Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 07 jul 2020 14:57 

Aardappelareaal Noord-West Europa groeit licht


De NEPG, Noordwest-Europese aardappeltelers, schat dat het consumptieareaal met 0,5 % is gestegen ten opzichte van vorig jaar tot 621.148 ha. Onder de huidige omstandigheden wordt dit als te veel beschouwd, maar de COVID-19 situatie kwam op het moment dat telers hun pootaardappelen al hadden besteld en aardappelgrond hadden gehuurd, te laat voor een gebiedsvermindering.

Het grootste deel van de stijging is in Duitsland en Frankrijk, waar het erop lijkt dat een overgang van verwerking naar tafelaardappelen heeft plaatsgevonden.
De NEPG benadrukt dat het altijd de opbrengst is en niet het gebied dat het volume van de komende oogst maakt en het is nog te vroeg om deze opbrengsten te schatten. De droge omstandigheden aan het begin van het seizoen hebben mogelijk het beschikbare potentieel al beperkt. De NEPG komt begin september met een eerste opbrengstschatting.

Wereldwijde situatie
Volgens de NEPG is het dit seizoen door de vele vragen en omstandigheden lastig om de markt een richting te geven.
De markt van volgend jaar zal niet alleen afhangen van de groeiomstandigheden van het gewas in de grote 5 aardappellanden in Europa. Het aardappelareaal van de Verenigde Staten is met 5% gedaald, dus wat zal de Noord-Amerikaanse oogst zijn en welke invloed zal dat hebben op de wereldwijde export van aardappelproducten?
Het eerste deel van het groeiseizoen was te droog en knolzetting en opbrengsten van de vroege aardappelen in Duitsland zijn lager dan normaal. De verwachting is dat er minder vroege verwerking van aardappelen zal worden geoogst (effect van een zeer droge lente, koude periode waardoor sommige regio’s vorstschade hebben gehad, het lager aantal knollen) en de meeste telers hebben besloten om normaal te oogsten en niet te lang te wachten. Verschillende contracten werden zelfs opgezegd door de verwerkende industrie.

Veel vragen
Veel vragen blijven onbeantwoord... De grootste is: Wat zal de invloed van de COVID-19 pandemie zijn op de markten in de komende maanden? Maar ook zeker niet onbelangrijk: hoe goed zijn telers voorbereid op langere (en duurdere) opslag zonder het gebruik van CIPC, dat nu in heel Europa verboden is?  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer