Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 03 sep 2021 08:59 

Pleiten voor verlenging uitrijregeling mest


Afgelopen zomer was de natste sinds het begin van de metingen. Dat heeft ook grote gevolgen voor de oogst. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Daarom pleiten Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) en Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) voor een verlenging van de uitrijregeling voor mest tot 10 september.

Om ervoor te zorgen dat grasland goed blijft groeien, rijden landbouwers mest uit over hun percelen om deze voldoende te voorzien van voedingsstoffen. Het verspreiden van mest wordt in het mestdecreet aan heel wat voorwaarden onderworpen. Zo mag een landbouwer bijvoorbeeld enkel drijfmest uitrijden tussen 16 februari en 31 augustus. “Maar dit jaar zien we op veel plaatsen nog stoppels op het veld staan of werd de oogst nog niet binnengehaald. De tijd om mest uit te rijden is verstreken.”, stelt Steven Coenegrachts. De uitzonderlijk natte zomermaanden hebben er namelijk voor gezorgd dat heel wat landbouwwerkzaamheden vertraging opliepen of op bepaalde plaatsen zelfs niet uitgevoerd konden worden. Percelen kregen daardoor minder bemesting, waardoor het eiwitgehalte in het ruwvoer aanzienlijk lager ligt. “Akkoord dat er voldoende aandacht moet zijn voor de waterkwaliteit. Het is juist daarom dat een verlenging  dient te worden overwogen. Want nu creëert men een nieuw probleem, namelijk opslag. Landbouwondernemers worden geconfronteerd met een situatie van overvolle beerputten, een mestverwerking die aan de limieten van zijn capaciteit zit terwijl vee mest blijft produceren. De gevolgen daarvan moeten we afwegen tegen de effecten van een zeer beperkte verlenging van de uitrijregeling.”, argumenteren de liberalen.

“Minister Demir geeft dan wel een versoepeling op de uiterste inzaaidatum van vanggewassen, maar aan de periode voor de uitrijregeling werd niet gesleuteld. Binnen een Europees wettelijk kader is dat bij extreme weersomstandigheden thans mogelijk”, zegt Hilde Vautmans. Beide liberalen pleiten alsnog voor een verlening van de uitrijregeling tot 10 september. “Ook in Nederland en Wallonië zijn er versoepelingen omtrent het uitrijden van mest. Zo mag in Nederland over een langere periode enkel een dunne fractie van dierlijke mest worden gebruikt en mag men in Wallonië mest uitrijden tot 15 september. Dat is in de huidige situatie toch logisch? De uitrijregeling zijn regeltjes die gemaakt werden in kantoren waar je het klimaat kan regelen met één druk op de knop. Helaas zijn onze landbouwers afhankelijk van ons écht klimaat en heeft dat klimaat de afgelopen zomermaanden voor heel wat problemen gezorgd. Laten we daarom ons gezond boerenverstand gebruiken en de uitrijregeling met 10 dagen verlengen: dat is het minste wat we kunnen doen om onze landbouwers uit de nood te helpen”, besluiten Coenegrachts en Vautmans.

 


  Nieuwsflash
 
Gerichte verlenging van de economische steunmaatregelen tot 31 december 2021 Lees meer
 
 
LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2021 Lees meer
 
 
SALV adviseert over bufferstroken en waterwetgeving Lees meer
 
 
Methaan van herkauwers en klimaatimpactLees meer
 
 
2021 warmste zomer in EuropaLees meer
 
 
DiCaprio investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf Mosa MeatLees meer
 
 
Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking in het najaar tijdig in!Lees meer
 
 
Vlas - transport: wijziging KB (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Overstromingen/hevige regenval juni/juli 2021: op weg naar erkenning Vlaams RampenfondsLees meer
 
 
ĎAgribashing' - Maatregelen Lees meer
 
 
Controle van de kwaliteit van rauwe melk Lees meer
 
 
Poetin verlengt importverbod Europese voedingsproducten Lees meer
 
 
Verplichte nitraatresidustaalnamesLees meer
 
 
Overdrachten mestverwerkingscertificaten ten laatste 30/9Lees meer
 
 
Uitrijregeling najaar 2021 - Type 3 meststoffen ook na 1/9 uitgeredenLees meer
 
 
Actieplan om vacatures in de horeca in te vullenLees meer
 
 
Agristo zoekt 100 extra medewerkers tijdens jobdagen in Nazareth en Wielsbeke Lees meer
 
 
VN-rapport bepleit wereldwijde heroriŽntering van landbouwsubsidies Lees meer
 
 
Subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu en klimaat Lees meer
 
 
Van bataat tot zeekraalLees meer
 
 
Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 in de mailbox of brievenbusLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in 2022Lees meer
 
 
Overlegcomitť bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht Lees meer
 
 
Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan! Lees meer
 
 
Vanggewassen na late aardappelenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer