Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 12 feb 2024 14:09 

Nieuw speltras op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras spelt opgenomen: Courtoise. De officiële rassenproeven worden uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Merelbeke en CRA-W Gembloux), op vraag van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

as opgenomen na 2 jaar onderzoek in 2022 en 2023: Courtoise

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten dat het nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. De proeven worden aangelegd in 5 centra gesitueerd in de volgende landbouwstreken: Condroz (2), Leemstreek (1), Ardennen (1) en Jurastreek (1).

Het nieuwe ras werd vergeleken met de standaarden Cosmos, Zollernspelz, Serenite, Convoitise en Vif. Tabel 1 geeft de opbrengstresultaten weer. Gegevens zoals gevoeligheid voor vorst, legering, gele roest, bruine roest, witziekte, bladvlekkenziekte, plantlengte en vroegheid worden gegeven in tabel 2. Tabel 3 geeft de resultaten van de technolgische kenmerken weer. Finaal volgt een korte omschrijving van het nieuwe toegelaten ras.

Bij waarnemingen die worden weergegeven in een cijferschaal van 1-9 wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.

Tabel 1: samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2021-2022 en 2022-2023

Rassen

Opbrengsten

2022

2023

Gewogen gemiddelde

4

centr.

2

centr.*

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Cosmos

9161

102

5687

91

8003

99

Zollernspelz

8528

95

6300

100

7785

96

Serenite

9128

101

7568

121

8608

106

Convoitise

8687

96

5800

92

7725

95

Vif

9519

106

6024

96

8354

103

Gem. van de standaardrassen

9004

100

6276

100

8095

100

Courtoise

9453

105

6749

108

8551

106

(1) In 2022 konden de opbrengsten voor de Warempage-locatie niet worden gebruikt vanwege ernstige schade door everzwijnen.

(2) In 2023 kunnen de opbrengsten voor de locaties Terwagne, Warempage en Sommethonne niet worden gebruikt vanwege het legering en breken van de aar na de regen eind juli/begin augustus.

 

Tabel 2: samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2021-2022 en 2022-2023

 

Tabel 3: technologische kenmerken

Rassen

Technologische kenmerken

Duizend korrel gewicht

Hectoliter gewicht

Valgetal van Hagberg

Eiwitgehalte 5,7

Eiwitgehalte 6,25

 Zeleny
test

Amandel-gehalte

Percentage naakte korrels

Chopin (W)

g

Kg/hl

s

%

%

ml

%

%

10E-4J

Cosmos

45

72

295

12,6

13,8

22

74,7

18,8

90

Zollernspelz

49

72

307

14,0

15,3

21

68,8

8,7

88

Serenite

48

73

258

13,2

14,5

30

71,5

11,9

140

Convoitise

42

71

230

12,1

13,2

24

71,7

26,1

98

Vif

46

72

304

12,6

13,8

22

72,2

10,1

82

Gem. van de standaardrassen

46

72

279

12,9

14,1

24

71,8

15,1

99

Courtoise

46

72

178

11,3

12,4

12

73,5

16,8

49

 

Korte beschrijving van de nieuwe toegelaten rassen in 2023

Courtoise

Dossiernummer:

RW790047

Aanvrager:

Ets Lemaire Deffontaines

Kweker:

Ets Lemaire Deffontaines

Aanvraaggemachtigde:

-

 

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer