Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 27 mei 2024 11:11 

VLIF 2023


Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft het VLIF-activiteitenverslag 2023 gepubliceerd, met daarin cijfergegevens over zowel de uitgevoerde als de aangevraagde investeringen. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is en blijft een belangrijke speler bij de ondersteuning van investeringen op een land- of tuinbouwbedrijf en bij de vestiging van jonge landbouwers en tuinders.

Bestanden beschikbaar voor download:
Activiteitenverslag (631.6 Kb)

In 2023 ging meer dan 90% van de uitbetaalde steun naar particuliere land- en tuinbouwers in de vorm van investerings- en opstartsteun. De overige 10% uitbetaalde steun gaat naar niet-productieve investeringen en specifieke oproepen die het Agentschap Landbouw lanceert (bv. projectsteun voor innovatie in de landbouw). De cijfers illustreren dat die steun terecht komt bij alle deelsectoren in de Vlaamse land- en tuinbouw.

We zien dat investeringen in duurzame technieken een topper zijn in de aanvragen die landbouwers indienen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Denk daarbij dan aan investeringen in energiebesparing, verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit, automatisatie, ... Alle deelsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw hebben behoefte aan specifieke investeringen om hun productie duurzamer te maken en het VLIF ondersteunt hen daarbij.

Maar wat zijn de effecten van de gesteunde investeringen op duurzaamheid? Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij volgt dat nauwgezet op via een duurzaamheidsdatabank. We kijken daarbij onder meer naar energiegebruik, broeikasgasuitstoot, ammoniakemissie en wateropslag. De methodologie die daarvoor wordt gebruikt, werd in 2023 uitgewerkt en gevalideerd door het studiebureau RDC Environment. Validatie en uitbreiding methodologie VLIF. Validatie en uitbreiding van de methodologie ter berekening van de duurzaamheidsaspecten per investeringstype VLIF | Vlaanderen.be

In 2023 werden de gewijzigde VLIF-maatregelen, zoals opgenomen in het Vlaams Strategisch Plan, uitgevoerd. Uit de cijfers blijkt dat de steunmaatregelen de professionele land- en tuinbouwers blijven aanspreken. In totaal werd er 172 miljoen euro steun aangevraagd voor investeringen en 7 miljoen euro voor opstart- en overnamesteun.

Meer dan de helft van de investeringsaanvragen komt van jonge landbouwers, die profiteren van een verhoogd steunpercentage. Wat betreft opstart- en overnamesteun voor jonge landbouwers, werden in 2023 199 aanvragen ingediend, die allemaal werden geselecteerd. Dankzij gewijzigde voorwaarden en de mogelijkheid om ook de opstart van een bedrijf te financieren, zien we een toename in het aantal aanvragen ten opzichte van voorgaande jaren.

Omdat het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid van start ging op 1 januari 2023, is vergelijking met de VLIF-investeringen van de vorige jaren niet mogelijk.

Het VLIF-activiteitenverslag 2023 vindt u op https://lv.vlaanderen.be/activiteitenverslagen-vlaams-landbouwinvesteringsfonds

Meer informatie over het VLIF, de verschillende maatregelen en de specifieke voorwaarden vindt u terug op de website https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw.

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor investeringsprojecten voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest opgedoken in Duitsland op 200 km van de landsgrens Lees meer
 
 
Vereenvoudigingen GLB nav de boerenprotestenLees meer
 
 
Voortaan kan de ene persoon fiscale handelingen uitvoeren voor een andere persoonLees meer
 
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer