Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2018 13:57 

Dierenwelzijn: stand van zaken


Op 27.07.2017 werd Codiplan via een bericht van het FAVV op de hoogte ge-steld dat de dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids G-040 met onmiddellijke ingang niet meer als onderdeel van deze gids mochten worden beschouwd. Dit is het gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden betreffende het die-renwelzijn.

Om geen lacune te krijgen in de beoordeling van de dierenwelzijns-normen in het kader van de private lastenboeken CodiplanPLUS Rund en Codi-planPLUS Varken, heeft Codiplan voorgesteld dat de OCI’s de dierenwelzijnsnormen blijven controleren op basis van de elementen uit de checklijst die ze in het kader van de G-040 audits gebruiken.

Bovendien hebben de landbouwers er alle belang bij dat er geen verschillende voorwaarden gesteld worden tussen de Gewesten. Codiplan gaat in overleg met de bevoegde overheidsdiensten om te pogen de dierenwelzijnsnormen en de interpretatie ervan in heel België uniform te houden.  Nieuwsflash
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Kalfskoek van Keurslager Schalck uit Wetteren krijgt erkenning Vlaams streekproduct Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Tongeren stelt droogteschade landbouw vast met eigen app Lees meer
 
 
PROTECOW laat Franse en Belgische melkveehouders nadenken over bedrijfsvoeringLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer