Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2018 11:46 

Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!


Binnen de antibioticaproblematiek voor de volledige dierlijke productie heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn.

BFA, de Belgian Feed Association, ziet dat de extra inspanningen die werden geleverd (bijkomende maatregelen) hun vruchten afgeworpen hebben: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011. OBJECTIEF GEHAALD!

Momenteel wordt de maatschappelijke discussie rond het antibioticagebruik in de dierlijke productie intensief gevoerd. Samen met andere belangrijke stakeholders (landbouworganisaties, farmabedrijven, dierenartsen, de overheid, wetenschappers, enz.) richtte de Belgian Feed Association vier jaar geleden het kenniscentrum AMCRA (AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals) op. De leden van AMCRA stelden samen het Visieplan 2020 op (www.amcra.be). Dit plan omvat tien streefdoelen en actiepunten, waaronder de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020 over de hele sector van de dierlijke productie en een daling van 50% voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017 (met 2011 als referentiejaar).

De mengvoedersector heeft een stappenplan uitgewerkt:
1.     Vanaf 1 oktober 2015: de BFA-leden aanvaarden geen voorschriften meer voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens vanaf de leeftijd van 15 weken. Er worden dus enkel nog, na voorschrift van de dierenarts, met antibiotica gemedicineerde voeders geproduceerd voor biggen (en niet meer voor vleesvarkens ouder dan 15 weken). Let op: gemedicineerde voeders voor ontworming vallen hier niet onder.
2.     Vanaf 1 januari 2016: de Belgische mengvoederindustrie aanvaardt enkel nog voorschriften van de bedrijfsbegeleidende dierenartsen.
3.     Vanaf 1 oktober 2016: de Belgische mengvoederindustrie accepteert enkel nog elektronische voorschriften. Papieren voorschriften worden niet meer gehonoreerd.
4.     Een enquête houden met een verhoogde frequentie: BFA hield om de 6 maanden (i.p.v. elk jaar) een enquête onder haar leden om de productie van de gemedicineerde voeders in kaart te brengen. Om de zes maanden werd een evaluatievergadering gehouden om de individuele benchmark voor te stellen in groep.

BFA blijft herhalen dat dit BFA-sector stappenplan wel best dient versterkt te worden door concrete maatregelen over de hele sector van de dierlijke productie. “Onze leden zullen in hun rol van adviesverstrekker meehelpen om alle schakels in de productiekolom verder te sensibiliseren en te motiveren om de doelstelling 2020 invulling te geven”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BFA.

Voor het volledige kalenderjaar 2017 kunnen de leden van BFA de volgende resultaten voorleggen:
-          Het totale tonnage gemedicineerde voeders (MF) is gezakt naar 167.027 ton (235.378 ton in 2011)
-          Er werden in totaal nog 71.322 ton antibiotica gemedicineerde voeders bij varkens (AB-MF) geproduceerd in 2017 (151.383 ton in 2011), wat een reductie betekent van 52,9%.
-          Totaal kg AB-voormengsels gebruikt in 2017: 228.050 kg (593.368 kg in 2011) wat overeenstemt met een reductie van 61,6%
-          Zelfs het gebruik van ZnO (alternatief voor het antibioticum “colistine”) is t.o.v. 2015 afgenomen met 34%!
                                 
De officiële rapporten (BELVETSAC-rapport) zullen ongetwijfeld deze definitieve resultaten bevestigen.

“De voornaamste conclusie van deze eindevaluatie is dat de mengvoedersector, die de eerste sector was die geconfronteerd werd met een reductiedoelstelling tegen eind 2017, de halvering van het antibioticagebruik in de mengvoeders heeft gerealiseerd.  Dit geeft nu extra motivatie om vanaf 2018 de ingeslagen weg verder te bewandelen”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BFA.  “We kunnen onze ervaring nuttig gebruiken en delen met de andere stakeholders in de dierlijke productiekolom.”

BFA laat alvast weten zich te blijven inzetten in de schoot van AMCRA. “We zullen de resultaten van onze maatregelen grondig blijven evalueren en ons inzetten in de verschillende platformen waar BFA actief in is want de confrontatie met cijfers werkt!” besluit Yvan Dejaegher.

BFA (Belgian Feed Association), het voormalige BEMEFA, telt ongeveer 160 leden. Samen vertegenwoordigen zij 92% van de nationale productie. De sector stelt 3.600 personen te werk. Met een nationale productie van 7 miljoen ton en een omzet van 2,5 miljard euro is de mengvoederindustrie de belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw.
   Nieuwsflash
 
Lokale diersoorten in onze dierentuinenLees meer
 
 
Terug op jacht met pijl en boogLees meer
 
 
Straks geen Jonagold meer?Lees meer
 
 
Wat verdient de Belgische Heineken-baas Lees meer
 
 
289 hectare nieuwe Vlaamse natuur in PostelLees meer
 
 
Banken 4 dagen gesloten met PaasweekendLees meer
 
 
KBC automatiseert 66 kantorenLees meer
 
 
Later opklaringenLees meer
 
 
Slachthuis Adriaens stelt Delhaize voor ultimatumLees meer
 
 
Volgende nacht zomeruurLees meer
 
 
CBOT: maÔs en tarwe stijgenLees meer
 
 
Ä 4,6 miljoen uit Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ex-werknemers CAT BelgiŽLees meer
 
 
Hervorming van het Europees burgerinitiatiefLees meer
 
 
Melkveehouders en experts wisselen kennis uit Lees meer
 
 
Aanvullende quotamaatregelen met regeling van visserij in Golf van Gascogne 2018Lees meer
 
 
Hoe omgaan met bodemverdichting?Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Passeport phytosanitaireLees meer
 
 
Parlementaire vragen over het dossier vleesfraude en het FAVVLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de toelating van CALYPSO SPRAYLees meer
 
 
Verkoop van mageremelkpoeder door de Vlaamse overheid Lees meer
 
 
EFSA-rapport over het aandeel van neonicotinoÔden in de bijensterfteLees meer
 
 
Eerste biomethaaninstallatie in BelgiŽ Lees meer
 
 
RUPs waarvoor kapitaalschadecompensatie kan aangevraagd wordenLees meer
 
 
Noodweer juni 2016 - SchadevergoedingenLees meer
 
 
De basisbetalingsregeling voor landbouwers Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer