Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 feb 2024 08:47 

Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024


In het kader van de conditionaliteit binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn landbouwers verplicht om niet-productieve elementen of arealen (NPE) aan te houden. Als gevolg van de bezorgdheden die er leven binnen de sector, laat de Europese Commissie in 2024 een extra mogelijkheid toe op de manier waarop aan deze verplichting moet worden voldaan. Vlaanderen heeft oor voor de bezorgdheden van de landbouwers en maakt van deze mogelijkheid gebruik door hen deze extra optie aan te bieden.

Tot nu toe hadden landbouwers voor 2024 twee opties om te voldoen aan de verplichting om niet-productief areaal of elementen (NPE) aan te houden:

-        minstens 4% van het bouwland als NPE aanhouden of

-        minstens 3% van het bouwland als NPE aanhouden, aangevuld tot 7% met vanggewassen (met wegingsfactor 0,3).

Een nieuwe derde optie houdt in dat landbouwers ook kunnen voldoen aan deze verplichting door het areaal overeenkomstig met 4% van hun bouwland volledig in te vullen met vanggewassen (met wegingsfactor 1) of door 4% niet-productief areaal aan te houden, of een combinatie van beiden. Het volstaat om aan één van de drie geboden opties te voldoen.

Concreet houdt de extra optie in dat de landbouwer al kan voldoen wanneer hij op 4% van het bouwland een vanggewas inzaait waarbij 1 ha vanggewas in deze optie ook meetelt als 1 ha, gezien de wegingsfactor voor deze optie verhoogd is naar 1. De landbouwer mag ook de 4% invullen door een combinatie te maken van vanggewassen met (bestaande) NPE (1m teeltvrije strook, houtkanten, heggen, akkerranden en bufferstroken, braak, …) . Deze optie vormt dus een aanzienlijke versoepeling.

Bij het openstellen van de verzamelaanvraag zal u de pagina ‘niet-productieve elementen en arealen’ kunnen raadplegen zodat u kunt zien aan welke van de drie opties u voldoet of hoeveel extra vanggewas of NPE u nog moet aanleggen.

Meer informatie over de invulling van deze norm kan u vinden in de infofiche over biodiversiteit op landbouwbedrijven (GLMC 8).

 

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer