Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 okt 2017 09:30 

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2017


De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2017, 105.41 punten bedraagt, tegenover 105.11 punten in september 2017, hetgeen een stijding van 0.30 punt of 0.29 % betekent.

De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 105.84 punten voor de maand oktober 2017.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 103.55 punten voor de maand oktober 2017.

Produit ou service Septembre -
September
Octobre
Oktober
Product of dienst
01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 103.84 104.30 01.Voeding en niet-alcoholische dranken
01.1. Produits alimentaires 103.19 103.78 01.1. Voeding
01.1.1. Pain et céréales 102.71 103.12 01.1.1. Brood en granen
01.1.2. Viandes 103.89 104.30 01.1.2. Vlees
01.1.3. Poissons et fruits de mer 116.43 113.68 01.1.3. Vis en zeevruchten
01.1.4. Lait, fromage et oeufs 101.95 102.11 01.1.4. Melk, kaas en eieren
01.1.5. Huiles et graisses 117.80 119.67 01.1.5. Oliën en vetten
01.1.6 Fruits 93.97 99.98 01.1.6. Fruit
01.1.7. Légumes 97.48 98.09 01.1.7. Groenten
01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 102.90 102.13 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed
01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. 105.37 104.86 01.1.9. Voeding n.e.g.
01.2. Boissons non alcoolisées 109.60 108.95 01.2. Alcoholvrije dranken
01.2.1. Café, thé et cacao 111.31 110.93 01.2.1. Koffie, thee en cacao
01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes 108.92 108.19 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap
02. Boissons alcoolisées et tabac 119.04 118.37 02. Alcoholische draken en tabak
02.1. Boissons alcoolisées 115.35 114.18 02.1. Alcoholische dranken
02.1.1. Spiritueux 124.10 123.06 02.1.1. Gedistilleerde draken
02.1.2. Vin 113.72 112.83 02.1.2. Wijn
02.2. Bière 114.98 113.12 02.1.3. Bier
02.2. Tabac 126.00 126.31 02.2. Tabak
02.2.0. Tabac 126.00 126.31 02.2.0. Tabak
03. Articles d'habillement et chaussures 103.26 103.27 03. Kleding en schoeisel
03.1. Articles d'habillement 102.89 102.87 03.1. Kleding
03.1.1. Tissus pour habillement 102.00 102.05 03.1.1. Kledingstoffen
03.1.2. Vêtements 102.67 102.62 03.1.2. Kleding
03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement 105.29 105.71 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren
03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement 110.77 110.92 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding
03.2. Chaussures 104.72 104.86 03.2. Schoeisel
03.2.1. Chaussures diverses 104.57 104.70 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel
03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures 112.33 112.71 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen
04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 104.78 105.42 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen
04.1. Loyers effectifs 105.33 105.39 04.1. Werkelijke woninghuur
04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires 105.26 105.31 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders
04.1.2. Autres loyers effectifs 108.64 108.85 04.1.2. Andere werkelijke huur
04.3. Entretien et réparations des logements 106.55 106.75 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning
04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements 105.42 105.75 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning
04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement 108.53 108.56 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning
04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement 121.69 121.69 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning
04.4.1. Alimentation en eau 112.72 112.72 04.4.1. Leidingwater
04.4.2. Collecte des ordures ménagères 138.71 138.71 04.4.2. Afvalophaling
04.4.3. Collecte des eaux usées 127.90 127.90 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering
04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. 109.55 109.64 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.
04.5. Electricité, gaz et autres combustibles 100.61 102.00 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen
04.5.1. Electricité 138.25 140.02 04.5.1. Elektriciteit
04.5.2. Gaz 80.19 82.02 04.5.2. Gas
04.5.3. Combustibles liquides 63.74 64.24 04.5.3. Vloeibare brandstoffen
04.5.4. Combustibles solides 99.69 99.16 04.5.4. Vaste brandstoffen
05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 103.78 103.47 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning
05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol 103.81 103.96 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding
05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement 103.71 103.86 05.1.1. Meubelen
05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers 105.45 105.69 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding
05.2. Articles de ménage en textiles 105.27 105.25 05.2. Huishoudtextiel
05.2.0. Articles de ménage en textiles 105.27 105.25 05.2.0. Huishoudtextiel
05.3. Appareils ménagers 97.17 97.06 05.3. Huishoudapparaten
05.3.1. Gros appareils ménagers 95.90 95.79 05.3.1. Grote huishoudapparaten
05.3.2. Petits appareils électroménagers 99.18 99.09 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten
05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 105.79 105.80 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei
05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 105.79 105.80 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei
05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin 101.66 101.24 05.5. Gereedschap voor huis en tuin
05.5.1. Gros outillage et matériel 102.64 103.11 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen
05.5.2. Petit outillage et accessoires divers 101.22 100.42 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren
05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement 107.10 106.15 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning
05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables 101.90 99.91 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen
05.6.2. Services domestiques et services ménagers 112.02 112.02 05.6.2. Huishoudelijke diensten
06. Santé 102.01 102.02 06. Gezondheid
06.1. Produits, appareils et matériels médicaux 99.54 99.40 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen
06.1.1. Produits pharmaceutiques 98.38 98.42 06.1.1. Farmaceutische producten
06.1.2. Produits médicaux divers 101.83 102.66 06.1.2. Andere medische producten
06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques 100.96 100.53 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen
06.2. Services ambulatoires 107.56 107.56 06.2. Ambulante zorg
06.2.1. Services médicaux 112.39 112.39 06.2.1. Geneeskundige diensten
06.2.2. Services dentaires 109.11 109.11 06.2.2. Tandheelkundige verzorging
06.2.3. Services paramédicaux 100.78 100.78 06.2.3. Paramedische diensten
06.3. Services hospitaliers 103.83 104.08 06.3. Verpleging in ziekenhuis
06.3.0. Services hospitaliers 103.83 104.08 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis
07. Transport 102.41 102.65 07. Vervoer
07.1. Achats de véhicules 108.89 109.15 07.1. Aankoop van voertuigen
07.1.1. Voitures automobiles 108.91 109.19 07.1.1. Personenwagens
07.1.2. Motocycles 106.97 106.88 07.1.2. Motorfietsen
07.1.3. Bicyclettes 109.07 108.99 07.1.3. Fietsen
07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules 94.80 94.96 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen
07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers 101.02 101.28 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen
07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules 87.66 87.90 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen
07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers 109.93 110.05 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen
07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers 105.92 105.95 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen
07.3. Services de transport 105.82 106.49 07.3. Vervoersdiensten
07.3.1. Transport ferroviaire de passagers 104.98 105.71 07.3.1. Personenvervoer per spoor
07.3.2. Transport routier de passagers 116.30 116.32 07.3.2. Personenvervoer over de weg
07.3.3. Transport aérien de passagers 101.06 102.00 07.3.3. Personenvervoer door de lucht
07.3.6. Services de transport divers 109.57 109.79 07.3.6. Andere vervoerdiensten
08. Communications 103.99 104.01 08. Communicatie
08.1. Services postaux 110.45 110.45 08.1. Postdiensten
08.1.0. Services postaux 110.45 110.45 08.1.0. Postdiensten
08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie 83.96 84.40 08.2. Telefoon- en faxtoestellen
08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie 83.96 84.40 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen
08.3. Services de téléphone et de télécopie 105.08 105.08 08.3. Telefoon- en faxdiensten
08.3.0. Services de téléphone et de télécopie 105.08 105.08 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten
09. Loisirs et culture 104.66 104.99 09. Recreatie en cultuur
09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information 87.63 87.85 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur
09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image 84.97 85.41 09.1.1. Audio- en videoapparatuur
09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques 87.39 87.39 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen
09.1.3. Matériel de traitement de l'information 86.05 96.12 09.1.3. Informatica-apparatuur
09.1.4. Supports d'enregistrement 92.57 92.95 09.1.4. Opslagmedia
09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information 111.35 111.73 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC
09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle 106.92 107.80 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur
09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur 106.92 107.80 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten
09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie 103.41 103.37 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren
09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps 101.22 101.38 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen
09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air 100.37 100.50 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie
09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs 104.44 106.32 09.3.3. Tuinbouw
09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes 102.32 100.25 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen
09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie 108.77 108.77 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren
09.4. Services récréatifs et culturels 110.66 111.59 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur
09.4.1. Services récréatifs et sportifs 107.93 109.92 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten
09.4.2. Services culturels 113.19 113.17 09.4.2. Culturele diensten
09.5. Journaux, livres et articles de papeterie 109.80 110.04 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren
09.5.1. Livres 104.19 103.75 09.5.1. Boeken
09.5.2. Journaux et publications périodiques 119.06 119.06 09.5.2. Kranten en tijdschriften
09.5.3. Imprimés divers 109.52 109.42 09.5.3. Drukwerk
09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin 102.52 104.62 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen
09.6. Vacances organisées 106.63 106.93 09.6. Pakketreizen
09.6.0. Vacances organisées 106.63 106.93 09.6.0. Pakketreizen
10. Enseignement 132.09 134.28 10. Onderwijs
10.4. Enseignement supérieur 132.09 134.28 10.4. Hoger onderwijs
10.4.0. Enseignement supérieur 132.09 134.28 10.4.0. Hoger onderwijs
11. Hôtels, restaurants et cafés 112.31 112.88 11. Hotels, restaurants en cafés
11.1. Services de restauration 112.11 112.30 11.1. Catering
11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires 112.25 112.37 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten
11.1.2. Cantines 106.58 108.60 11.1.2. Kantines
11.2. Services d'hébergement 113.16 115.30 11.2. Accommodatie
11.2.0. Services d'hébergement 113.16 115.30 11.2.0. Accommodatie
12. Biens et services divers 106.00 106.13 12. Diverse goederen en diensten
12.1. Soins corporels 102.37 102.76 12.1. Lichaamsverzorging
12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté 109.70 110.01 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging
12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels 102.95 103.24 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging
12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels 98.05 98.49 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging
12.3. Effets personnels n.c.a. 105.41 105.49 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.
12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie 106.78 106.77 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken
12.3.2. Autres effets personnels 104.80 104.93 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik
12.4. Protection sociale 110.56 110.63 12.4. Sociale bescherming
12.4.0. Protection sociale 110.56 110.63 12.4.0. Sociale bescherming
12.5. Assurances 109.22 109.22 12.5. Verzekeringen
12.5.2. Assurance habitation 112.55 112.55 12.5.2. Verzekering in verband met de woning
12.5.3. Assurance maladie 114.33 114.33 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid
12.5.4. Assurance transports 101.41 101.41 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer
12.5.5. Autres assurances 114.39 114.39 12.5.5. Andere verzekeringen
12.6. Services financiers n.c.a. 111.79 111.79 12.6. Financiële diensten, n.e.g.
12.6.2. Autres services financiers n.c.a. 111.79 111.79 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g.
12.7. Autres services n.c.a. 102.83 102.84 12.7. Andere diensten, n.e.g.
12.7.0. Autres services n.c.a. 102.83 102.84 12.7.0. Andere diensten n.e.g.
1. Produits alimentaires et boissons 104.80 105.13 1. Voedingsmiddelen en dranken
2. Produits non-alimentaires 101.98 102.30 2. Niet-voedingsmiddelen
3. Services 109.79 110.10 3. Diensten
4. Loyers 105.25 105.31 4. Huur
Indice 105.11 105.41 Index


  Nieuwsflash
 
De MICHELIN gids Nederland 2019 krijgt er twee nieuwe tweesterrenrestaurants bijLees meer
 
 
Winnaar Idee van t Jaar 2018 Lees meer
 
 
Blauwtong serotype 8 werd aangetroffen in Duitsland uitbreiding van het risicogebiedLees meer
 
 
Van slager tot schilder: 79 maal buitengewoon duaal Lees meer
 
 
Ons eten moet 3X duurder worden"Lees meer
 
 
Europees Parlement bevraagt Commissie over Afrikaanse Varkenspest Lees meer
 
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer