Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2018 10:55 

Inagro en Biogas-E brengen aanbieders kleinschalige vergisting in contact met Vlaamse landbouwsector


In Vlaanderen zijn er al zo’n 70 vergisters op landbouwbedrijven actief voor de verwerking van bedrijfseigen mest tot hernieuwbare energie. Daar tegenover staat dat het aantal aanbieders van installaties in Vlaanderen op vandaag vrij beperkt is. Inagro en Biogas-E organiseren een marktbevraging om geïnteresseerde landbouwers vlotter in contact te brengen met aanbieders.

Inagro en Biogas-E wensen Vlaamse landbouwers een overzicht te bezorgen van aanbieders van kleinschalige vergisting. Hoewel het aanbod in Vlaanderen beperkt is, zijn er in onze buurlanden heel wat constructeurs. Dit bleek al uit de vorige marktbevraging die werd gepubliceerd in 2015. De doelstelling is een aantal kerneigenschappen van de reactoren in kaart te brengen zodat landbouwers snel een selectie kunnen maken van de in aanmerking komende leveranciers. Zo worden de mogelijke inputstromen, het elektrisch vermogen en de valorisatieroutes van het geproduceerde biogas bevraagd.

Energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie op landbouwbedrijven komt ook naar voor in het Vlaamse klimaatbeleid. Landbouwers kunnen tot 47.000 euro investeringssteun krijgen voor het plaatsen van een kleinschalige vergister (< 10 kWe) op hun bedrijf. Vergisters met een vermogen van > 10 kWe krijgen groene stroom- en warmtekrachtcertificaten toegekend. Daarnaast maakt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in 2018 opnieuw 6,5 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten op landbouwbedrijven, waar ook kleinschalige vergisting onder valt.

Bent u zelf een aanbieder van installaties voor kleinschalige vergisting en wenst u te worden opgenomen in de brochure? Vul dan hier de vragenlijst in.  Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer