Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 jun 2020 18:19 

Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie


Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, is tevreden met de aangekondigde heropening van de horeca door de Veiligheidsraad. Bijna drie maanden sluiting van de horeca trof niet alleen de horecazaken zelf, maar ook de vele leveranciers uit de voedings- en drankenindustrie. Van dranken over ingrediënten tot bereide maaltijden: een kwart van de verkoop aan Belgische consumenten gebeurt via de horeca. Fevia vraagt dan ook blijvende steun voor alle betrokken voedings- en drankenbedrijven.

“We zijn opgelucht dat er nu een duidelijk perspectief en kader is om de horeca te heropenen, maar benadrukken dat dit op een veilige en haalbare manier moet gebeuren. We steunen de vraag om de horeca extra ademruimte te geven, door bijvoorbeeld de btw op alle voeding en dranken in de horeca te verlagen naar 6%, naast andere gerichte maatregelen om de heropstart te ondersteunen en de horecaconsumptie te stimuleren,” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia. Ook op regionaal niveau kunnen maatregelen worden genomen om de impact van de preventiemaatregelen en de beperking van het aantal klanten op de activiteit en de omzet van horecazaken op te vangen.

“Tegelijk hebben ook onze voedings- en drankenbedrijven blijvende steun nodig om er terug bovenop te komen, door socio-economische maatregelen te verlengen of bijkomende te nemen,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.  “We pleiten er dan ook voor om het regime van tijdelijke werkloosheid ‘corona’ verder te verlengen zolang de horeca niet op volle toeren draait. Er is ook nood aan maatregelen om investeringen aan te moedigen en de liquiditeit en financiering van bedrijven op peil te houden. Dat kan onder meer met een tussenkomst in de kost voor gewaarborgd loon bij ziekte, die door Covid-19 ook in onze sector sterk was toegenomen. En we vragen om een aantal flexibiliteitsmaatregelen zoals het hoger krediet voor vrijwillige overuren en de versoepeling voor opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd verder te behouden.”

Door het stilliggen van de horeca, de toeristische en evenementensector en het wegvallen van een groot deel van de export heeft de coronacrisis een zware economische impact op de Belgische voedingsbedrijven. 1/3 van de bedrijven geven aan dat ze kampen met liquiditeitsproblemen en 90% ziet hun omzet dalen. Bij een kwart van de voedings- en drankenbedrijven daalde de omzet zelfs met meer dan de helft. De gedeeltelijke heropstart van de voormelde sectoren biedt vooruitzicht op verbetering. Maar Fevia wil verder blijven overleggen met alle betrokken sectoren en bevoegde overheden met het oog op economisch herstel op de binnenlandse en de buitenlandse markt voor alle schakels van de voedingsketen.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer