Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 okt 2020 08:15 

2020: droogte/hitte en Corona hakken sterk in op de akkerbouw


De coronacrisis, de droogte en hitte heeft stevig ingehakt op de akkerbouw. Dat blijkt uit de raming van de jaarresultaten van BB, die een omzetdaling van 18% laat optekenen. Vooral de vrije aardappelen kregen ware klappen.
Ook voor de graanmarkt en suikerbieten was 2020 geen topjaar; voor het vlas en zaaiuien een regelrechte ramp!

In 2020 bleef het Vlaamse areaalconsumptieaardappelen stabiel tegenover 2019. In 2020 telt Vlaanderen 54.230 ha aardappelen. In de voornaamste productiegebieden (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) is het aardappelareaal in 2020 licht gestegen, met 0,5% tegenover 2019.

De laatste jaren breidde het Vlaamse areaal aardappelen voornamelijk uit ten nadele van het suikerbietenareaal. In Vlaanderen scoorde de oogst van vroege aardappelen lichtjes beter dan in 2019 maar aanzienlijk beter dan in het  zeer droge  2018.  Voor  de  late  aardappelen zijn  er (op  proefpercelen) sterke  opbrengstverschillen al naargelang  van de variëteit (Bintje, Fontane, Innovator) en al naargelang van de landbouwstreek en van het perceel.

Droogte en hitte voorjaar/zomer 2020

Verder is door de hittegolf van de maand augustus de groei op veel percelen stilgevallen. De opbrengsten vallen lager uit dan het meerjarig gemiddelde. In combinatie met het gelijk gebleven areaal  zou de totale Vlaamse productie van consumptieaardappelen 7,2% lager uitvallen dan in 2019, toen de productie zo’n 40% hoger scoorde tegenover 2018.

Prijs stuikt ineen door Corona

Door de coronacrisis zijn de prijzen op de vrije markt sterk teruggevallen tegenover 2019. De onverkochte  aardappelen van de oogst van 2019 blijven nog steeds op de markt wegen, waardoor de actuele aardappelprijzen dramatisch laag zijn.

Door de coronacrisis is de vraag naar frietaardappelen aanzienlijk gedaald, zowel voor de binnenlandse markt als voor exportbestemmingen. We merken op dat de foodservice en horeca  activiteiten door de opgelegde coronamaatregelen slechts moeizaam hervatten en dat door het wegvallen van evenementen de vraag duidelijk achterop hinkt. Aangezien voor de corona-uitbraak het pootgoed reeds besteld was en engagementen voor het pachten van aardappelgronden reeds aangegaan waren, hebben telers hun uitgeplante arealen niet teruggeschroefd. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de huidige marktsituatie snel zal verbeteren.

BB: "In Vlaanderen wordt de laatste jaren slechts nog ongeveer 40% van de aardappelen op de vrije  markt verhandeld. De overige 60% van de productie wordt onder contract verbouwd. De contractprijzen stegen in 2020 gemiddeld met zo’n 2,5% tegenover 2019. Vrije en contractprijzen gecombineerd resulteert in een te verwachten prijsdaling met 25%. Globaal wordt een omzet verwacht die 30% lager zal uitvallen tegenover 2019."

Inmiddeld is het Vlaams Rampenfonds alle schadeopmetingen - via gemeentelijke schattingscommissies en experten - aan het verzamelen. Minister Jambon stelde in november het nieuwe uitvoeringsbesluit rond de rampenschade te zullen goedkeuren en dan de nodige procedure op te zetten tot erkenning van de ramp: INFO

 

 

   Nieuwsflash
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 /ha pacht per jaar Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer