Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 nov 2022 09:13 

Nederland wil met vrijwillige regeling piekbelasters uitkopen bij natuurgebieden


Het kabinet komt in het voorjaar met een vrijwillige stoppersregeling voor duizenden piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden. Dat melden bronnen rond het kabinet aan de NOS en de Telegraaf. Aanstaande vrijdag worden de definitieve plannen gepresenteerd.

Deze piekbelasters, grotendeels boeren, biedt het kabinet drie keuzes: vrijwilige bedrijfsbeëindiging, een verplaatsing of inzetten op (meer) innovatie. De regering hoopt op zoveel mogelijk stoppers en richt daarvoor een vrijwillige opkoopregeling in. Een boer die stopt, kan 120 procent van de waarde van zijn bedrijf krijgen van het Rijk. In totaal worden in het voorjaar duizenden ondernemers benaderd om mee te doen aan een regeling. Dat ondernemers actief benaderd worden om mee te doen aan een regeling, is nieuw. Eerder konden ze zichzelf melden.

Met de stikstofruimte die vrijkomt bij de opkoopregeling, wil het kabinet PAS-melders legaliseren. Dat is ook een aanbeveling van Johan Remkes. Het aantal piekbelasters (duizenden) is echter groter dan de 500 tot 600 die Remkes aanhoudt in zijn rapport. Wat de exacte definitie is van een piekbelaster, is nog steeds niet duidelijk.
Dwang

Het kabinet zet in eerste instantie in op vrijwilligheid. Bedrijven nabij Natura 2000-gebieden die niet mee willen doen, krijgen mogelijk te maken met strengere milieuregels of met beprijzing van de stikstofuitstoot. Ook het intrekken van de vergunningen behoort dan tot de mogelijkheden, zo meldt De Telegraaf. Maar deze weg kiest het kabinet liever niet, omdat een proces jaren kan duren en er snel stikstof nodig is.
Brieven

Aanstaande vrijdag stuurt het kabinet meerdere brieven naar de Tweede Kamer. Zo komt Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof met meer informatie over hoe ze het stikstofbeleid vorm wil geven. Ook gaat ze in in op de legalisatie van PAS-melders. Daarvoor ligt nu veel druk bij het ministerie omdat in Overijssel de eerste veehouders al een dwangsom moeten betalen.

Daarnaast komt Piet Adema van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit op diezelfde dag met een brief over de toekomst van de landbouw en een brief over de Kaderrichtlijn Water.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer