Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 28 mei 2024 11:41 

Cijfers verwerkingsindustrie aardappelen


Ondanks de heel droge zomer van 2022 en de hevige regenval en vorst in 2023 die tot 10% verlies van de oogst veroorzaakte, heeft de Belgische aardappelverwerkende industrie in 2023 6.225.758 ton aardappelen verwerkt. Daarmee wordt het record van 2022 geëvenaard. Hiermee toont de sector haar veerkracht en de capaciteit om zich aan te passen aan uitdagende omstandigheden.

Christophe Vermeulen, CEO Belgapom: "De robuustheid én de flexibiliteit van onze sector wordt door deze cijfers opnieuw bevestigd. Ondanks klimaatuitdagingen blijven onze verwerkers innoveren en kwalitatief hoogstaande producten leveren, zowel op de lokale als de internationale markt. Daarmee blijven we wereldleider in de sector en daar mogen we verdomd trots op zijn. Aardappelen zijn van ons, onze frieten zijn van goud. Dit succesverhaal is de verdienste van familie-ondernemers van bij ons en ik blijf hopen dat onze politici dat naar waarde blijven schatten. De komende jaren staan heel wat uitdagingen op ons te wachten die serieuze inspanningen zullen vragen van de ganse sector, niet in het minst van onze telers. Ik verwacht van een nieuwe regering een duidelijk, coherent en ambitieus beleid om samen een duurzaam groeiscenario te kunnen uitbouwen. De industrie reikt in elk geval de hand.”
 
De verwerkende industrie kende een aanzienlijke groei in de productie van diepvriesfrieten waarbij de kaap van 2,9 miljoen ton werd overschreden. De productie van chips blijft sterk en stabiel op 80.000 ton. Bij de gekoelde verse friet merken we een lichte daling van zo’n 20.000 ton wat resulteert in een tonnage van bijna 181.000 ton. Een opvallende factor blijven de  gespecialiseerde aardappelproducten, die in 2023 afklokten op 413.091 ton. Een evolutie die aantoont dat onze aardappelsector met innovatieve oplossingen haar internationale concurrentiepositie weet te behouden én te versterken.
 
Dit wordt ook weerspiegeld in het aantal werknemers en bedienden dat voor de eerste keer de kaap van de 6000 overschrijdt. De sector stelt nu, rechtstreeks, 6275 mensen te werk.
 
Een heel opvallende tendens is de enorme stijging in de inkoopwaarde van onze grondstof, de aardappelen. Aan de telers werd voor bijna 1,3 miljard euro aardappelen aangekocht. Een toename van liefst 30%. Er spelen veel factoren mee zoals de sterk verhoogde contractprijzen en historische prijzen op de vrije markt door de schaarste in de lente en zomer 2023. Maar het staat buiten kijf dat ook de primaire sector meedeelt in het succes van de aardappelindustrie. Een cruciaal aspect voor het blijvend uitbouwen van een duurzame aardappelketen.
 
Het klimaat en de geopolitieke situatie blijven ook repercussies hebben op de andere belangrijke kostenposten: energie, olie en verpakkingen. Die stegen gemiddeld met 10% tot 846 miljoen euro, wat ook een absoluut record is.
 
België handhaaft haar positie als wereldleider in de export van diepvriesfrieten, met 84% van de productie bestemd voor de internationale markt en een exportwaarde van bijna 4 miljard euro.
 

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor investeringsprojecten voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest opgedoken in Duitsland op 200 km van de landsgrens Lees meer
 
 
Vereenvoudigingen GLB nav de boerenprotestenLees meer
 
 
Voortaan kan de ene persoon fiscale handelingen uitvoeren voor een andere persoonLees meer
 
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
WalloniŽ krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: ďWater wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffenĒ Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer