Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 08 sep 2023 14:49 

Resistentiegen tegen vergelingsvirus SESVanderHave


Sinds de stopzetting van de zaadbehandeling met neonicotinoïden staat de Europese suikerbietensector voor grote uitdagingen. Door bladluizen overgebrachte vergelingsvirussen zijn een grote bedreiging geworden, die opbrengstverliezen tot 50% veroorzaken en de economische levensvatbaarheid van de suikerbietenteelt in gevaar brengen. Aangezien er geen natuurlijk voorkomende resistentiekenmerken zijn, blijft een efficiënte bestrijding van deze virussen een dringende zorg.

Een veelbelovende doorbraak is bereikt door een samenwerking tussen het IfZ (Instituut voor Onderzoek van Suikerbieten, Duitsland) en SESVanderHave, een toonaangevend suikerbietenveredelingsbedrijf. Baanbrekend onderzoek heeft aangetoond dat gevoeligheidsfactoren voor vergelingsvirussen in suikerbieten effectief kunnen worden uitgeschakeld om virusresistentie te genereren. Het werk vormt de basis voor het specifiek identificeren van natuurlijke variatie in de genenpool van suikerbieten en het tijdig bruikbaar maken voor de teelt.

Zowel SESVanderHave als IfZ hebben geen patent op het geïdentificeerde gen en willen hun bevindingen delen met de hele veredelings- en wetenschappelijke gemeenschap. Het werk werd gefinancierd door het Duitse ministerie van Landbouw (BMEL). "Deze ontdekking biedt een groot potentieel voor suikerbietenveredelingsprogramma's over de hele wereld", zegt Hendrik Tschoep, Directeur Veredeling bij SESVanderHave. Als innovatieve suikerbietenveredelaar heeft SESVanderHave aanzienlijk geïnvesteerd in het onderzoek naar dit belangrijke onderwerp en blijft het zich inzetten voor verdere ontwikkelingen door te blijven investeren.

Wat is het vergelingsvirus?

Het vergelingsvirus is een complex van drie virussen: Beet Mild Yellowing Virus (BMYV), Beet Chlorosis Virus (BChV) en Beet Yellows Virus (BYV). Deze virussen worden overgedragen wanneer bladluizen die de virussen bij zich dragen zich voeden met suikerbieten. De groene perzikluis, Myzus Persicae, is de belangrijkste vector. Besmetting van suikerbietenplanten met de vergelingsvirussen veroorzaakt chlorose van de bladeren, een aandoening waarbij de bladeren geel worden door verstoring van essentiële stofwisselingsprocessen en het transport van assimilaten.

De aanwezigheid van het vergelingsvirus verandert de metabolische activiteiten binnen de planten, wat leidt tot verhoogde niveaus van aminozuren, stikstof, natrium en kalium in de wortels. Dit heeft op zijn beurt een negatieve invloed op de winbaarheid van suiker tijdens de verwerking in de fabriek.

Bovendien worden de vergeelde bladeren kwetsbaarder voor secundaire schimmelaanvallen, die de bladeren verder kunnen beschadigen en het opbrengstverlies verergeren.
Wanneer een suikerbietgewas besmet is met het vergelingsvirus, kan de teler te maken krijgen met aanzienlijke opbrengstverliezen. tot wel 50%, of zelfs meer wanneer het gewas ook wordt aangetast door andere ziekten zoals cercospora bladvlekkenziekte.

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer