Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 okt 2020 12:17 

Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleet


In 2020 bleef het Vlaamse areaal consumptieaardappelen stabiel tegenover 2019. Vlaanderen telt in 2020 54.230ha aardappelen.

In de voornaamste productiegebieden (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) is het aardappelareaal in 2020 licht gestegen met 0,5% tegenover 2019. De laatste jaren breidde het Vlaamse areaal aardappelen voornamelijk uit ten nadele van het suikerbietenareaal.In Vlaanderen scoorde de oogst van vroege aardappelen lichtjes beter dan in 2019 maar aanzienlijk beter dan in het  zeer  droge  2018.  Voor  de  late  aardappelen  zijn  er heel sterke  opbrengstverschillen  al naargelang  van  de  variëteit  (Bintje,  Fontane,  Innovator)  en  alnaargelang van de landbouwstreek en het perceel.

Verder is door de aanhoudende droogte deze zomer en de hittegolf van begin augustus de groei op veel percelen eerstens moelijk op gang gekomen en stilgevallen. De opbrengsten vallen lager uit dan het meerjarig gemiddelde.

Momenteel staan in de streken met zware gronden nog veel aardappelen in het veld: té nat om te rooien en als er kan gerooid gerooid worden aan een tempo van 2/3.

Door de coronacrisis zijn de prijzen op de vrije markt sterk teruggevallen tegenover 2019. We gaan uit van een prijsdaling op  de  vrije  markt  met naar schatting 66%  tegenover 2019. We  stellen momenteel vast  dat onverkochte aardappelen van de oogst  2019 nog steeds op  de  markt  blijven  wegen,  waardoor  de  actuele aardappelprijzen  dramatisch  laag  zijn.  Door  de  coronacrisis  is  de  vraag  naar  frietaardappelen  aanzienlijk gedaald, zowel voor de binnenlandse markt als voor exportbestemmingen. Na de eerste Corona golf hervatten de foodservice en  horeca  activiteiten slechts moeizaam hervatten, ook evenementen vielen weg, waardoor de vraag duidelijk achterop hinkt. Aangezien voor de corona uitbraak het pootgoed reeds besteld was en engagementen voor het pachten van aardappelgronden reeds aangegaan waren, hebben telers hun uitgeplante arealen niet teruggeschroefd. Nu krijgen we de tweede Corona-golf ... Het ziet er dan ook niet naar uit dat de huidige precaire marktsituatie snel zal verbeteren.

In  Vlaanderen  wordt  de  laatste  jaren  slechts  nog  ongeveer 40%  van  de  aardappelen  op  de  vrije  markt verhandeld.  De  overige 60%  van  de  productie  wordt  onder  contract  verbouwd.  De  contractprijzen  stegen  in 2020 gemiddeld met zo’n 2,5%  tegenover  2019. Vrije  en contractprijzen  gecombineerd  resulteert  in  een te verwachten prijsdaling met 25%. Globaal wordt een omzet verwacht die 30% lager zal uitvallen tegenover 2019.

Als gevolg van nieuwe regelgeving voor opslag (verbod van CIPC, introductie en het gebruik van ‘nieuwe’ producten voor kiemremming) kan vooral voor de langbewaarders dit komende seizoen als uitdagend worden beschouwd, een overgangsjaar. De beschikbaarheid van een aantal nieuwe kiemremmers is lager dan de behoefte, en toepassing ervan is duurder en moeilijker dan van CIPC (aangepaste bewaarcellen, vergassingsapparatuur). Verwacht wordt dat minder telers zullen gaan voor de extreem lange bewaring en het is sterk aangeraden om de kostprijs opnieuw te berekenen alvorens een contract te ondertekenen.

Sofie Scherpereel  Nieuwsflash
 
Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-BLees meer
 
 
Bladluizendruk in wintergranen vermindert stilaan Lees meer
 
 
Vogelgripevirus H5: uitbraak in MenenLees meer
 
 
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx Lees meer
 
 
Fraudebestrijding in landbouw en visserij - terugvordering Europese middelenLees meer
 
 
Nertsenhouderijen en COVID-19Lees meer
 
 
INTERPOM 2021Lees meer
 
 
ABV: Post-Covid: van Just-in-Time naar Just-in-Case!?Lees meer
 
 
Indeling afstroomzones per gebiedstype: wijziging uitvoeringsbesluit Lees meer
 
 
Verhogen markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt: regelgeving Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, maar het aantal ongevallen in de sector nietLees meer
 
 
75% subsidie op je plantgoedLees meer
 
 
Laat het potentieel van je aardbeiplantgoed bij ons opvolgenLees meer
 
 
Bloemkool industrie zomer 2020 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer