Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 jan 2021 08:34 

Resultaten rassenproeven maïs


Jaarlijks voert Inagro rassenproeven uit met maïs. De resultaten ervan worden opgenomen in de ruime synthese van VARMABEL. Ook in dit nieuwsbericht delen we de tabellen.

Opzet van de proeven

De rassenproeven worden opgedeeld in kuilmaïs en korrelmaïs. Voor kuilmaïs is er een verdere opdeling volgens vroegrijpheid: zeer vroege - vroege en halfvroege - late variëteiten. In 2020 werden er 42 vroege en 46 latere kuilmaïsrassen beproefd. Voor korrelmaïs lagen er 62 rassen in proef. Doorheen het seizoen werden volgende eigenschappen van alle rassen nauwgezet opgevolgd: opkomstpercentage, jeugdgroei, legering en tolerantie naar stengelrot en builenbrand.

VARMABEL-netwerk

Deze proeven worden jaarlijks aangelegd, verspreid over België. Als je de resultaten bekijkt, neem je er best het overzicht van de verschillende locaties bij.

Resultaten

De resultaten van het seizoen 2020 kan je in de onderstaande tabellen vinden. De eerste tabel betreft vroege variëteiten kuilmaïs, de tweede latere variëteiten kuilmaïs en de derde korrelmaïsvariëteiten.

Zijn de tabellen niet goed leesbaar op jouw scherm, dan kan je ook het pdf-document downloaden. Op pagina 31 zijn de resultaten van de vroege kuilmaïs te vinden, op pagina 43 de latere variëteiten en op pagina 53 de resultaten van korrelmaïs. In het document vind je ook een synthese van de meerjarige resultaten, een interessant hulpmiddel om de stabiliteit van de rassen te zien doorheen de jaren

Vroegere variëteiten kuilmaïs

Varmabel_Laat_210127.JPG

Latere variëteiten kuilmaïs
Varmabel_Vroeg_210127.JPG
Korrelmaïs variëteiten

Varmabel_Korrel_210127.JPG

Documenten VARMABEL%20Normaal-Zsm%202020.pdfVARMABEL Normaal-Zsm 2020.pdf


  Nieuwsflash
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de pluimveehouderij in Deerlijk opgeheven Lees meer
 
 
Nieuwe veldproef met ggo-populier Lees meer
 
 
Mutante sporen en hun impact op voedselveiligheid en bederf Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Maak Mercosur-akkoord ‘nieuwe stijl’Lees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Land- en tuinbouwsector - Innovatie Lees meer
 
 
Wolvenschade - Kostprijs en schadevergoedingLees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Everzwijnenschade - Kostprijs en schadevergoeding Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Insecticide op perelaars is kleiLees meer
 
 
Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid afLees meer
 
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer