Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jul 2020 19:41 

Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurd


Op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag de modaliteiten vastgelegd voor de steun die het Vlaams noodfonds voorziet voor de siertelers en aardappeltelers. Deze sectoren leden zware verliezen door de coronacrisis. Voor de sierteeltbedrijven komt er een tegemoetkoming van 25 miljoen euro, voor de aardappeltelers gaat het om 10 miljoen euro.

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen, viel de verkoop van sierteeltproducten in Vlaanderen na 16 maart zo goed als stil. Niet enkel het verlies van de lokale verkoop door de sluiting van de tuincentra, bloemenwinkels en markten was een enorm voelbaar voor de siertelers, maar ook het wegvallen van de export was voor de sierteeltsector, die sterk exportgericht is, een zware dobber. Hierdoor moesten heel wat planten vernietigd worden of verloren ze hun volledige marktwaarde.

Vanuit het Vlaamse noodfonds wordt nu in 25 miljoen euro voorzien voor de professionele siertelers die in de periode tussen 16 maart en einde mei een sterke omzetdaling kenden. Bedrijven met een omzetdaling van 30% bij die normaal minstens de helft van hun jaaromzet uit de kweek van sierteeltproducten halen, komen in aanmerking als ze voldoen aan alle technische voorwaarden.

Daarnaast wordt ook in 10 miljoen euro voorzien voor de Vlaamse aardappeltelers. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen viel het verbruik en de export van verwerkte aardappelproducten volledig stil en lag er midden mei in Vlaanderen naar schatting een stock van 330.000 ton aardappelen zonder het vooruitzicht op verkoop. Aardappeltelers met een stock aan vrije aardappelen die groter was dan 100 ton midden mei, kunnen 50 euro per ton vrije aardappelen ontvangen als vergoeding als ze voldoen aan alle technische voorwaarden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De landbouwsector is niet ontsnapt aan de gevolgen van de coronacrisis. Die begon net toen de siertelers klaar stonden om hun bloemen en planten te verkopen en te exporteren. Ook de aardappeltelers die geen contracten afsluiten, hadden het niet onder de markt. We hebben vandaag de modaliteiten vastgelegd om op een tegemoetkoming te kunnen rekenen.”

Na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad zijn de aanvraagformulieren voor de steun op de website van het Departement Landbouw en Visserij beschikbaar. Hierin worden de gedetailleerde voorwaarden voor steun omschreven. Minister Crevits zal deze regeling nu overmaken aan de Europese Commissie.

AARDAPPELEN

Vlaamse compensatieregeling

De Vlaamse regering keurde nu een regeling goed waarbij Vlaamse aardappeltelers in aanmerking kunnen komen voor een schadecompensatie. Hierbij is rekening gehouden met een aantal algemene principes die ook van toepassing zijn in het Rampenfonds. Zo is er een stuk van de schade dat zelf ten laste moet genomen worden en is er ook een aftopping van de maximale schadevergoeding. Concreet kunnen aardappeltelers een compensatie krijgen voor de niet-verkoopbare vrije aardappelen in stock op 15 mei 2020 ten bedrage van 50 euro per ton. De eerste 100 ton vrije aardappelen in eigendom komen niet in aanmerking voor de vergoeding. Aanvullend is een gelijke schadecompensatie voorzien voor vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen van de eigen veestapel in de periode van 13 maart tot 15 mei 2020. (**).

Bij de afhandeling van de dossiers zal de vergoeding eerst toegekend worden aan bedrijven met een stock niet-verkoopbare aardappelen tot maximum 500 ton. Binnen de beperkingen van het beschikbare budget zal het restertende budget nadien verdeeld worden over de stockvolumes boven de 500 ton met een maximale stock van 2000 ton vrije aardappelen. De vergoeding is te allen tijde beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen/ha aangeven in de verzamelaanvraag 2019. Vrije aardappelen zijn niet-gecontracteerde bewaaraardappelen (aardappelen 'niet vroege' teeltcode 901 in de verzamelaanvraag). Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes aardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten. 

Aanvraagmodaliteiten

Door het departement Landbouw zal een aanvraagformulier ter beschikking worden gesteld, van zodra de beslissing definitief wordt goedgekeurd door Europa en het besluit gepubliceerd wordt in het Staatsblad. Op het aanvraagformulier moet de aardappelteler zijn niet verkoopbare stock vrije aardappelen in eigendom aanmelden. Ter staving van voornoemde stock kan het document van de brancheorganisatie Belpotato of een ander gelijkwaardig document van een expert toegevoegd worden. Alle bewijsstukken ter staving van de stock vrije aardappelen op 15 mei 2020 moeten bij controle kunnen voorgelegd worden en bovendien moet bij controle de landbouwer ook de afvoer van de stock vrije aardappelen kunnen documenteren op basis van de bewegingen uit de stock na 15 mei 2020. Hoe er rekening mee dat onterecht uitbetaalde bedragen vermeerderd met een administratieve geldboete zullen worden teruggevorderd!

(**)

Voorbeeld

Aardappelteler x heeft op 15/5 een stock vrije aardappelen gemeld van 90 ton. Aanvullend werd er in de periode van half maart tot half mei nog 60 ton vrije aardappelen afgevoerd naar de eigen rundveestapel.

Aan te melden volume niet verkoopbare vrije aardappelen: 150 ton
Totaal volume dat in aanmerking komt voor de schaderegeling: 50 ton
!!onder voorwaarde dat de aardappeltelers meer dan 7,5 ha aardappelen aanmeldde via de verzamelaanvraag 2019

Bedrag schaderegeling Noodfonds aardappelen corona: 50 ton x 50 euro = 2.500 euro  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer