Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 08 okt 2021 10:30 

Hulpvraag van varkenshouders


Vraag om uitleg over de hulpvraag van varkenshouders
van Emmily Talpe aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Emmily Talpe (Open Vld)

Dit is een opvolgvraag. We hebben het debat in deze commissie al gevoerd naar aanleiding van een vraag van de voorzitter en van mezelf. De maandag voordien was er een rondetafel waar we een beetje op onze honger bleven inzake concrete stappen, zeker wat de kortetermijninjectie betreft die we toch zeker zouden moeten kunnen geven aan een sector die het water tot aan, en zelfs ver boven, de lippen staat.

In september werd door de varkenshouders opnieuw een noodkreet geslaakt. Ze kloppen voor steun ook steeds meer aan bij hulporganisaties. We hebben dat daarnet al besproken toen het ging over het algemeen mentaal welzijn van onze landbouwers. Het gaat immers niet alleen over de varkensboeren.

De problemen in de sector zijn niet nieuw maar de varkenshouders geraken er echt niet meer uit. Ze moeten maandelijks duizenden tot tienduizenden euro's toesteken. We zien ook geen beterschap: er zijn geen aanwijzingen dat de voederprijzen sterk zouden dalen en ook voor de inkomsten is er geen beterschap in zicht. Ook de hulporganisaties die al deze vragen ontvangen, vragen de overheid om dringend maatregelen te nemen om die mensen, zeker op korte termijn, te helpen zodat hun bedrijven niet over kop gaan.

In antwoord op mijn vraag om uitleg van halfweg september hebt u aangegeven dat u het kortetermijnperspectief niet uit het oog zou verliezen. U wees erop dat het de bedoeling is om met de sector op korte termijn een aantal bilaterale overlegmomenten te organiseren. Filip Fontaine, die ook aan het hoofd staat van Belpork, zou daartoe de rol van facilitator opnemen. Tegen eind september zou u hiervan feedback krijgen.

Minister, wat is uw reactie op de nieuwe noodkreet van de varkenshouders over de crisis in hun sector?

Hebben die bilaterale overlegmomenten binnen het ketenoverleg al plaatsgevonden? Welke feedback hebt u hiervan gekregen?

Welke maatregelen zult u op korte termijn nemen om aan de ergste bedrijfseconomische noden binnen de sector tegemoet te komen? Over het daaraan gekoppelde mentaal welzijn hebben we het daarnet al gehad.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Talpe, ik zal nog een aantal aanvullingen doen. Ik heb gezegd dat er al een rondetafel is geweest waarbij Filip Fontaine is aangesteld als facilitator. Hij is heel actief. We zien elkaar terug, niet volgende week zoals ik eerder zei, maar de week nadien.

De kortetermijnnoden doen zich voornamelijk voor bij onze familiale landbouwers. Ik heb de situatie aangekaart binnen de Vlaamse Regering en ik werk momenteel een steunpakket uit om hen in deze crisis bij te staan. Ik besef dat er grote liquiditeitstekorten zijn op dit moment en zomaar extra liquiditeiten voorzien zonder een weg in te slaan richting de toekomst, is heel moeilijk. Het is dan ook goed dat ik ook binnen de Europese Raad, waar we de crisis op de agenda gezet hebben voor de vergadering van volgende week, een tussenkomst zal doen. Ik heb hierover maandag ook een bilateraal gesprek met de Europese Commissaris bevoegd voor Landbouw.

Ik ben ook blij dat mijn federale collega Clarinval de varkenssector op onze vraag tot en met april 2022 erkend heeft als sector in crisis, wat de vrijstelling van sociale bijdragen vergemakkelijkt. Ik ben ook vragende partij voor een actualisatie van de studie van het prijzenobservatorium in de varkensketen.

Dit als aanvulling op wat eerder vanmorgen al in het debat aan bod is gekomen.

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Emmily Talpe (Open Vld)

Minister, ik ben heel blij dat u in de Vlaamse Regering het gesprek bent aangegaan om op die korte termijn te werken en na te gaan welke financiële injectie mogelijk is. Ik hoop dat we daar binnenkort groen licht krijgen van u. (Opmerkingen van minister Crevits)

Ik zal daar zeker mee aan de kar trekken opdat ze dit zouden goedkeuren. Maar zoals u zegt, moet dat inderdaad heel gericht gebeuren. We moeten nagaan welke sectoren het ergste zijn getroffen. Belangrijk is ook de denkoefening die we moeten maken om na te gaan hoe we die varkenssector structureel kunnen omvormen naar een leefbaar businessmodel. We hebben al een aantal crisissen gehad en het kan niet de bedoeling zijn om telkens wanneer het water tot aan de lippen komt, in te grijpen. We moeten kort op de bal spelen en proberen om een soort van herstructurering te organiseren.

Ik vind het heel goed nieuws dat er een steunpakket op komst is, ik ben in blijde verwachting en ik denk dat de sector ook heel blij zal zijn om dat te vernemen.

Bart Dochy (CD&V)

Collega Talpe, bedankt voor het engagement van uw partij om het voorstel van de minister straks goed te keuren in de Vlaamse Regering.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik kijk hoopvol naar de vrienden van de N-VA.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Vlaanderen moet blijven investeren in eigen gasproductieLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Verlies aan biodiversiteit terugdraaien Lees meer
 
 
Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen Lees meer
 
 
EU-Parlement hekelt Ďachtergehoudení landbouwstudie Lees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
MB omtrent ammoniakemissiearme stalsystemenLees meer
 
 
ABS blijft aandringen op algemene toepassing Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Potato Days Live inspireert sector tot duurzame keuzes Lees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
Oproep Go4Food Lees meer
 
 
Varkenssector slaat handen in elkaar Lees meer
 
 
Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
Werken in de landbouw, de job van je levenLees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Uitdoofbeleid voor de kweek van plofkippenLees meer
 
 
Agristo maakt radio samen met Tom De CockLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht focust op klimaatinvesteringen in de landbouw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer
 
 
Waarschuwing voor toename van giftige stoffen in granen tijdens bewaringLees meer