Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 apr 2018 20:01 

Wereldconferentie op ILVO biedt duidelijkheid over patenten op planten


Na jaren van onzekerheid en discussie over wat nu wel of niet te patenteren is in de plantenwereld, heeft het Europees Octrooibureau (EPO) duidelijkheid geschapen. Planteigenschappen die nieuw zijn voor een gewas kunnen gepatenteerd worden, maar dan op voorwaarde dat ze het resultaat zijn van een uitvinding.
Tijdens de wereldconferentie van CIOPORA, de internationale vereniging van sier- en fruitteeltveredelaars, komt patentspecialist Heli Pihlajamaa van EPO dit toelichten.

De conferentie vindt dit jaar plaats bij ILVO op donderdag 26 april 2018. Nog op het programma: een overzicht van nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR-Cas, het potentieel dat die technieken biedt voor kwekers in de praktijk en de juridische implicaties ervan.

ILVO verwacht een honderdtal vertegenwoordigers van kweekbedrijven, -organisaties en IP-experts op de conferentie. Het is precies 50 jaar geleden dat de Vlaamse onderzoeksinstelling het event mocht hosten. De organisatie is in handen van de biotech-werkgroep binnen CIOPORA, onder voorzitterschap van ILVO-onderzoeker Jan De Riek.

Patent op een plant? Ja, maar…

Dankzij een amendement van de European Patent Convention (EPC) is het sinds kort zo dat veredelaars een patent kunnen nemen op een eigenschap in een plant, op voorwaarde dat die eigenschap nieuw is voor die plant én dat er een uitvinding of innovatieve techniek mee gemoeid is.

Een hypothetisch voorbeeld zal dit duidelijker maken:

De kleur blauw komt van nature niet voor in azalea. Als een veredelaar er toch in slaagt een blauwe azalea (= nieuwe eigenschap) te creëren doordat hij het juiste gen voor die kleur kan detecteren en activeren (= innovatieve techniek), dan kan hij die blauwe azalea laten patenteren.

MAAR, stel dat ergens ter wereld iemand hem voor was en er al een blauwe azalea op de markt is (= niet nieuw), dan kan hij geen patent nemen. Zelfs al gebruikt hij een andere, innovatieve techniek om dat blauw in die azalea te krijgen. Zijn werk is wel innovatief, maar het resultaat is niet nieuw.

Waarom is dit belangrijk? En is het goed of slecht nieuws?

Een patent is een manier voor veredelaars om hun werk te beschermen én er een vergoeding voor te krijgen. Al wie de gepatenteerde plant wil vermarkten of gebruiken, heeft daarvoor een licentie nodig en moet royalty’s betalen. Maar is het recente amendement van de EPC nu goed nieuws of slecht nieuws voor veredelaars?

Jan De Riek: “Het schept vooral duidelijkheid. En dat is goed nieuws, omdat patenten niet alleen bescherming bieden voor de veredelaar, maar ook de basis vormen voor wetenschappelijke vooruitgang. Bij een patent wordt immers altijd vermeld hoe de veredelaar tewerk is gegaan. En die informatie is publiek beschikbaar.”

Biotech evolueert snel: tijd voor een update

Het thema van de CIOPORA-wereldconferentie op donderdag 26 april is ‘Technische en juridische aspecten van biotechnologie in sier- en fruitteelt’. Dit op vraag van de leden – zo’n 125 veredelingsbedrijven, kwekersverenigingen en IP-experten van over de hele wereld. CIOPORA verdedigt hun belangen  en geeft  informatie en advies over de bescherming van hun intellectuele eigendommen.

Jan De Riek, naast ILVO-onderzoeker ook voorzitter van de biotech-werkgroep binnen CIOPORA: “De innovaties in de biotechnologie volgen elkaar zo snel op dat onze leden nood hebben aan een update: hoe moeten zij met die nieuwe technologieën omgaan? Welke perspectieven biedt het? En wat is de beste bescherming voor hun intellectuele werk?”  

Nog op het programma: new breeding techniques

Behalve de langverwachte lezing door Heli Pihlajamaa van EPO over de nieuwe regels in het patentrecht (namiddag), staan verschillende presentaties door experten van prominente Europese onderzoeksinstellingen op het programma, zoals ILVO maar ook UGent, VIB en Wageningen UR. In de voormiddag gaat ILVO-onderzoeker Annelies Haegeman dieper in op next generation sequencing, belangrijk voor DNA- en RNA-analyse. ILVO-onderzoeker Tom Eeckhaut staat vervolgens stil bij een specifiek type plantencellen (protoplasten), en ook het veelbelovende CRISPR-Cas wordt toegelicht. Details over het programma: https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Agenda/articleType/ArticleView/articleId/4824/Ciopora-public-conference.aspx#.WtmweIVOJVk

De CIOPORA-leden blijven in het kader van de jaarconferentie een hele week in Gent. Op vrijdag staat er nog een bezoek aan de sites van ILVO Plant en enkele spin-offs van VIB op de planning.  Nieuwsflash
 
Varkenspest: Francesco Vanderjeugd dringt aan op spoedig overleg met alle niveaus Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over deeltijdse landbouw Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de erkenning van de droogte van 2 juni tot 6 augustus als landbouwrampLees meer
 
 
Krimpende areaal landbouwgrond en de stijgende prijsLees meer
 
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer