Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 06 apr 2024 10:24 

Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas


Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Praktijkonderzoek, Voederbieten en andere gewassen en getagd klimaatrobuust gewas, voederbieten op 5 april 2024.

Voederbieten zijn een smakelijk voer en ze kunnen deels krachtvoer vervangen. De laatste jaren profileerden voederbieten zich ook als een klimaatrobuust gewas gezien de mogelijkheid tot groeicompensatie na een droogteperiode. De teelt zit dan ook in de lift, met jaarlijks een gestage stijging van het areaal.

Welke voordelen bieden voederbieten?
Voederbieten opnemen in de teeltrotatie en het rantsoen kan op vele vlakken voordelen opleveren. Weinig voedergewassen halen zulke hoge producties: een hoge droge stofopbrengst en de hoogste kVEM-equivalent of voederwaarde-opbrengst. Voederbieten zijn een smakelijk voer en kunnen deels krachtvoer vervangen. Voederbieten hebben zich de laatste jaren ook geprofileerd als een klimaatrobuust gewas gezien de mogelijkheid tot groei-compensatie na een droogteperiode. De teelt zit dan ook terug in de lift, met jaarlijks een gestage stijging van het areaal.

Er bestaan heel wat redenen om voederbieten te telen, maar toch leven er bij heel wat landbouwers vooroordelen rond voederbieten, zoals het arbeidsintensieve karakter. Arbeid, zowel qua teelt als qua vervoedering, is in de meeste gevallen de voornaamste reden om niet aan de slag te gaan met voederbieten. Er bestaat echter ook een uitgebreide groep voorstanders van voederbieten, die overtuigd zijn van de vele voordelen. Door de jaren heen hebben ze de teelt ingepast in hun teeltplan en rantsoen. Nu streven ze verder naar optimalisatie. De Facebookgroep Voederbietenboeren is een voorbeeld van deze dynamiek.  

Dit project wil voederbieten terug meer in de kijker zetten, door gerichte demonstratie- en voorlichtingsacties. Alle aspecten van de teelt, de bewaring en de vervoedering komen aan bod, met een speciale focus op rassenkeuze en weerstand tegen de veranderende weersomstandigheden enerzijds en bewaring/vervoedering anderzijds.  

Looptijd project
Het project Voederbieten, een (klimaat)robuust gewas loopt van 15/03/2024 tot en met 14/03/2026.
Dit project wordt medegefinancieerd door de Europese Unie  en verloopt in samenwerking met Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw, Hooibeekhoeve en Proefhoeve Bottelare.

 


  Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw Ún natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer