Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2018 10:55 

Inagro en Biogas-E brengen aanbieders kleinschalige vergisting in contact met Vlaamse landbouwsector


In Vlaanderen zijn er al zo’n 70 vergisters op landbouwbedrijven actief voor de verwerking van bedrijfseigen mest tot hernieuwbare energie. Daar tegenover staat dat het aantal aanbieders van installaties in Vlaanderen op vandaag vrij beperkt is. Inagro en Biogas-E organiseren een marktbevraging om geïnteresseerde landbouwers vlotter in contact te brengen met aanbieders.

Inagro en Biogas-E wensen Vlaamse landbouwers een overzicht te bezorgen van aanbieders van kleinschalige vergisting. Hoewel het aanbod in Vlaanderen beperkt is, zijn er in onze buurlanden heel wat constructeurs. Dit bleek al uit de vorige marktbevraging die werd gepubliceerd in 2015. De doelstelling is een aantal kerneigenschappen van de reactoren in kaart te brengen zodat landbouwers snel een selectie kunnen maken van de in aanmerking komende leveranciers. Zo worden de mogelijke inputstromen, het elektrisch vermogen en de valorisatieroutes van het geproduceerde biogas bevraagd.

Energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie op landbouwbedrijven komt ook naar voor in het Vlaamse klimaatbeleid. Landbouwers kunnen tot 47.000 euro investeringssteun krijgen voor het plaatsen van een kleinschalige vergister (< 10 kWe) op hun bedrijf. Vergisters met een vermogen van > 10 kWe krijgen groene stroom- en warmtekrachtcertificaten toegekend. Daarnaast maakt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in 2018 opnieuw 6,5 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten op landbouwbedrijven, waar ook kleinschalige vergisting onder valt.

Bent u zelf een aanbieder van installaties voor kleinschalige vergisting en wenst u te worden opgenomen in de brochure? Vul dan hier de vragenlijst in.  Nieuwsflash
 
Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 Lees meer
 
 
Synagra maďs notering onveranderdLees meer
 
 
Het is té droogLees meer
 
 
Huur een geitLees meer
 
 
ZonnigLees meer
 
 
Opgepast voor trajectcontroles langs gewestwegen Lees meer
 
 
Veel vakantiejobsLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van BRAVO en BRAVO 500 in diverse teeltenLees meer
 
 
Op vlassafari in Vlaanderen Lees meer
 
 
57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk Lees meer
 
 
Expertisecentrum laat Vlaamse producten schitteren in binnen- en buitenland Lees meer
 
 
Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : aluminium, nitraten en nitrieten, ...Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over drempels in de mestwetgeving voor de biologische landbouw Lees meer
 
 
FLAX DNA hoogmis voor Vlas en linnen Lees meer
 
 
Vlasseizoen 2018 en vlasmarktLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de afhandeling van de dossiers van het Rampenfonds 2016 Lees meer
 
 
Investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting in het land- en tuinbouwonderwijs Lees meer
 
 
Aanslepende beroepsprocedures tegen milieu- en stedenbouwkundige vergunningen Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer