Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2023 12:37 

Co÷peratie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking


Hoogstraten & Geldermalsen, 29 november 2023 ľ De telerscoöperaties Koninklijke FruitMasters uit Nederland en Coöperatie Hoogstraten uit België gaan een toekomstige samenwerking onderzoeken. Hiermee hebben de Raad van Commissarissen van FruitMasters en het bestuursorgaan van Coöperatie Hoogstraten ingestemd. De mogelijke samenwerking beoogt een grensoverstijgend bronplatform voor fruit en groenten, waarmee schaalvoordelen worden gerealiseerd voor de aangesloten telers en ketenpartners.


Waar specialisten elkaar ontmoeten
Aan de basis van beide coöperaties staat de teelt van kwaliteitsgroenten en -fruit. De mogelijke samenwerking beoogt een impuls te geven aan de groeiambities en het versterken van de gezamenlijke positie als fruit- en glasgroentespecialist in Europa. Hierbij staat het belang van toekomstbestendig telen en het zekeren van een goede afzet centraal. Schaalvergroting is een kans om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod.

Onderzoek naar samenwerkingsvormen
Beide organisaties staan positief tegenover een mogelijke samenwerking met verregaande ketensynergie. Kansen op dit gebied omvatten het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap. De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.

Synergievoordelen voor beide

“De mogelijke samenwerking beoogt een impuls te geven aan de groeiambities en het versterken van de gezamenlijke positie als fruit- en glasgroentespecialist in Europa”, klinkt het. Schaalvergroting is volgens Coöperatie Hoogstraten een kans om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. “Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod.”

De organisaties zien veel mogelijke synergievoordelen. “Kansen op dit gebied omvatten het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap.”

De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.

 

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŰnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voederma´s Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer