Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2024 08:08 

Mesterapport 2023


De recentste metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen opnieuw aan dat de druk vanuit de landbouw op de waterkwaliteit groot blijft.
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gaat opnieuw achteruit. De kloof ten opzichte van de waterkwaliteitsdoelen blijft groot. Bovendien blijken de huidige maatregelen van het mestbeleid niet voldoende klimaatrobuust tegen de steeds vaker voorkomende uitzonderlijke weersomstandigheden.

De Europese Commissie is op 15 februari 2023 een inbreukprocedure tegen de Vlaamse overheid gestart. Op 21 juni 2023 is het Vlaams Gewest ook veroordeeld door de echtbank van eerste aanleg in Brussel in het kader van de Nitraatzaak, aangespannen door vijf milieuorganisaties. Zowel de Europese Commissie als de Brusselse rechter dringt erop aan dat we doortastende maatregelen nemen op korte termijn.

Op mijn initiatief hebben vertegenwoordigers van de landbouwsector en natuur- en milieuorganisaties, via een nieuw overlegmodel, samengewerkt aan een princiepsakkoord over het zevende Mestactieplan (MAP 7). In overleg met de Vlaamse Landmaatschappij en andere betrokken milieu- en landbouwadministraties zijn stappen gezet in het concretiseren van dat akkoord. Het ontwerp-plan wordt momenteel verder doorgerekend in een milieueffectenrapport (MER) door onafhankelijke MER-deskundigen. Daarin zullen ook alternatieven worden onderzocht, zodat als er bijsturingen nodig zijn, verschillende opties beschikbaar zijn. Als het MER aantoont dat de gestelde doelen niet worden gehaald, wil ik met de partners van het overlegorgaan aanvullende maatregelen bespreken om alsnog de doelen te bereiken. Ik hoop oprecht dat iedereen aan de onderhandelingstafel de urgentie van dit dossier voor onze leefomgeving en onze gezondheid blijft inzien en het gesprek voortzet.

Het afgelopen jaar zijn er ook belangrijke stappen gezet in de totstandkoming van het stikstofdecreet, waarbij de beheersing van de veestapel een cruciale rol speelt. Vlaanderen streeft ernaar om tegen 2030 een vermindering van 30% van het aantal varkens te realiseren, wat zal leiden tot minder ammoniakuitstoot en een lagere bemestingsdruk. Daarmee zal ook een positieve bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Als Vlaams minister van Omgeving blijf ik me inzetten voor een betere en gezonde leefomgeving, met een rechtszeker en toekomstgericht perspectief voor onze jonge andbouwers. We staan voor grote uitdagingen die we enkel samen kunnen aanpakken.

Zuhal Demir, Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer