Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 sep 2021 09:55 

Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom


Waregem Koerse was dit jaar het startschot voor een eerste luik in het project om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken. De ‘poort tot de hippodroom’ moet een groene, uitnodigende plek worden waar het aangenaam vertoeven is. De stad Waregem, de VMM en de Intercommunale Leiedal slaan voor het hele project de handen in mekaar.

Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom

In Waregem krijgen enkele sites langs de Gaverbeek de komende jaren een fikse opknapbeurt: de ingang van de hippodroom en het traject langs de hippodroom, het Spei en het Jeugdeiland. Het is de bedoeling om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken, om de belevingswaarde voor inwoners en passanten te verhogen en een aanzet te geven in de opwaardering van de waterloop langs diverse trajecten.

De Gaverbeek was vroeger een kronkelende visrijke beek, maar is de laatste decennia in een strak keurslijf gestoken: de Gaverbeek werd rechtgetrokken en zelfs ingekokerd, stukken werden gedempt en er werden verschillende stuwen geplaatst. Nu is het tijd om de Gaverbeek weer in ere te herstellen.

Gaverbeek 1

Tegen Waregem Koerse 2022

De timing voor het eerste, ambitieuze project werd niet toevallig gekozen. Waregem Koerse is al jaar en dag het uithangbord van de Gaverbeek. De werken zijn gestart na de Waregemse hoogdag van het jaar en moeten voltooid zijn voor Waregem Koerse van volgend jaar.

Wat nu oogt als een schrale parkeerplek, zal in de toekomst een groene ‘poort tot de hippodroom’ worden. Door de Gaverbeek op die beroemde locatie opnieuw zichtbaar te maken en in ere te herstellen, hopen de partners niet alleen de verbinding tussen het centrum en de hippodroom te versterken, maar ook een nieuwe, kwalitatieve publieke ruimte te creëren en een aanzet te geven in de opwaardering van de waterloop langs diverse trajecten.

Gaverbeek 2

Gewapend tegen klimaatveranderingen

De VMM zet al jaren sterk in op het herstel van waterlopen. Waar mogelijk mogen ze weer evolueren naar hun natuurlijke loop: ingekokerde waterlopen worden weer zichtbaar gemaakt en kronkelen waar het kan tussen meer natuurlijke profielen. Hierdoor wordt letterlijk meer zuurstof, licht en waterberging aan de waterloop gegeven en kan het bodem- en waterleven zich langzaam herstellen. Obstakels voor vissen worden weggehaald of omgeleid, waardoor ze weer vrij kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. Ook rioleringsprojecten dragen bij tot een betere waterkwaliteit.

Ook voor de Gaverbeek zetten we sterk in op dat herstel. De voorbije jaren heeft de Intercommunale Leiedal een integrale visievorming opgesteld voor het hele stroomgebied van de Gaverbeek. Dat gebeurde in samenwerking met de betrokken gemeenten en andere externe partijen zoals de VMM. Onder meer wonen, werken, ontspannen en landgebruik kwamen aan bod. Zo moeten we de Gaverbeek samen kunnen uitbouwen tot een beekvallei, die beter gewapend is tegen toekomstige klimaatveranderinge

 


  Nieuwsflash
 
Gerichte verlenging van de economische steunmaatregelen tot 31 december 2021 Lees meer
 
 
LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2021 Lees meer
 
 
SALV adviseert over bufferstroken en waterwetgeving Lees meer
 
 
Methaan van herkauwers en klimaatimpactLees meer
 
 
2021 warmste zomer in EuropaLees meer
 
 
DiCaprio investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf Mosa MeatLees meer
 
 
Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking in het najaar tijdig in!Lees meer
 
 
Vlas - transport: wijziging KB (Wallonië)Lees meer
 
 
Overstromingen/hevige regenval juni/juli 2021: op weg naar erkenning Vlaams RampenfondsLees meer
 
 
‘Agribashing' - Maatregelen Lees meer
 
 
Controle van de kwaliteit van rauwe melk Lees meer
 
 
Poetin verlengt importverbod Europese voedingsproducten Lees meer
 
 
Verplichte nitraatresidustaalnamesLees meer
 
 
Overdrachten mestverwerkingscertificaten ten laatste 30/9Lees meer
 
 
Uitrijregeling najaar 2021 - Type 3 meststoffen ook na 1/9 uitgeredenLees meer
 
 
Actieplan om vacatures in de horeca in te vullenLees meer
 
 
Agristo zoekt 100 extra medewerkers tijdens jobdagen in Nazareth en Wielsbeke Lees meer
 
 
VN-rapport bepleit wereldwijde heroriëntering van landbouwsubsidies Lees meer
 
 
Subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu en klimaat Lees meer
 
 
Van bataat tot zeekraalLees meer
 
 
Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 in de mailbox of brievenbusLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in 2022Lees meer
 
 
Overlegcomité bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht Lees meer
 
 
Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan! Lees meer
 
 
Vanggewassen na late aardappelenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer