Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 jun 2020 19:22 

Covid-19: Het FAVV stelt geen problemen vast in Belgische slachthuizen


In Duitsland werden de afgelopen weken enkele ernstige besmettingen van het coronavirus vastgesteld bij werknemers van slachthuizen. Op dit moment zijn er geen problemen vastgesteld in Belgische slachthuizen. Het FAVV wenst nogmaals te wijzen op de verantwoordelijkheden van de slachthuizen en de medewerkers.

De Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) heeft bij het begin van de maatregelen een crisishandboek Corona opgesteld. Hierin beschrijft de sectororganisatie welke regels door de slachthuizen dienen gehandhaafd te worden, o.a. over social distancing. Het slachthuis blijft immers verantwoordelijk voor de eigen mensen, middelen en materialen. In het handboek zijn ook de maatregelen en het overleg met FAVV-medewerkers en dierenartsen opgenomen. Net zoals bij andere collega’s moeten de coronamaatregelen tegenover hen ook worden gerespecteerd.

De bevoegdheid van het FAVV is het bewaken van de voedselveiligheid
De rol van het FAVV in de slachthuizen is om in eerste instantie toezicht te houden op een correct en hygiënisch verloop van de slachtingen. De algemene regel is dat de FAVV-medewerkers maatregelen kunnen eisen indien een slachthuis te weinig medewerkers inzet in de slachtactiviteiten (bijvoorbeeld door ziekte) of wanneer het slachtproces fout loopt. Het slachtritme kan gereduceerd worden tot op een niveau waarbij er terug op een aanvaardbare wijze gewerkt kan worden. Desnoods kunnen de FAVV-medewerkers de slachtingen stopzetten en dit tot de toestand genormaliseerd is.

Het FAVV besteedt extra aandacht aan haar medewerkers bij het naleven van de coronamaatregelen in slachthuizen
Het FAVV heeft meermaals, rechtstreeks en ook via de dierenartsfederaties, gecommuniceerd naar haar dierenartsen belast met opdracht (BMO’s, dat zijn zelfstandige dierenartsen die taken uitvoeren voor het FAVV) in de slachthuizen dat de Corona-maatregelen moeten worden gerespecteerd. Indien BMO’s problemen vaststellen, dienen zij de LCE (lokale controle-eenheden) hiervan op de hoogte te brengen. Bij de opstart van de COVID maatregelen zijn een aantal problemen vastgesteld maar op dat moment ook opgelost. Daaropvolgend hebben de BMO’s geen officiële meldingen gemaakt dat de algemene regels inzake sociale distancing in de slachthuizen niet worden nageleefd. Het FAVV besteedt bovendien tijdens de inspecties door de eigen medewerkers extra aandacht aan het naleven van de hygiënemaatregelen en de coronamaatregelen.

Omstandigheden in Belgische slachthuizen niet te vergelijken met Duitsland
Het huidige probleem in slachthuizen in het buitenland situeert zich niet zozeer in de bedrijven zelf, maar in de manier waarop de transport- en leefomstandigheden (zoals huisvesting) is georganiseerd. FEBEV heeft goede afspraken gemaakt om ook die aspecten te organiseren. De controle hierop valt niet onder de bevoegdheden van het FAVV. Er zijn wel reeds contacten gelegd met de bevoegde autoriteiten en diensten om hen bewust te maken van deze specifieke aandachtspunten.

Samen tegen corona
Het FAVV blijft, net als andere betrokken partijen zoals het FEBEV en de vakbonden en andere overheden, de ontwikkelingen in de slachthuizen nauwgezet opvolgen en er wordt op regelmatige basis overlegd met alle partijen.
Het opvolgen van de coronamaatregelen geldt niet alleen voor slachthuizen maar voor elk bedrijf dat actief is in de voedingssector. Dit om medewerkers optimaal te beschermen tegen het virus en op die manier te garanderen dat er op een correcte, hygiënische en voedselveilige manier kan worden gewerkt.  Nieuwsflash
 
Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Droogte 2020: bij 8 droogste jaren sinds 1906 Lees meer
 
 
Investeren om duurzaamheid te realiseren Lees meer
 
 
Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!Lees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiŽLees meer
 
 
Biodiversiteitsrapport BelgiŽ 2020Lees meer
 
 
Champost Lees meer
 
 
De controle van mestwaarden Lees meer
 
 
Bestrijding droogteLees meer
 
 
Impact van klimatologische omstandigheden op de everzwijnenpopulatie Lees meer
 
 
Bericht voor de producenten van gecertificeerd aardappelpootgoed Lees meer
 
 
Proefresultaten granen 2020Lees meer