Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2021 08:56 

Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4


Het Vlaams Beschermingsmechanisme is een premie voor wie een sterke omzetdaling kent als gevolg van de coronamaatregelen. Deze steunmaatregel is opnieuw verlengd en geldt nu ook voor januari 2020. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wie?

Opnieuw staat deze maatregel open voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%, deze keer in vergelijking met januari 2020. Zij kunnen een aanvraag indienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021.

Was je verplicht gesloten tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021? Dan kan je steun krijgen voor de sluitingsperiode zonder dat je een omzetdaling moet aantonen.

Steunbedrag

Net zoals bij de vorige Vlaamse Beschermingsmechanismen, is de steun 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde referentieperiode in 2020. Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan kan je 5% steun krijgen. 

Was je nog niet gestart tijdens de referentieperiode in 2020? Dan is de toetssteen de verwachte omzet voor januari 2021 zoals vermeld in het financieel plan. 

Het steunbedrag kent een bovengrens en een ondergrens. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 heb je maximaal recht op:

  • 7.500 euro voor ondernemingen zonder RSZ-tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • 15.000 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 RSZ-werknemers;
  • 40.000 euro voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer.

Je hebt minimaal recht op een premie van 600 euro voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. 

Let op: de minimale en maximale steunbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen. De lijst met verplicht gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen vind je hier.

Aanvragen

De aanvraag gebeurt online, op de site van VLAIO. Je kan je aanvraag indienen van 16 februari 2021 tot en met 15 maart 2021.

Denk eraan dat de steun wordt berekend op het omzetcijfer zonder btw van de referentieperiode in 2020. In de aanvraag moet je die omzet invullen. Daarnaast moet je ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020 invullen. Je moet de omzetdaling van minstens 60% bij indiening van de steunaanvraag verklaren op eer. Zorg ervoor dat je de bewijsstukken bijhoudt. Hier kan nog gedurende vijf jaar een controle op gebeuren. 

Per onderneming dien je één aanvraag in.

   Nieuwsflash
 
Pelsdierenhouderij - Coronavaccin - Uitdoving Lees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
100 dagen brexit - update Lees meer
 
 
Hoofdverdachten fipronilaffaire krijgen een jaar cel Lees meer
 
 
Landbouwster uit Langemark-Poelkapelle in gezicht verbrand door obusLees meer
 
 
Vorst 2020: 40.000 hectare suikerbieten overgezaaid in Frankrijk Lees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Franse boeren vrezen voor wijn- en fruitoogst na strenge vorst Lees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
LA-traject mikt op ge´ntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus) Lees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer
 
 
84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma Lees meer