Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 22 feb 2018 13:57 

Dierenwelzijn: stand van zaken


Op 27.07.2017 werd Codiplan via een bericht van het FAVV op de hoogte ge-steld dat de dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids G-040 met onmiddellijke ingang niet meer als onderdeel van deze gids mochten worden beschouwd. Dit is het gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden betreffende het die-renwelzijn.

Om geen lacune te krijgen in de beoordeling van de dierenwelzijns-normen in het kader van de private lastenboeken CodiplanPLUS Rund en Codi-planPLUS Varken, heeft Codiplan voorgesteld dat de OCI’s de dierenwelzijnsnormen blijven controleren op basis van de elementen uit de checklijst die ze in het kader van de G-040 audits gebruiken.

Bovendien hebben de landbouwers er alle belang bij dat er geen verschillende voorwaarden gesteld worden tussen de Gewesten. Codiplan gaat in overleg met de bevoegde overheidsdiensten om te pogen de dierenwelzijnsnormen en de interpretatie ervan in heel België uniform te houden.  Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer