Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 29 jun 2020 12:44 

De uitrijregeling voor effluent werd met MAP6 gewijzigd


Hier lijsten we nog even de voorwaarden op die sinds 2020 van toepassing zijn:

Na de oogst van een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt zoals granen, gras, etc. kan effluent nog tot en met 31 augustus toegediend worden. Hierbij geldt dat de som van zowel type 2 (drijfmest) als type 3 meststoffen (effluent, kunstmest) na de oogst beperkt is tot max. 36 kg werkzame stikstof/ha. Effluent heeft een werkingscoëfficiënt van 100%, waardoor dus maximaal 36 kg N uit effluent na de oogst kan worden toegediend. Als er effluent na de oogst van een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt wordt toegediend, moet er steeds ten laatste 15 september een vanggewas ingezaaid zijn.

Vanaf 1 september en tot en met 31 oktober geldt de beperking van max. 30 kg werkzame stikstof/ha (in najaar X én voorjaar X+1), waarvan max. 10 kg minerale stikstof. Voorwaarde is dat er op het moment van uitrijden een gewas aanwezig is óf uiterlijk de 7de dag na het opbrengen (gewas ten laatste 15/9 aanwezig). Als het vanggewas later dan 15/09 wordt ingezaaid, kan geen effluent worden toegediend, zowel in het najaar als in de verbodsperiode van het volgende jaar (15/01 – 15/02)! Als er een nieuwe hoofdteelt tussen 15/01 – 15/02 reeds aanwezig is, mag wel effluent gespreid worden.

De aanhoudperiode van het vanggewas moet ook steeds gerespecteerd worden:

  • Tot 15 oktober in zware kleigronden
  • Tot 30 november op percelen in de leemstreek
  • Tot 31 januari op de overige percelen

Let op, na de oogst van specifieke teelten gelden er andere voorwaarden voor het uitrijden van effluent.

Als de hoofdteelt nog aanwezig is na 31 augustus (vb. gras) geldt ook de beperking van max. 30 kg werkzame stikstof/ha (in najaar X + voorjaar X+1), waarvan max. 10 kg minerale stikstof (t.e.m. 31 oktober).

Na de oogst van nitraatgevoelige hoofdteelten zoals maïs of aardappelen is de voorwaarde dat er of voor 31/07 een nateelt werd ingezaaid of voor 31/08 een specifieke teelt werd ingezaaid. Beide gevallen zijn voor de teelten maïs en aardappelen sowieso niet mogelijk. Na de oogst van deze gewassen kan dus geen effluent meer gevoerd worden (hetzij vb na vroege aardappelen waarna voor 31/08 een specifieke teelt wordt ingezaaid).

Wanneer kan ik nog effluent voeren na de oogst van een hoofdteelt? Hier enkele voorbeelden.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer