Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 11 apr 2024 15:24 

Hoge druk van bonenvlieg in veel teeltgebieden waar uien gezaaid gaan worden


In februari dit jaar schreven we dit: Zoals het er nu naar uitziet wordt het geen gemakkelijk en vroeg voorjaar. Intussen loopt de temperatuursom van insecten wel geleidelijk op door de hoge temperaturen die we totnogtoe gehad hebben. Dit houdt waarschijnlijk in dat de bonenvlieg zijn graaduren al verzameld heeft als we de vroege uien kunnen gaan zaaien. Oftewel de kans lijkt groot dat we een vroege druk van bonenvlieg krijgen.

Inmiddels kunnen we zeggen dat dit werkelijkheid is geworden: Uit veel uienteeltgebieden komen meldingen van de aanwezigheid van bonenvlieg. In aanzienlijk hogere aantallen dan afgelopen jaren.
Zowel de bonenvlieg als de uienvlieg kan voor aanzienlijke plantwegval zorgen. Beide zorgen voor plantuitval maar de bonenvlieg ontluikt eerder dan een uienvlieg. Daarom kan een bonenvlieg vroeg in de teelt al veel schade doen. Daarnaast is de waardplantenreeks van een bonenvlieg veel groter dan die van een uienvlieg. Hierdoor is het moeilijker om te voorspellen vanuit welke kant de druk kan komen. Tot slot is er wel een SIT (Steriele InsectenTechniek) tegen de uienvlieg maar niet tegen de bonenvlieg.

De problemen met bonenvlieg in zijn algemeen nemen de laatste jaren toe. Telers zullen in veel gevallen al een keuze gemaakt hebben om wel of geen Belem 0.8MG granulaat tijdens zaaien toe te passen. Als deze keuze gemaakt is op goede argumenten, prima. Wanneer de keuze gemaakt is op basis van de ‘hoop dat het wel mee zal vallen… ‘; dan is het wellicht verstandig om dat nog eens te heroverwegen!

Wat is Belem 0.8MG? Belem 0.8MG is een microgranulaat met de werkzame stof Cypermethrin en geeft een bescherming tijdens de jeugdgroei van het gewas tegen bonen- en uienvlieg gedurende de eerste 6 tot 8 weken. Belem 0.8MG wordt toegepast in een dosering van 12 kg per hectare.

Een goede verdeling van het granulaat op de rij is belangrijk. Belem 0.8MG wordt toegepast in de rij boven het zaad tijdens het zaaien. Het product is effectief wanneer insecten in contact komen met het granulaat. Het product dient als een barrière tussen plaaginsect en het kiemplantje. Deze barrière moet gevormd worden op de plek waar het insect aanvalt. Bonen- en uienvliegen leggen hun eitjes net onder de grond af. Als de larve vervolgens uitkomt gaat deze opzoek naar de uienplant. Controleer daarom goed de positie van uitlopers van de granulaatstrooier op de zaaimachine. De uitlopers van de granulaatstrooiers het beste na het aandrukwiel en voor de afstrijkers.

Binnen de insectenwerkgroep van UIREKA heeft Belem 0.8MG twee jaar meegelopen in de proeven. In deze proeven heeft het product telkens weer bewezen dat een granulaat aan de basis nog altijd een betere beheersing geeft ten opzichte van gewasbehandelingen in het seizoen na een eerste aantasting.

 


  Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw Ún natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer