100 ha) en zomergranen is nog minder.

Totale daling van granen is 3.000 ha. Zeker niet de weersomstandigheden maar de rendabiliteit van de graanteelt zorgt ervoor dat de uitgezaaide oppervlakten  de laatste jaren dalen.

In tegenstelling tot verleden jaar is de oppervlakte maïs gestegen met maar liefst 7.700 ha (korrelmaïs + 3.200 ha/silomaïs + 4.500 ha) Nochtans is deze beslissing maar laat in het voorjaar genomen. Er staan immers 4.500 ha aardappelen (vooral vroege) minder, 3.500 ha groenten minder en tenslotte ook 1.000 ha bieten (suiker- en voederbieten). De dalers van dit jaar waren de stijgers van vorig jaar. Enige uitzondering is grasklaver die dit jaar nog maar eens 2.000 ha groeit. Dit heeft enerzijds te maken met de premies maar anderzijds volgens mij ook met het succes van de korte keten.

Gelukkig zijn de graanprijzen de laatste weken met ± 20 ct gestegen tot een Synagra basisprijs van ± € 150/ton. Anderzijds laat de matif uitschijnen dat we de volgende campagne minstens aan die prijs of zelfs nog hoger zullen starten. Positief nieuws dus voor graanteelt die een barometer blijft voor de akkerbouwbedrijven.

De uitzaai startte terug vroeg maar gelukkig was oktober en november niet zo warm zodat er duidelijk minder virusaantasting is dan 2 jaar geleden. Door het recent verbod van de neonicotinoïden zullen we in de toekomst beter iets laten zaaien om de kans op virusoverdracht door bladluizen te beperken. Bij wintergerst kunnen we virustolerante rassen zaaien. De uitzaai 2018 zal een overgangsjaar zijn. In Wallonië mag er géén tarwe of gerst nog gezaaid worden met Argento. Beslissing van Minister Di Antonio. In Vlaanderen zullen we dit jaar voor het laatst Argento mogen gebruiken. Dit voor wat de granen betreft. Voor de bieten heeft Minister Ducarme een overgangsperiode gevraagd van het verbod omdat er géén milieuvriendelijk alternatief is voor de bestrijding van vergelingsziekten bij bieten, dus afwachten……

De winter wordt door het KMI beschouwd als “normaal” zowel op vlak van temperatuur, neerslag en zonneschijn. Januari was relatief zacht met normale neerslag. Februari was koud maar zonnig. Ook begin maart en half maart waren koud. April daarentegen was normaal op gebied van neerslag maar de hoge temperaturen zorgden voor een explosie van de gewassen.

De maand mei die op één na de warmste is ooit gemeten zorgde voor een verdere ontwikkeling. De stikstofreserves waren laag en de behoeftes dus duidelijk hoger dan verleden jaar. De ziektedruk was laag.

Gele roest blijft een gevaar, jaar na jaar op de gevoelige variëteiten. Ook dit jaar terug sterk aanwezig op dezelfde rassen als 2016.

Meeldauw is te verwaarlozen dit jaar.

Septoria : relatief lage aantasting en dit vooral op de onderste bladeren.

Bruine roest is de laatste week sterk aan het uitbreiden.

Aarfusarium : de omstandigheden rond de bloei waren aanwezig om fusarium te hebben nl. regen en warmte. We mogen er dus verwachten, hopelijk minder dan in 2016.

Bladluizen en vooral ook graanhaantje waren sterk aanwezig. Hier en daar ook wat oranje tarwegalmug. Rassenkeuze kan hier de oplossing zijn.

Nieuw is ons aanbod van bio-zaden.

Over gans Europa stijgt de verkoop van bio-producten. In België eveneens en dit nog meer in Wallonië dan in Vlaanderen. Sinds 2009 steeg het aantal bio-bedrijven in Vlaanderen van 242 naar 430. In 2016 met een gezamenlijke oppervlakte van 7.000 ha. In Wallonië stijgt het aantal bio-landbouwers veel sneller en zijn er momenteel ± 1.500 bedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van 70.000 ha.

Tot heden is er voor zaden nog een soepele wetgeving en wordt er gemakkelijk derogatie gegeven en niet-ontsmet zaaizaad gebruikt i.p.v. bio-zaad. Dit is aan het veranderen doordat er meer bio-zaad beschikbaar is. Wij zijn vanaf dit jaar een gecertificeerd bio-bedrijf en bieden bio-zaden aan van grassen, klavers, groenbemesters, wintergerst, wintertarwe, triticale en spelt.

Samenvatting rassen

Tarwe

1.    Toppers voor 2018 (Doorgroeiers)

-        Bergamo

-        Gedser

-        Mentor

-        Moschus

-        Stereo

-        Nemo

2.    Nieuwigheden voor 2018 (Lancering 2018)

-        Amboise

-        Bennington

-        Childeric

3.    Vaste waarden

-        Arezzo

-        Avatar

-        Rustic

-        Fructidor

-        RGT Mondio

4.    Uitlopend

-        Impression

-        Popeye

-        Dunston

5.    Kandidaten voor 2019

-        Asory

-        KWS Extase

-        RGT Gravity

Triticale

1.    Topper voor 2018

-        RGT Eleac

2.    Nieuw in 2018

-        RGT Ruminac

-        Bikini

3.    Vaste waarden

-        Borodine

-        Exagon

Spelt

1.    Lancering 2018

-        Convoitise

  

2.    Vaste waarden

-        Cosmos

-        Serenité

3.    Nieuw in 2019

-        Badensonne

Gerst

1.    Toppers voor 2018 (doorgroeiers)

- Domino

- Monique

- Amistar

2.    Vaste waarden

- Etincel

- Casino

- Proval

3.    Nieuw in 2019

-        KWS Borelly (=10BJ33)

-        Venise

-        Hexagon  Nieuwsflash
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Biodiversiteit - Onderzoeksrapport IPBES Lees meer
 
 
Overstromingsgevoelig gebied - Impact remediërende lokale infrastructuurmaatregelen Lees meer
 
 
Belgapom: geen noteringLees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
CAO vlassectorLees meer
 
 
Synagra maïs notering onveranderdLees meer
 
 
185 vierkante kilometer minder jachtterrein in een jaar tijd Lees meer
 
 
Vlaming gebuisd op kennis over voeding Lees meer
 
 
FrisLees meer
 
 
CBOT: tarwe en maïs stijgenLees meer
 
 
Systeem waarmee plant omgaat met stress na een overstroming Lees meer
 
 
EU en Nieuw-Zeeland openen handelsbesprekingen Lees meer
 
 
Belgische vleessector keurt bindend charter ‘vlees voor de toekomst’ goed Lees meer
 
 
Milcobel betaalde fors hogere melkprijs in 2017 maar boekte lager bedrijfsresultaat Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
Nederlandse boer wil omwenteling op platteland Lees meer
 
 
Flandria marktvooruitblik juli Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer