Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2018 10:55 

Inagro en Biogas-E brengen aanbieders kleinschalige vergisting in contact met Vlaamse landbouwsector


In Vlaanderen zijn er al zo’n 70 vergisters op landbouwbedrijven actief voor de verwerking van bedrijfseigen mest tot hernieuwbare energie. Daar tegenover staat dat het aantal aanbieders van installaties in Vlaanderen op vandaag vrij beperkt is. Inagro en Biogas-E organiseren een marktbevraging om geïnteresseerde landbouwers vlotter in contact te brengen met aanbieders.

Inagro en Biogas-E wensen Vlaamse landbouwers een overzicht te bezorgen van aanbieders van kleinschalige vergisting. Hoewel het aanbod in Vlaanderen beperkt is, zijn er in onze buurlanden heel wat constructeurs. Dit bleek al uit de vorige marktbevraging die werd gepubliceerd in 2015. De doelstelling is een aantal kerneigenschappen van de reactoren in kaart te brengen zodat landbouwers snel een selectie kunnen maken van de in aanmerking komende leveranciers. Zo worden de mogelijke inputstromen, het elektrisch vermogen en de valorisatieroutes van het geproduceerde biogas bevraagd.

Energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie op landbouwbedrijven komt ook naar voor in het Vlaamse klimaatbeleid. Landbouwers kunnen tot 47.000 euro investeringssteun krijgen voor het plaatsen van een kleinschalige vergister (< 10 kWe) op hun bedrijf. Vergisters met een vermogen van > 10 kWe krijgen groene stroom- en warmtekrachtcertificaten toegekend. Daarnaast maakt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in 2018 opnieuw 6,5 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten op landbouwbedrijven, waar ook kleinschalige vergisting onder valt.

Bent u zelf een aanbieder van installaties voor kleinschalige vergisting en wenst u te worden opgenomen in de brochure? Vul dan hier de vragenlijst in.  Nieuwsflash
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Kalfskoek van Keurslager Schalck uit Wetteren krijgt erkenning Vlaams streekproduct Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Tongeren stelt droogteschade landbouw vast met eigen app Lees meer
 
 
PROTECOW laat Franse en Belgische melkveehouders nadenken over bedrijfsvoeringLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer