Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 mei 2020 08:20 

Jaarverslag VCM


2019 was voor VCM een jaar van vele omwentelingen en verrassingen, zowel extern als intern.
Extern kregen we te maken met de invoering van MAP 6 dat eind mei zonder grondig voorafgaandelijk overleg goedgekeurd en zelfs deels retro-actief in werking werd gezet vanaf 1 januari 2019 en met de beslissing van de oprichting van een Vlaams Nutriëntenplatform waarbij het niet duidelijk was of en hoe het VCM daar een rol zou kunnen in opnemen.
Intern verwelkomden we een nieuwe medewerker, hebben we ons nieuw communicatieplan goedgekeurd en uitgerold en namen we afscheid van een stichtend VCM-lid, POM West-Vlaanderen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Jaarverslag 2019 (5074.1 Kb)

Het aanpassingsvermogen en de manier waarop deze veranderingen werden aangepakt bevestigen de hoge kwaliteitsstandaard welke het VCM en zijn medewerkers hanteren als overlegplatform tussen overheid en bedrijfsleven en als kenniscentrum voor mestbe-/verwerking in Vlaanderen. Het tijdelijk verankeren van historische kennis in de secretarisfunctie, het in eigen beheer nemen van de boekhoudings- en personeelsadministratie en het afsluiten van diverse samenwerkings-overeenkomsten met andere stakeholders in de sector zijn daar mooie voorbeelden van.

De uitbouw van een kenniscentrum mestbe-/verwerking in Vlaanderen behoort tot de core-business van het VCM. Zoals jullie verderop in dit verslag kunnen lezen werd hieraan ook in 2019 gewerkt via deelname aan talrijke en diverse projecten, stuurgroepen en platformen en de organisatie van een nieuwe, alweer zeer succesvolle editie, van het internationaal seminarie “ManuResource”.

Als overlegplatform tussen overheid en bedrijfsleven bewijst VCM via zijn beleidsondersteunend werk al jaren zijn objectieve waarde om te komen tot een goed beleid dat haalbaar en uitvoerbaar is voor alle betrokken partijen. Dit was ook in 2019 o.a. het geval met het memorandum “Aanbevelingen voor de verdere ondersteuning van de Vlaamse mestverwerkingssector”, de bijdragen aan de opmaak van het addendum aan de BBT-mestverwerking en de BREF afvalbehandeling, de indiening van een equivalente maatregel in uitvoering van MAP 6 en de opvolging op EU-vlak van de Fertilising Product Regulation en het Safemanureproject. VCM is daarbij niet bang om vooruit te denken en levert actief voorstellen om een transitie van de mestverwerking naar een meer circulaire economie op termijn te realiseren op basis van uitvoerbare randvoorwaarden. De verdere uitwerking van de transitienota en het opstarten van de VCM-werkgroep transitie getuigen hiervan. Mogelijks wordt dit reeds geleverde werk gevaloriseerd met een rol van betekenis in het recent opgerichte Vlaams Nutriëntenplatform “Nutricycle”.
Bij het doornemen van dit jaarverslag zal u vaststellen dat vele van bovenstaande zaken pas op kruissnelheid zullen komen in de loop van 2020. Het vernieuwde VCM-team en zijn bestuursorganen staan alvast te popelen om deze uitdagingen aan te gaan!

Eddy Vandycke, Voorzitter VCM  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer