Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 sep 2017 16:29 

Tuinbouw op de Werktuigendagen 2017: nieuwe themaĺs


Luc De Reycke, Coördinator tuinbouw

Tijdens de komende editie van de Werktuigendagen vinden op het tuinbouwveld verschillende demonstraties plaats. Zo zijn er demonstraties met rooimachines in prei, witte kool, knolselder en ui, maar demonstreert men ook met plantmachines en machines voor mechanische onkruidbestrijding.

Naast de demonstraties biedt tuinbouw ook tentoonstellingsruimte aan voor allerhande tuinbouwmachines en standen van verschillende groentezaadhuizen (met bijhorende demovelden voor hun rassen).

Verder wordt er tijdens de Werktuigendagen gewerkt rond een aantal thema’s die voorheen nooit aan bod kwamen:

·         Water: irrigatie en fertigatie
Waar het vroeger slechts sporadisch nodig was om te beregenen, is beregening de laatste jaren een noodzaak geworden om een normale productie en bijhorende kwaliteit te halen. Denk maar aan de zomer en de herfst van 2016 en het voorjaar en de zomer van 2017. Daarom wordt op het tuinbouwveld een hoek voorzien waar verschillende aspecten van irrigatie en fertigatie aan bod komen.

·         Uien
Het areaal uien is de laatste jaren sterk toegenomen, zowel in België als in Nederland. Voor het eerst worden op de Werktuigendagen uienrooiers gedemonstreerd, net zoals een zaai- en plantmachine. Het PCG is een vijftal jaar geleden met praktijkonderzoek in ui gestart. Tijdens de Werktuigendagen 2015 legde het PCG reeds een rassendemo ui aan. De bodem van het terrein is immers uitermate geschikt voor de teelt van ui. Er ligt een proefplatform met een tiental proeven. Een eerste geleid bezoek aan dit platform gaat door op vrijdag 1 september 2017. Gedurende de Werktuigendagen kan men op de stand van het PCG terecht voor resultaten of een bezoek aan de proeven.

·         Innovatieve teelten
Voor dit thema werd bataat of zoete aardappel uitgeplant. Bataat wordt in Noord-Europa steeds meer geconsumeerd en wordt momenteel vooral ingevoerd vanuit Zuiderse landen. Door het opwarmend klimaat stellen wij vast dat, mits een aantal aanpassingen in teelttechniek, de teelt ook lukt in Vlaanderen.

Het tuinbouwgedeelte is (net als vorige editie) centraal gelegen aan het kruispunt tussen de Kattedoornstraat en de Stropstraat, aan de inkom van de shuttle (langs de N60). Hierdoor is het tuinbouwgebeuren goed geïntegreerd in het geheel van de Werktuigendagen.

De demonstraties in tuinbouw zouden quasi onmogelijk zijn zonder het PCG (Proefcentrum voor de Groenteteelt). Zij hebben opnieuw gezorgd voor alle teeltwerkzaamheden, van zaaien tot planten over de volledige gewasverzorging tot aan de oogst. Ondanks de grote diversiteit en de droogte van de afgelopen maanden, die veel extra (beregenings)werk met zich mee bracht, staan de meeste teelten er netjes bij. Niettegenstaande zou wat extra neerslag zeker nog welkom zijn. Veel dank dus aan de medewerkers van het PCG die ingestaan hebben voor de teelten.

Rooidemonstraties

Voor de oogstdemonstraties van prei, knolselder, ui en sluitkool werd gekozen voor 1 perceel per machine. Op ongeveer 15.000m² zullen 6 constructeurs hun machines demonstreren.

Prei

Er zullen vooral grotere machines demonstreren, verschillende machines op rupsen met ruimte voor meerdere containers op één oogstmachine. De constructeurs slagen er meestal in om op individuele vragen van producenten in te gaan en er komen steeds meer machines op de markt die anders zijn. Verschillende machines (groot en klein)  van de firma’s Baekelandt Jan, Marc Verhoest & Metaalconstructie Bouckaert kunnen tijdens de Werktuigendagen met elkaar vergeleken worden.

Witte kool

Manueel oogsten is fysiek zwaar en arbeidsintensief. Constructeurs zoeken reeds verschillende jaren naar technieken om de kolen automatisch te kunnen snijden. Hoe men op dit vlak vorderingen maakt, nu ook voor de oogst van sluitkolen voor de versmarkt, kan bij Baekelandt Jan, Marc Verhoest & Metaalconstructie Bouckaert worden beoordeeld.

Knolselder

In de teelt van knolselder wordt door Vanhoucke Machine Engineering een oogstmachine gedemonstreerd die uitgerust is met rubberen trekriemen voor maximale grip op de knolselder en een axiaalrollenbed om de wortels en het bladgroen te verwijderen. Via een kantellift rollen de knollen in de container zodat deze niet beschadigd worden door impact van de val. De machine waarmee gedemonstreerd wordt, is voorzien van tractie op het rechterachterwiel zodat ook in de meest natte omstandigheden de knolselder comfortabel gerooid kunnen worden.

Aanplant teelten voor de oogstdemo

De prei werd geplant op 2 juni 2017 op een afstand van 65 cm op 9 cm. De rassen Skater (Bejo) en Nunton (Bayer Nunhems) zijn aangeleverd door de betreffende firma’s.

De witte kolen werden op 17 mei 2017 geplant op een afstand van 70 cm x 38 cm. Door Rijk Zwaan werd Storema en door Bejo Expect aangeboden.

Voor de knolselder kregen wij de rassen Alicia (Bejo) en Markiz (Nunhems). De knol werd geplant 17 en 23 mei 2017 op een afstand van 70 cm op 40 cm.

Ui van het ras Hybelle (Bejo) werd gezaaid op 11 april in stroken van 2,25 m.

Plantdemonstraties: sneller en preciezer planten met minder personeel

Vier firma’s zullen demonstreren met gekende plantmachines voor trays en perspotten. Snel en efficiënt planten is de boodschap.

De demonstranten zijn:

·         Abemec - Fidele Iper Duplex

·         Baekelandt Jan - type Perdu PS P4000

·         Debruyne Agri - Ferrari Multipla en zelfrijdende Radotrap

·         West Plant Checchi Magli Trium

Demonstratie van mechanische onkruidbestrijding

 

Besparen op herbiciden is een belangrijk aspect in een duurzame bedrijfsvoering. Tijdens de Werktuigendagen zullen drie firma’s schoffelmachines en wiedharken demonstreren op jonge maïs en sla. Een onkruidbrander zal demonstreren op een groenbemester die een drietal weken voor de Werktuigendagen gezaaid wordt zodat het resultaat snel en duidelijk zichtbaar is.

De demonstranten zijn:

 

·         Debruyne Agri – Rinoweed (schoffel voor sla) ·         Lambers LMB - Schoffelmachine ·         Vanhoucke Machine Engineering – Wiedhark (schoffelmachine en onkruidbrander)

Zaadhuizen: Nieuwigheden

Verschillende groentezaadhuizen zullen aanwezig zijn. Sommige zaadhuizen hebben enkel een standruimte of tent genomen, andere kozen ervoor om een demoveld op te zetten met rassen van verschillende teelten.

Clause koos er dit jaar voor om een demoveld te laten aanleggen met rassen bloemkool, selder, courgetten en wortelen. Bayer (Nunhems) koos enkel voor een demoveld met rassen prei, selder en wortelen.

Nieuw in 2017 is het Australische zaadhuis Magnus Kahl Seeds dat sjalot en uienrassen verdeelt

Zaadhuizen met standruimte en demoveld:

·         Bayer (Nunhems)

·         Clause SA

 Zaadhuizen met standruimte:

·         Bejo zaden Belgium BVBA

·         Magnus Kahl Seeds

·         Sanac

·         Seminis (Monsanto)

·         Syngenta

 Specifieke thema’s

Thema water: irrigatie en fertigatie

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar informatie rond irrigatie en fertigatie zal hierover via geleide bezoeken uitleg gegeven worden. Het PCG en Vlaams watercoördinator Bart Debussche zullen zowel in de voormiddag (11.00u) als in de namiddag (14.30u) toelichting geven rond de wetgeving en de mogelijkheden en knelpunten hiervan. De verzamelplaats is de stand van het PCG, die centraal gelegen is op het tuinbouwveld.

Abemec (Irtec) en Farmstore (Perrot) zullen een haspel tentoonstellen en PCG zal een sproeiboom demonstreren. Verder zal Spranco-Matic (Toro/Heybroeck) demonstreren hoe fertigatietape gelegd wordt en zullen de voordelen van fertigatie besproken worden.

Thema uien

Holaras-Hoopman Machines en VSS Machinebouw zullen het loofmaaien en het oogsten (= op zwad leggen in één werkgang) demonstreren. Verder zal Kramer het zaaien/planten van uien ook demonstreren.

Proefplatform

Het PCG heeft op het tuinbouwterrein op de Werktuigendagen een proefplatform zaai- en plantuien aangelegd met volgende onderzoeksitems:

·         Rassenproefzaai- en plantuien (rassen in functie van ziektegevoeligheid)

·         Efficiëntie van middelen tegen trips

·         Spuittechniek: driftreducerende doppen voor de bestrijding van trips en valse meeldauw

·         Beredeneerde bestrijding van valse meeldauw

·         Beheersing van Fusarium

·         Onkruidbestrijding

·         Bemesting en bladvoeding

Op vrijdag 1 september 2017 van 9.30u tot 12.30u gaat er een proefveldbezoek door waarop iedereen welkom is. Tijdens de Werktuigendagen kan men op de stand van het PCG terecht voor meer informatie omtrent resultaten en proefveldbezoek.

Thema innovatieve teelt: zoete aardappel

De teelt van zoete aardappel is in Vlaanderen nog redelijk onbekend. Enkele pioniers zijn hiermee begonnen op kleine schaal en veel werk gebeurt nog manueel. Door de opwarming van de aarde stellen wij vast dat de teelt haalbaar is in Vlaanderen. Daarom tonen we op de Werktuigendagen hoe plantmateriaal opgekweekt wordt, hoe het planten kan geautomatiseerd worden en hoe het oogsten machinaal kan gebeuren. Er is immers een oppervlakte van ongeveer 500 m² zoete aardappel uitgeplant.

Bart Parrein (Agriplanter) en VSS Machinebouw (oogstmachine) nemen dit voor hun rekening.

Overige standhouders op de tuinbouwafdeling

Demonstranten

·         Abemec - Bargam Grimac (wendbaar zelfrijdend spuittoestel)

·         PCG - praktijkcentrum

·         Van Den Heuvel Jeroen - plastiek leggen op ruggen

 Praktijkcentrum

Traditiegetrouw heeft ook het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Kruishoutem) hier een stand. Het PCG is heel nauw betrokken bij de Werktuigendagen aangezien het instaat voor de aanleg en het onderhoud van alle groenten op het tuinbouwveld. Men kan er op hun stand terecht met technische vragen over groenteteelt in al zijn aspecten.

Mix van informatie en actie

Naast de demonstraties zullen de aanwezige constructeurs vóór hun te rooien perceel nog diverse andere machines tentoonstellen.

 


  Nieuwsflash
 
Vragen inzake hernieuwbare energie Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Omgevingsloket - PerformantieproblemenLees meer
 
 
Invasieve exoten - Wasbeer, wasbeerhonden en Amerikaanse nertsLees meer
 
 
Natuurgebieden - Effectieve beschermingLees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Vragen omtrent de bosoppervlakteLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn Lees meer
 
 
750 bedrijven gedeblokkeerd in NederlandLees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Synagra: algemene stijgingLees meer
 
 
Al 160 bezwaarschriften tegen windmolens in PoperingeLees meer
 
 
Al weer een nieuwe appelsoortLees meer
 
 
WinterkouLees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
CBOT: ma´s en tarwe dalenLees meer
 
 
Copa and Cogeca urge vigilance against citrus black spot from entering EULees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag om uitleg over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)Lees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex ľ januari 2018Lees meer
 
 
Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek op 21/2Lees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Lees meer
 
 
De analyse van ons volledig DNA Lees meer
 
 
Resultaten ma´sproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Erosiebestrijding & ma´sboordersLees meer
 
 
Regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond Lees meer
 
 
Steunregelingen van het GLBLees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer