Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2018 13:57 

Dierenwelzijn: stand van zaken


Op 27.07.2017 werd Codiplan via een bericht van het FAVV op de hoogte ge-steld dat de dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids G-040 met onmiddellijke ingang niet meer als onderdeel van deze gids mochten worden beschouwd. Dit is het gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden betreffende het die-renwelzijn.

Om geen lacune te krijgen in de beoordeling van de dierenwelzijns-normen in het kader van de private lastenboeken CodiplanPLUS Rund en Codi-planPLUS Varken, heeft Codiplan voorgesteld dat de OCI’s de dierenwelzijnsnormen blijven controleren op basis van de elementen uit de checklijst die ze in het kader van de G-040 audits gebruiken.

Bovendien hebben de landbouwers er alle belang bij dat er geen verschillende voorwaarden gesteld worden tussen de Gewesten. Codiplan gaat in overleg met de bevoegde overheidsdiensten om te pogen de dierenwelzijnsnormen en de interpretatie ervan in heel België uniform te houden.  Nieuwsflash
 
Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 Lees meer
 
 
Synagra mas notering onveranderdLees meer
 
 
Het is t droogLees meer
 
 
Huur een geitLees meer
 
 
ZonnigLees meer
 
 
Opgepast voor trajectcontroles langs gewestwegen Lees meer
 
 
Veel vakantiejobsLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van BRAVO en BRAVO 500 in diverse teeltenLees meer
 
 
Op vlassafari in Vlaanderen Lees meer
 
 
57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk Lees meer
 
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer