Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 jan 2022 17:22 

Betere contractprijzen aardappelen voldoende om aan groeiende vraag te voldoen?


Contractvoorwaarden zijn belangrijker dan prijstabellen, maar deze ontbreken vaak of zijn onvolledig. Grote tekortkomingen in contractvoorwaarden liggen op het vlak van ‘overmacht’ en verdeling van lasten en risico’s tussen telers en verwerkers. Gevolgen van klimaatverandering, aanscherping gewasbeschermingsmiddelen en duurzame ontwikkeling door de hele aardappelketen worden meestal niet genoemd.

Met de (komende) nieuwe EU-regelgeving voor vergroening van de landbouw (GLB) ontstaan er een heleboel nieuwe uitdagingen. Aardappeltelers vinden dat kopers en de samenleving als geheel ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Naast telers moet de rest van de aardappelketen haar verantwoordelijkheid nemen als ze een gestage en voldoende grote stroom aardappelen willen.

Behoefte aan grondstof stijgt
Verschillende bedrijven en verwerkers investeerden, en investeren nog steeds, in nieuwe of gerenoveerde productielijnen in de NEPG-zone. Deze investeringen laten zien, dat er positieve verwachtingen zijn wat betreft de afzetmarkt van verwerkte producten.
De afgelopen maanden laten een sterke kostenstijging zien. Niet alleen van energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook arbeid, bouwprijzen, machines en In de afgelopen twee decennia is de ontwikkeling van het aardappelareaal aangedreven door een groeiende vraag naar verwerkte producten.

Volgend jaar kan een keerpunt zijn: verwerkers willen nog altijd steeds meer aardappelen, maar telers lopen tegen grenzen aan. Zij hebben niet meer de mogelijkheid nog meer te produceren als gevolg van te weinig beschikbaar 'aardappelland', te hoge productiekosten, dalende opbrengsten onder druk van klimaatverandering, etc. Onze 'aardappelwereld' gaat van een vraagcrisis naar een aanbodcrisis. Willen producenten de komende jaren net zo graag aardappelen produceren als 5 of 10 jaar geleden?onderhoud zijn fors duurder geworden. De huurprijs van grond is niet alleen gestegen, maar ‘aardappelland’ is soms ook nog eens onmogelijk te vinden. Zeer recente aanscherping van de huurvoorwaarden in Vlaanderen zou bovendien van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in buurland Frankrijk en Wallonië.

Betere contractprijzen
De laatste contractprijzen die vanuit de verwerking onlangs naar buiten zijn gebracht liggen in de meeste gevallen net iets hoger dan die welke eind vorig jaar werden gepubliceerd. Prijzen liggen meestal 2,5 tot 4,0 €/100 kg hoger, afhankelijk van land, afnemer, leveringsperiode en rassen. Sommigen dekken de veel hogere productiekosten die telers maken, andere niet. De terughoudendheid van telers om de nieuwe contracten te ondertekenen, is voor sommige verwerkers reden om hun prijstabellen aan te passen om te proberen wat meer boeren over de streep te trekken.

Maak een goede berekening van de productiekosten voordat U als teler iets ondertekent. Gemiddelde productiekosten geven een indicatie, maar individuele berekeningen zijn nodig om een beslissing te nemen.

 


  Nieuwsflash
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen Lees meer
 
 
Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Droogte 2022: klimaatverandering voelenLees meer
 
 
Droogte 2022: we zullen er moeten aan wennenLees meer
 
 
Oorlog Oekraïne: Frankrijk ontvangst 400 mio euro van Europa voor steun van de boerenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Droogte 2022: Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water Lees meer
 
 
Droogte 2022: agro-meteo berichten (30/4)Lees meer
 
 
Franse boeren zaaien meer zonnebloemen en minder maïs Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer